Postupak : 2015/2833(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0832/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0832/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0317

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 145kWORD 83k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o migracijama i izbjeglicama u Europi (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o migracijama i izbjeglicama u Europi (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1951. i protokol uz nju,

–       uzimajući u obzir Europski migracijski program Komisije od 13. svibnja 2015.,

–       uzimajući u obzir Prijedlog Komisije za odluku Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (COM(2015)0286) – 2015/0125(NLE)), i preporuku Komisije o Europskom programu preseljenja kojim je obuhvaćeno 20 000 ljudi koji dolaze izvan EU-a i kojima je jasno potrebna međunarodna zaštita kao što je to utvrdio Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (C(2015)3560),

–       uzimajući u obzir smjernice Komisije o uzimanju otisaka prstiju (SWD(2015)150) kojima se utvrđuju najbolji pristupi za uzimanje otisaka prstiju osoba koje su tek došle i traže međunarodnu zaštitu te uzimajući u obzir namjeru Komisije da uspostavi novi pristup „žarišta”;

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća (CSFP) 2015/972 od 22. lipnja 2015., kojom se pokreće vojna operacija Europske unije protiv krijumčara ljudi i trgovaca ljudima u južnom dijelu središnjeg Sredozemnog mora u cilju identifikacije, zapljene i uništavanja plovila te sredstava koja su upotrijebili krijumčari migranata ili trgovci migrantima,

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog potpornog ureda za azil o stanju u pogledu azila u Europskoj uniji 2014.,

–       uzimajući u obzir raspravu o migracijama i izbjeglicama u Europi koja se održala u Parlamentu 9. rujna 2015.,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015. o nedavnim tragedijama na brodovima s migrantima u Sredozemlju(1),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. srpnja 2015. i akcijski plan o migraciji u deset točaka koji je donesen na zajedničkom zasjedanju Vijeća za vanjske i unutarnje poslove 20. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da se prema analizi Međunarodne organizacije za migracije broj migranata i podnositelja zahtjeva za azil koji su 2015. došli u Europu morem sve više približava četvrtini milijuna te budući da je prema podacima Frontexa u razdoblju između siječnja i srpnja 2015. zabilježeno 102 342 nezakonita prelaska granice preko zapadno balkanske rute što jasno dokazuje da je migracijski pritisak problem koji ima europsku dimenziju i zahtijeva odgovor na europskoj razini;

B.     budući da je u prvih sedam mjeseci 2015. Frontex izvijestio o ukupnih 340 000 utvrđenih neregularnih ulazaka (na svim putovima, i na kopnenim i na morskim granicama), u odnosu na 123 500 neregularnih ulazaka utvrđenih u istom razdoblju prošle godine i njih 280 000 utvrđenih u čitavoj 2014.;

C.     budući da je od početka 2015. podneseno 560 000 zahtjeva za azil, dok ih je u čitavoj 2014. podneseno 660 000;

D.     budući da usprkos hrabrom radu spasilačkih ekipa država članica i dosad neviđenoj veličini operacija Frontexa, u kojima je od početka djelovanja spašeno više od 110 000 života, okrutni krijumčari i dalje uspijevaju iskoristiti migrante te svojim nečovječnim i užasnim praksama dovode u opasnost njihove živote samo zbog vlastite financijske koristi;

E.     budući da politička nestabilnost u Libiji, Siriji i Iraku stvara idealno okruženje za kriminalne aktivnosti trgovaca ljudima i krijumčara ljudi te budući da brzo proširenje Islamske države/Daesha u susjednim konfliktnim područjima utječe na masovan dolazak migranata i na tokove raseljenih ljudi;

F.     budući da su se 3. rujna 2015. njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande složili da je potrebno uspostaviti trajni i obvezni mehanizam za raspodjelu izbjeglica među svim državama članicama EU-a;

G.     budući da je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk 3. rujna 2015. pozvao na preraspodjelu barem 100 000 izbjeglica;

1.      žali zbog periodičnog gubitka života migranata koji pokušavaju stići u Europu te je ožalošćen srcedrapajućim slikama djece izbačene na obale EU-a poglavito kao rezultat kriminalnih činova krijumčara koji potiču bezobzirnu trgovinu kojom se ugrožavaju životi očajnih ljudi; potiče Europsku uniju i države članice da naprave sve što je moguće kako bi spriječili dodatan gubitak života na moru i na kopnu;

2.      podsjeća na potrebu za dosljednim provođenjem postojećih zajedničkih propisa EU-a i ponavlja potrebu za dodatnim nizom temeljnih mjera u cilju zaštite osoba kojima treba pomoć djelujući istovremeno na solidaran i odgovoran način u odnosu na druge europske države koje primaju najviše izbjeglica i tražitelja azila bilo u apsolutnom ili proporcionalnom smislu; s tim u vezi podsjeća da je Komisija otvorila postupke zbog kršenja protiv 17 država članica koje nisu provele pravnu stečevinu Zajedničkog europskog sustava azila; pozdravlja izvanrednu spremnost Njemačke da kao odgovor na dramatične dimenzije krize primi tisuće izbjeglica koji dolaze na njezine granice;

3.      pozdravlja prijedloge koje je Komisija nedavno podnijela za premještaj i preseljenje te novi prijedlog za hitni premještaj povećanog broja podnositelja zahtjeva za azil kojima je potrebna međunarodna pomoć, što obuhvaća Grčku, Italiju i Mađarsku;

4.      ponavlja poziv da se ostvari hitna potreba za obvezujućim trajnim mehanizmom distribucije za premještaj osoba koje uživaju međunarodnu zaštitu, a koji se aktivira kada je postignuta određena granična vrijednost; također ponavlja da treba zajamčiti i dodatno ojačati program preseljenja za ljude kojima je potrebna međunarodna pomoć tako što će države članice pružati pristup zaštiti ne dopuštajući da izbjeglice budu na milosti mreža ilegalne imigracije ili trgovine ljudima te istovremeno treba omogućiti državama članicama da upravljaju dolascima ljudi kojima je potrebna međunarodna pomoć;

5.      pozdravlja prijedlog Komisije da se odmah provede i dodatno ojača njezin pristup „žarišta” prema kojem će Europski potporni ured za azil, Frontex i Europol nastaviti raditi na terenu s najizloženijim državama članicama koje su najviše pogođene trenutačnim migracijskim pritiskom u cilju brze identifikacije i registracije dolazećih migranata te uzimanja njihovih otisaka i u cilju obrađivanja zahtjeva za azil; poziva države članice da standardiziraju pravne, financijske i prihvatne uvjete te ističe potrebu da u svim državama članicama budu jednakovrijedni prihvatni objekti kako bi se zajamčilo da podnositelji zahtjeva za azil imaju dostojanstven životni standard;

6.      smatra da je potrebno odmah ojačati sigurnost na granicama EU-a povećanjem graničnih kontrola i na moru i na kopnu u južnom Sredozemlju, Egejskom moru i duž balkanske rute te poboljšati funkcioniranje Frontexa i Europskog potpornog ureda za azil; podsjeća na posebne obveze koje s tim u vezi imaju najizloženije države članice te ponavlja svoju predanost otvorenim granicama unutar Schengenskog područja; poziva države članice da nastave pokazivati solidarnost i predanost povećanjem vlastitih doprinosa proračunu i operacijama Frontexa i Europskog potpornog ureda za azil; obvezuje se preko proračuna EU-a i njegovih relevantnih fondova pružati tim agencijama potrebne resurse (u smislu ljudi i opreme) za izvršavanje njihovih obveza;

7.      poziva Komisiju na davanje prednosti nadziranju provedbe Direktive o povratku kako bi se stvorio brži sustav povratka koji mora biti popraćen poštovanjem postupaka i standarda koji omogućuju Europi da zajamči čovječno i dostojanstveno postupanje s povratnicima, u skladu s načelom zabrane protjerivanja; potiče države članice da primjene Direktivu o povratku i potiče jačanje i izmjenu pravne osnove Frontexa kako bi se pojačala njegova koordinacijska uloga u operacijama povratka;

8.      prihvaća prijedlog Komisija da se propis o sigurnoj zemlji porijekla iz Direktive o postupku azila ojača sastavljanjem zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla čime će se rasteretiti sustavi azila, a što je važan korak prema tome da se kapaciteti za azil i prihvat usredotoče na one kojima je stvarno potreba zaštita;

9.      podsjeća da bi države članice trebale utvrditi stroge kaznene sankcije protiv trgovine i krijumčarenja ljudima i u EU i diljem EU-a te protiv pojedinaca i skupina koje iskorištavaju ranjive migrante u EU-u;

10.    ističe hitnu potrebu za suprotstavljanjem temeljnim uzrocima masovnih tokova migracije, uključujući pronalaženje održivih rješenja za sukobe u našem susjedstvu, posebno za islamski terorizam povezan sa skupinama kao što su Islamska država/Daesh koji terorizira velike dijelove Afrike i Bliskog istoka i protiv kojeg se treba odlučno boriti; ističe da bi Europska unija trebala zajedno sa SAD-om i drugim međunarodnim partnerima pokrenuti diplomatsku ofenzivu u cilju nagovaranja drugih zemalja u regiji, kao što su Turska, Saudijska Arabija, Zaljevske zemlje i Iran, da preuzmu odgovornost u upravljanju ovim globalnim problemom;

11.    smatra da je sigurnost i humanitarnu pomoć potrebno pružati što je moguće bliže mjestima porijekla stvaranjem sigurnih zona i centara za početni prihvat u trećim zemljama u kojima se može pokrenuti postupak azila te na taj način stvoriti sigurne načine za ugrožene osobe da uđu u Europu i ograničiti rizik od toga da dođu u kontakt s nečovječnim krijumčarima ljudi; europska financijska pomoć također bi trebala biti povećana za podršku lokalnim naporima;

12.    naglašava potrebu za novim pristupom u Africi koji uključuje bolje prilike za trgovinu i razvoj i kojim će se omogućiti gospodarski rast, kao i za jačanjem naše suradnje sa zemljama porijekla i tranzitnim zemljama preko razvojne pomoći EU-a u pogledu neregularnih migranata, krijumčarenja ljudi i postupaka povratka; s tim u vezi pozdravlja ad hoc sastanak na vrhu koji će se u studenom 2015. održati u Valletti;

13.    potiče EU, svoje države članice i druge međunarodne donatore da pod hitno ispune obećanja s Konferencije o financiranju razvoja koja je u srpnju 2015. održana u Addis Abebi i ističe potrebu da se fokus razvojne politike preusmjeri na izgradnju miroljubivih društava, borbu protiv korupcije i promicanje dobrog upravljanja kako je to utvrđeno u cilju o održivom razvoju br. 16 globalnog razvojnog okvira za razdoblje nakon 2015.;

14.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0176.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti