FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 118kWORD 57k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ökade kontroller av entreprenörer i EU-länderna


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om ökade kontroller av entreprenörer i EU-länderna  
B8-0802/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av förordning (EU) nr 1336/2013 av den 13 december 2013,

–       med beaktande av lagstiftningen om bestämmelser för offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, varor eller tjänster, som gäller fram till 2016,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Offentliga kontrakt har en viktig roll i medlemsstaternas ekonomier och beräknas utgöra mer än 16 procent av unionens BNP.

B.     Öppna och välreglerade upphandlingsmarknader bidrar faktiskt till att dessa resurser utnyttjas effektivare och är avgörande för tillväxten och skapandet av arbetstillfällen.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med hjälp av särskilda tillsynsorgan intensifiera kontrollerna av finansieringen till entreprenörer i EU-länderna och av de faktiska kostnaderna för de arbeten som ska finansieras, i syfte att undvika fusk och förluster av gemenskapsmedel.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy