Procedură : 2015/2833(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0832/2015

Texte depuse :

B8-0832/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0317

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 147kWORD 86k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–       având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 și protocolul la aceasta,

–       având în vedere Agenda europeană privind migrația a Comisiei din 13 mai 2015,

–       având în vedere propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei prezentată de Comisie (COM (2015)0286 – 2015/0125(NLE)) și recomandarea Comisiei privind un sistem european de relocare pentru relocarea a 20 000 de persoane din afara UE care au nevoie în mod clar de protecție internațională, identificate de către Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (C(2015)3560),

–       având în vedere orientările Comisiei privind amprentarea (SWD (2015)150), care stabilesc o abordare bazată pe cele mai bune practici pentru amprentarea solicitanților de protecție internațională nou ajunși și intenția Comisiei de instituire a unei noi abordări de tip „focar;”

–       având în vedere Decizia (PESC) 2015/972 din 22 iunie 2015 de lansare a unei operații militare a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane împotriva traficanților de persoane și membrilor filierelor de imigrație clandestină cu misiunea de a identifica, de a captura și de a elimina navele și activele utilizate de aceștia,

–       având în vedere raportul anual pe 2014 al Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) privind situația azilului în UE,

–       având în vedere dezbaterea privind migrația și refugiații în Europa care a avut loc în Parlament la 9 septembrie 2015,

 

–       având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la recentele tragedii care au implicat nave cu migranți în Marea Mediterană(1),

–       având în vedere concluziile Consiliului din 20 iulie 2015 și planul de acțiune în zece puncte privind migrația adoptat la 20 aprilie 2015 în cadrul reuniunii comune a Consiliilor Afaceri Externe și Afaceri Interne,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), numărul de migranți și de solicitanți de azil care au ajuns pe mare în Europa până în prezent în 2015 se apropie de un sfert de milion și întrucât, potrivit FRONTEX, numărul trecerilor ilegale de frontieră între ianuarie și iulie 2015 prin ruta Balcanilor de Vest a fost de 102 342, făcând cât se poate de clar faptul că presiunea migratoare este o provocare de dimensiuni europene care necesită un răspuns european;

B.     întrucât, în primele șapte luni ale anului 2015, Frontex a raportat identificarea a 340 000 de intrări neregulamentare (toate rutele, frontierele pe uscat și pe mare), comparativ cu 123 500 înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut și 280 000 pentru întregul an 2014;

C.     întrucât au fost depuse 560 000 de cereri de azil de la începutul anului 2015, față de 660 000 în 2014 pentru întregul an;

D.     întrucât, în ciuda eforturilor curajoase al echipelor de salvare ale statelor membre și a operațiilor la o scară fără precedent ale Frontex, care au salvat mai mult de 110 000 de vieți de la începerea lor, traficanți fără scrupule reușesc în continuare să exploateze migranți, punându-le viețile în pericol cu practicile lor inumane și atroce, care nu urmăresc decât propriul lor câștig financiar;

E.     întrucât instabilitatea politică din Libia, Siria și Irak creează un mediu ideal pentru activitățile criminale ale traficanților și membrilor filierelor de imigrație clandestină și întrucât expansiunea rapidă a SI/Da’esh în zonele de conflict învecinate are un impact asupra afluxului masiv de refugiați și a fluxurilor de persoane strămutate;

F.     întrucât cancelarul german Angela Merkel și președintele francez François Hollande au convenit la 3 septembrie 2015 asupra instituirii unui mecanism permanent și obligatoriu de distribuire a refugiaților între toate statele membre ale UE;

G.     întrucât la 3 septembrie 2015, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a solicitat redistribuirea a cel puțin 100 000 de refugiați;

1.       își exprimă regretul pentru pierderile tragice și repetate de vieți omenești în rândul migranților care încearcă să ajungă în Europa, precum și tristețea provocată de imaginile zguduitoare ale copiilor aduși de ape pe țărmurile UE, în principal ca urmare a unor acte criminale săvârșite de traficanți, care întrețin un comerț fără scrupule ce amenință viețile oamenilor disperați; îndeamnă Uniunea Europeană și statele sale membre să facă tot posibilul pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești pe mare sau pe uscat;

2.      reamintește necesitatea aplicării consecvente a normelor comune existente ale UE și reiterează necesitatea unui set suplimentar de măsuri esențiale menite să-i protejeze pe cei care au nevoie de ajutor, precum și a acțiunilor de solidaritate și responsabilitate față de țările europene care primesc cel mai mare număr de refugiați și de solicitanți de azil, fie în termeni absoluți, fie în termen proporționali; reamintește, în acest sens, că Comisia a deschis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 17 state membre pentru neaplicarea acquis-ului SECA; salută disponibilitatea remarcabilă a Germaniei de a primi mii de refugiați care ajung la frontierele sale, ca răspuns la dimensiunile dramatice ale crizei;

3.      salută propunerile lansate recent de Comisiei privind transferul și relocarea, precum și noile propuneri privind transferul de urgență al unui număr în creștere de solicitanți de azil care au nevoie de protecție internațională, care acoperă Grecia, Italia și Ungaria;

4.      își reiterează apelul de a se răspunde nevoii acute a unui mecanism obligatoriu și permanent de repartizare pentru transferul beneficiarilor de protecție internațională care să fie declanșat odată ce un anumit prag a fost atins; reiterează, de asemenea, că programul de transfer pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională trebuie garantat și consolidat în continuare prin furnizarea accesului la protecție de către statele membre, fără ca refugiații să se afle la discreția rețelelor de imigrație ilegală și de trafic de persoane, permițând totodată statelor membre să gestioneze sosirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională;

5.      salută propunerea Comisiei de a implementa imediat și de a consolida în continuare abordarea sa de tip „focar”, în cadrul căreia Biroul European de Sprijin pentru Azil, Frontex și Europol vor lucra pe teren cu statele membre aflate în prima linie afectate de actuala presiune migratoare pentru a identifica, înregistra și amprenta rapid migranții care sosesc și pentru a trata cazurile de azil; invită statele membre să standardizeze condițiile legale, financiare și de primire și subliniază că este necesar să existe structuri de primire echivalente în toate statele membre, garantând solicitanților un nivel de trai demn;

6.      consideră că este necesară consolidarea imediată a securității frontierelor UE prin intensificarea controalelor de frontieră pe mare și pe uscat în zona sudică a Mediteranei, Marea Egee și de-a lungul „rutei Balcanilor”, precum și îmbunătățirea funcționării Frontex și EASO; reamintește, în acest sens, obligația specială a statelor membre aflate în prima linie și își reiterează angajamentul de a deschide frontierele în spațiul Schengen; invită statele membre să își arate în continuare solidaritatea și angajamentul majorându-și contribuțiile la bugetele și operațiunile FRONTEX și EASO; se angajează să furnizeze acestor agenții, cu ajutorul bugetului UE și al fondurile sale relevante, resursele (umane și materiale) necesare pentru ca acestea să-și îndeplinească obligațiile asumate;

7.      invită Comisia să acorde prioritate monitorizării punerii în aplicare a Directivei privind returnarea, cu un sistem de returnare mai rapid care să fie însoțit de respectarea procedurilor și standardelor care permit Europei să asigure tratamentul uman și demn al persoanelor repatriate, în conformitate cu principiul nereturnării; îndeamnă statele membre să aplice Directiva privind returnarea și încurajează consolidarea și modificarea temeiului juridic al Frontex pentru îmbunătățirea rolului său de coordonare în operațiunile de returnare.

8.      salută propunerea Comisiei de consolidare a dispoziției privind „țara de origine sigură” din Directiva privind procedurile de azil prin stabilirea unei liste comune a UE cu țările de origine sigure, care vor reduce presiunea asupra sistemelor de azil, aceasta fiind un pas important către concentrarea capacităților noastre de primire și azil în favoarea celor care au cu adevărat nevoie de protecție;

9.      reamintește că statele membre ar trebui să instituie sancțiuni penale severe împotriva traficului de persoane și a imigrației clandestine atât la intrarea în UE, cât și în interiorul acesteia, precum și împotriva indivizilor sau a grupurilor care exploatează migranți vulnerabili în UE;

10.    subliniază necesitatea urgentă de eradicare a cauzelor profunde ale fluxurilor masive de migranți, inclusiv prin găsirea unor soluții durabile conflictelor din vecinătatea noastră și în special a terorismului islamist legat de grupări precum SI/Da’esh, care terorizează regiuni mari din Africa și Orientul Mijlociu și care trebuie combătute cu hotărâre; subliniază că Uniunea Europeană ar trebuie să inițieze o ofensivă diplomatică, împreună cu Statele Unite și alți parteneri internaționali, pentru a convinge alte țări din regiune, cum ar fi Turcia, Arabia Saudită, statele din Golf și Iranul, să-și asume responsabilitățile legate de gestionarea acestei provocări globale;

11.    consideră că este necesar să se ofere siguranță și asistență umanitară cât mai aproape de locurile de origine prin crearea de zone sigure și de centre de primire inițiale în țări terțe, unde procedura de azil poate fi demarată, creând în acest fel căi sigure pentru persoanele care au nevoie de ajutor pentru a intra în Europa și reducând riscul de a ajunge în mâinile traficanților inumani; ar trebui, de asemenea, mărit ajutorul financiar european pentru sprijinirea eforturilor locale;

12.    subliniază, în ceea ce privește Africa, necesitatea unei abordări noi, orientate pe oportunități mai bune de comerț și dezvoltare, care să permită perspective de creștere economică, precum și consolidarea cooperării noastre cu țările de origine și tranzit în ceea ce privește migranții, traficanții de persoane și procedurile de returnare prin intermediul ajutorului pentru dezvoltare al UE; salută, în acest context, summitul ad hoc care urmează să aibă loc la Valletta în noiembrie 2015;

13.    îndeamnă UE, statele membre și ceilalți donatori internaționali să respecte de urgență angajamentele luate la Conferința privind finanțarea pentru dezvoltare din iulie 2015 de la Addis Abeba și subliniază necesitatea de a reorienta politica de dezvoltare pe crearea de societăți pașnice, combaterea corupției și promovarea bunei guvernanțe, așa cum se specifică în obiectivul de dezvoltare durabilă 16 din cadrul de dezvoltare globală post-2015;

14.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0176.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate