PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 61k
1.9.2015
PE565.778v01-00
 
B8-0820/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o izuzeću od viza za državljane članica EU-a prilikom ulaska u SAD


Dubravka Šuica

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o izuzeću od viza za državljane članica EU-a prilikom ulaska u SAD  
B8‑0820/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da su građani Hrvatske, Poljske, Rumunjske, Bugarske i Cipra diskriminirani u odnosu na ostale države članice Europske unije s obzirom na to da im je i dalje potrebna viza za ulazak u SAD;

B.     budući da državljanima SAD-a nije potrebna viza za ulazak u EU, pa tako ni u Hrvatsku;

C.     budući da su Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Bugarska i Cipar članice NATO saveza i uvele su biometrijske putovnice;

D.     budući da su pojačane antiterorističke mjere u SAD-u te se problem s vizama ne bi trebao negativno odražavati na građane Hrvatske, Poljske, Rumunjske, Bugarske i Cipra;

1.      poziva Komisiju da koristeći se raspoloživim diplomatskim resursima, a sve u skladu s temeljnim načelima EU-a, poduzme odgovarajuće mjere kako bi građani Hrvatske, Poljske, Rumunjske, Bugarske i Cipra uživali ista prava kao i građani većine država članica EU-a u kojima je na snazi režim bez viza sa SAD-om.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti