PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 122kWORD 59k
29.7.2015
PE565.768v01-00
 
B8-0810/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o TTIP-u: za Europu više štete nego koristi


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o TTIP-u: za Europu više štete nego koristi  
B8-0810/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se u posljednjoj studiji ugledne zaklade „Austrian Foundation for Development Research” tvrdi da su prednosti navedene u raznim studijama naklonjenima TTIP-u samo tlapnje čija je svrha progurati sporazum koji SAD pod svaku cijenu želi sklopiti;

B.     budući da bi predviđena ekonomska dobit iznosila samo oko1 % rasta BDP-a tijekom razdoblja od 10 do 20 godina te stoga Europa zasigurno neće izaći iz krize zahvaljujući tom sporazumu;

C.     budući da kada se sagledaju nedostaci treba istaknuti primjerice da bi samo ukidanje necarinskih prepreka (propisa koji se odnose na zdravlje, okoliš, prava potrošača) predstavljalo vrlo visok društveni trošak, a da ne govorimo o mehanizmu za rješavanje sporova između ulagača i države kojim se predviđa privatizacija međunarodnog prava nauštrb demokracije i suverenosti država;

1.      poziva Komisiju da usvoji zaključke iz te studije i prekine pregovore o sporazumu koji sve više nalikuje na lavlje ortaštvo na štetu Europe i u isključivu korist SAD-a.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti