PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 59k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o povečanju nadzora nad pogodbenimi izvajalci v državah EU


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o povečanju nadzora nad pogodbenimi izvajalci v državah EU  
B8-0802/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013,

–       ob upoštevanju zakonodaje na področju javnih naročil za gradnje, blago in storitve, veljavne do leta 2016,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker imajo javna naročila pomembno vlogo za gospodarstvo držav članic, saj po ocenah predstavljajo 16 % BDP Unije;

B.     ker odprti in dobro regulirani trgi javnih naročil prispevajo k boljši uporabi teh virov in omogočajo rast in ustvarjanje delovnih mest;

1.      poziva Komisijo, naj prek ustreznih organov za nadzor in pregled okrepi nadzor nad financiranjem pogodbenih izvajalcev v državah EU in nad realnimi stroški del, ki se financirajo, da bi preprečili goljufije in posledično izgubo evropskih sredstev.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov