NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 59k
8.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0802/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o sprísnení kontrol zmluvných agentúr v krajinách EÚ


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o sprísnení kontrol zmluvných agentúr v krajinách EÚ  
B8-0802/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013,

–       so zreteľom na právne predpisy týkajúce sa noriem pre zadávanie verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, ktoré zostanú v platnosti do roku 2016,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže verejné zákazky zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárstve členských štátov a podľa odhadov predstavujú viac ako 16 % HDP Únie;

B.     keďže otvorené a riadne regulované trhy verejného obstarávania prispievajú k lepšiemu využívaniu týchto zdrojov a sú hnacou silou rastu a tvorby pracovných miest;

1.      vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom vhodných monitorovacích a kontrolných orgánov, zintenzívnila postupy kontroly financovania zmluvných agentúr v krajinách EÚ a ich skutočných nákladov na financovanie, s cieľom zabrániť podvodom a následnej strate finančných prostriedkov EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia