Eljárás : 2015/2833(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0832/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0832/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0317

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 149kWORD 85k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–       tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre,

–       tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1951-es Genfi Egyezményre és annak jegyzőkönyvére,

–       tekintettel a Bizottság 2015. május 13-i európai migrációs stratégiájára,

–       tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra COM (2015)0286 – 2015/0125(NLE)), valamint az európai letelepítési programról szóló bizottsági ajánlásra, amelynek keretében 20 000, az ENSZ menekültügyi főbiztosa megállapítása szerint egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy letelepítésére kerülne sor (C(2015)3560),

–       tekintettel az ujjlenyomatvételről szóló bizottsági iránymutatásra (SWD (2015)150), amely vázolja a nemzetközi védelemért folyamodó újonnan érkezők ujjlenyomatának felvételével kapcsolatos bevált gyakorlatokon alapuló megközelítést, valamint az uniós fogadóállomásokon alapuló új koncepció kidolgozásának bizottsági szándékára,

–       tekintettel a 2015. június 22-i 2015/972 tanácsi határozatra (KKBP), amely a földközi-tengeri térség középső és déli részén elindította az Európai Unió embercsempészet és emberkereskedelem elleni katonai műveletét annak érdekében, hogy felderítsék, feltartóztassák és megsemmisítsék az embercsempészek vagy emberkereskedők által használt hajókat és a tevékenységüket lehetővé tevő eszközöket,

–       tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak (EASO) az Európai Unió menekültügyi helyzetéről szóló 2014. évi éves jelentésére,

–       tekintettel a Parlamentben 2015. szeptember 9-én a migrációról és az Európában tartózkodó menekültekről tartott vitára,

–       tekintettel a migránsokat szállító hajók Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiáiról szóló 2015. április 29-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a2015. július 20-i tanácsi következtetésekre és a 2015. április 20-i közös Kül- és Belügyi Tanács migrációval kapcsolatos tízpontos cselekvési tervére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint a 2015-ben eddig tengeri úton Európába érkezett migránsok és menedékkérők száma megközelíti a negyedmilliót, és mivel a FRONTEX szerint 2015 januárja és júliusa között a nyugat-balkáni útvonalon érkező illegális határátlépők száma elérte a 102 342 főt, napnál világosabbá téve, hogy a migrációs nyomás olyan európai dimenziójú kihívást jelent, amelyre európai választ kell adni;

B.     mivel 2015 első hét hónapjában a Frontex (valamennyi útvonalon, a tengeri és szárazföldi határoknál) összesen 340 000 szabálytalan belépést derített fel és jelentett, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 123 500, 2014 egészére pedig 280 000 esetet rögzített;

C.     mivel a teljes 2014-es évben benyújtott 660 000 kérelemmel szemben 2015 kezdete óta 560 000 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be;

D.     mivel a tagállami mentőalakulatok bátor erőfeszítései és a Frontex példátlan nagyságrendű műveletei – amelyek bevetése óta több mint 110 000 ember életét mentették meg – ellenére könyörtelen embercsempészek továbbra is kizsákmányolják a migránsokat, és kizárólag saját anyagi hasznuk érdekében brutális módszerekkel életveszélynek teszik ki őket;

E.     mivel a Líbiában, Szíriában és Irakban bekövetkezett politikai instabilitás ideális feltételeket teremt az emberkereskedők és embercsempészek bűncselekményeihez, és mivel az ISIS/Dáis gyors terjeszkedése a szomszédos konfliktusövezetekben jelentősen kihat a migránsok tömeges beáramlására és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mozgására;

F.     mivel Angela Merkel német kancellár és François Hollande francia elnök szeptember 3-án megállapodott egy állandó és kötelező mechanizmus létrehozásában a menekültek uniós tagállamok közötti elosztása céljából;

G.     mivel Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke 2015. szeptember 3-án legalább 100 000 menekült elosztására szólított fel;

1.      sajnálatát fejezi ki az Európába tartó migránsok körében időről időre bekövetkező tragikus halálesetek miatt, és megrendüléssel veszi tudomásul az uniós partokra sodródott gyermekekről készült képeket, mindez elsősorban az elkeseredett emberek életét veszélyeztető gátlástalan kereskedelmet folytató csempészek által végrehajtott bűncselekmények következménye; sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a további tengeri vagy szárazföldi halálesetek megakadályozása érdekében;

2.      emlékeztet arra, hogy következetesen végre kell hajtani a hatályos közös uniós szabályokat, és megismétli, hogy további alapvető intézkedésekre van szükség, amelyek védik a rászorulókat és elősegítik a szolidaritást és felelősségvállalást azon európai országok felé, amelyek akár abszolút értelemben, akár arányosan a legtöbb menekültet és menedékkérőt fogadják; emlékeztet arra, hogy a Bizottság 17 tagállam ellen kötelezettségszegési eljárást indított, amiért nem hajtják végre a közös európai menekültügyi rendszer rendelkezéseit; üdvözli Németország figyelemre méltó készségét a határaihoz érkező több ezer menekült befogadására a válság drámai dimenzióira adott válaszként,

3.      üdvözli az áttelepítésre és letelepítésre irányuló legutóbbi bizottsági javaslatot, valamint a nemzetközi védelemre szoruló, megnövekedett számú menedékkérő sürgősségi áttelepítésére irányuló új javaslatot, amely Görögországra, Olaszországra és Magyarországra vonatkozik;

4.      megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy haladéktalanul létre kell hozni a nemzetközi védelemben részesülők áttelepítését szolgáló kötelező erejű, állandó elosztási mechanizmust, amely egy bizonyos küszöb elérését követően azonnal működésbe lép; megismétli továbbá, hogy a tagállamoknak garantálniuk kell és tovább kell erősíteniük a nemzetközi védelemre szoruló személyek letelepítését szolgáló programot, hozzáférést biztosítva a védelemhez úgy, hogy a menekültek ne legyenek kiszolgáltatva az illegális bevándorlással vagy emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatoknak, egyúttal lehetővé téve a tagállamok számára, hogy kezeljék a nemzetközi védelemre szoruló emberek beérkezését;

5.      üdvözli a Bizottságnak az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepciója haladéktalan végrehajtására és további megerősítésére irányuló javaslatát, amely szerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, a Frontex és az Europol a jelenlegi migrációs nyomás tekintetében leginkább érintett, „frontvonalbeli” tagállamokkal a helyszínen együtt fog dolgozni a beérkező migránsok gyors azonosítása, regisztrálása és az ujjlenyomatvétel, továbbá a menedékjogi ügyek feldolgozása érdekében; felszólítja a tagállamokat, hogy szabványosítsák a jogi, pénzügyi és befogadási feltételeket, és hangsúlyozza, hogy valamennyi tagállamban azonos színvonalú fogadólétesítményekről kell gondoskodni, és a kérelmezők számára méltó életkörülményeket kell biztosítani;

6.      szükségesnek tartja az uniós határbiztonság azonnali megerősítését a tengeri és a szárazföldi határellenőrzés fokozásával a Földközi-tenger déli részén, az Égei-tengeren és a „balkáni útvonalon”, valamint fontosnak tartja a Frontex és az EASO működésének javítását; emlékeztet a leginkább érintett tagállamok ezzel összefüggő sajátos kötelezettségére, és megerősíti, hogy elkötelezett a schengeni térségen belüli nyitott határok iránt; kéri a tagállamokat, hogy továbbra is mutassanak szolidaritást és tegyenek tanúbizonyságot elkötelezettségükről azáltal, hogy növelik a FRONTEX és az EASO költségvetéséhez és műveleteihez nyújtott hozzájárulásukat; vállalja, hogy az uniós költségvetésből és annak megfelelő alapjaiból biztosítja ezen ügynökségek számára azokat a (személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatos) forrásokat , amelyek kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek;

7.      felszólítja a Bizottságot, hogy tekintse prioritásnak a visszatérési irányelv végrehajtásának nyomon követését, amely végrehajtás keretében a visszatérés rendszerének gyorsabban kell működnie, párhuzamosan azon eljárások és előírások tiszteletben tartásával, amelyek révén Európa biztosítja a hazatelepülők humánus és méltóságteljes kezelését, a visszaküldés tilalmának elvével összhangban; szorgalmazza, hogy a tagállamok alkalmazzák a visszatérési irányelvet, és bátorítja a Frontex jogi alapjának megerősítését és módosítását annak érdekében, hogy a visszatérési műveletekben fokozott koordinációs szerepet kapjon;

8.      örömmel fogadja a Bizottságnak a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv „biztonságos származási országra” vonatkozó rendelkezésének oly módon történő megerősítésére irányuló javaslatát, hogy létrehozzák a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékét, amely tehermentesíti a menekültügyi rendszereket, ami fontos lépés ahhoz, hogy a menekültügyi és befogadási kapacitásainkat a valóban védelemre szorulókra összpontosíthassuk;

9.      emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak szigorú büntetőjogi szankciókat kellene bevezetniük a – mind az EU-ba irányuló, mind az Unió területén áthaladó – emberkereskedelem és embercsempészet ellen, valamint azon egyének és csoportok ellen, akik az EU-n belül kizsákmányolják a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsokat;

10.    hangsúlyozza, hogy minél előbb kezelni kell a tömeges migrációs áramlások alapvető okait, megfelelő megoldásokat találva a szomszédságunkban zajló konfliktusokra, különösen az olyan csoportokhoz kapcsolódó iszlamista terrorizmusra, mint az ISIS/Dáis, amely rettegésben tarja Afrika és a Közel-Kelet nagy területeit, és amely ellen elszántan kell küzdeni; hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel diplomáciai offenzívát kell indítania, hogy meggyőzzék a régió többi országát, pl. Törökországot, Szaúd-Arábiát, a Perzsa-öböl menti államokat és Iránt, hogy vállalják a rájuk háruló felelősséget e globális kihívás kezelése terén;

11.    szükségesnek tartja, hogy a származási helyekhez a lehető legközelebb eső helyszíneken nyújtsanak menedéket és humanitárius segítséget, biztonságos övezeteket és első befogadóállomásokat kialakítva azokban a harmadik országokban, ahol el lehet indítani a menekültügyi eljárást, megteremtve ezzel a rászorulók számára az Európába történő belépés biztonságos módjait és csökkentve annak kockázatát, hogy könyörtelen embercsempészek kezei közé kerüljenek; az európai pénzügyi támogatást is növelni kell a helyi erőfeszítések segítése érdekében;

12.    hangsúlyozza, hogy Afrikával kapcsolatban olyan új megközelítést kell kidolgozni, amely jobb lehetőségeket tartalmaz a gazdasági növekedést elősegítő kereskedelem és fejlesztés tekintetében, továbbá az uniós fejlesztési támogatás révén erősíti együttműködésünket a származási és tranzitországokkal a rendezetlen jogállású migránsok, az embercsempészek és a visszatérési eljárások vonatkozásában; e tekintetben üdvözli, hogy 2015 novemberében ad hoc csúcstalálkozóra kerül sor Vallettában;

13.    sürgeti az EU-t , tagállamait és a többi nemzetközi donort, hogy minél előbb teljesítsék az Addisz-Abebában 2015 júliusában megrendezett fejlesztésfinanszírozási konferencián elhangzott kéréseket, és hangsúlyozza, hogy a fejlesztési politika fókuszát át kell helyezni a békés társadalomépítésre, a korrupció elleni küzdelemre és a jó kormányzás előmozdítására a 2015 utáni globális fejlesztési keret 16. fenntartható fejlesztési céljában foglaltaknak megfelelően;

14.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0176.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat