PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 123kWORD 60k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la desființarea Biroului European de Sprijin pentru Azil


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la desființarea Biroului European de Sprijin pentru Azil  
B8-0818/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Convenția din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, numită „Convenția de la Geneva”,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât scopul Biroului European de Sprijin pentru Azil este de a „consolida cooperarea practică în materie de azil între statele membre” ale Uniunii Europene, de a sprijini „statele membre care se confruntă cu presiuni deosebite în ceea ce privește sistemele de azil [...] ale acestora” și de a „contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare a sistemului european comun de azil”;

B.     întrucât numărul persoanelor care au solicitat azil în Europa a fost de 625 000 în 2014, ceea ce reprezintă o creștere de 44% în raport cu 2013;

C.     întrucât bugetul acestui Birou este în valoare de 10,5 milioane de euro și este finanțat în întregime de la bugetul european,

1.      solicită desființarea Biroului European de Sprijin pentru Azil și gestionarea liberă de către statele membre a politicilor lor migratorii;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, însoțită de numele semnatarilor, Comisiei și Consiliului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate