PROJEKT REZOLUCJI
PDF 127kWORD 59k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zwiększenia kontroli przedsiębiorstw wykonujących zamówienia w wyniku przetargu w państwach UE


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zwiększenia kontroli przedsiębiorstw wykonujących zamówienia w wyniku przetargu w państwach UE  
B8-0802/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.,

–       uwzględniając przepisy dotyczące zasad mających zastosowanie do procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, obowiązujące do 2016 r.,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę w gospodarce państw członkowskich i według szacunków stanowią ponad 16% PKB Unii;

B.     mając na uwadze, że otwarte i należycie uregulowane rynki zamówień przyczyniają się do lepszego wykorzystania tych zasobów i stanowią czynnik napędzający wzrost i tworzenie miejsc pracy;

1.      wzywa Komisję do wzmożenia, za pośrednictwem właściwych organów nadzoru i kontroli, procedur kontroli finansowania przedsiębiorstw wykonujących zamówienia w wyniku przetargu w państwach UE oraz kontroli rzeczywistych kosztów prac, na które przeznaczone jest finansowanie, tak aby uniknąć oszustw i związanej z nimi utraty środków wspólnotowych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności