Postopek : 2015/2833(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0832/2015

Predložena besedila :

B8-0832/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0317

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 143kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o migraciji in beguncih v Evropi (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o migraciji in beguncih v Evropi (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951 in njenih dodatnih protokolov,

–       ob upoštevanju Evropske agende o migracijah, ki jo je Komisija objavila 13. maja 2015,

–       ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Sveta o vzpostavitvi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (COM(2015)02862015/0125(NLE)) ter priporočila Komisije o evropskem programu za ponovno naselitev, ki bo vključeval 20 000 oseb, ki prihajajo iz držav zunaj EU in očitno potrebujejo mednarodno zaščito, in je v skladu s pozivom visokega komisarja Združenih narodov za begunce (C(2015)3560),

–       ob upoštevanju smernic Komisije za odvzem prstnih odtisov (SWD (2015)150), kjer je določen pristop najboljše prakse za odvzem prstnih odtisov na novo prispelih prosilcev za mednarodno zaščito, in namere Komisije, da bo oblikovala nov pristop „kritične točke“,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2015/972 z dne 22. junija 2015 o začetku vojaške operacije Evropske unije v južnem delu osrednjega Sredozemlja proti tihotapcem ljudi in trgovcem z njimi, s ciljem identificirati, zajeti in odstraniti plovila in sredstva, ki jih uporabljajo tihotapci migrantov ali trgovci,

–       ob upoštevanju letnega poročila Evropskega azilnega podpornega urada o razmerah v EU na področju azila v letu 2014,

–       ob upoštevanju razprave o migracijah in beguncih v Evropi, ki je potekala 9. septembra 2015 v Parlamentu,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. aprila 2015 o nedavnih tragedijah ladij z migranti v Sredozemlju(1),

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z 20. julija 2015 in akcijskega načrta o migraciji v desetih točkah s skupnega zasedanja Sveta za zunanje in Sveta za notranje zadeve z dne 20. aprila 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker se po navedbah Mednarodne organizacije za migracije število migrantov in prosilcev za azil, ki so v letu 2015 do sedaj prispeli v Evropo po morju, bliža četrtini milijona in ker je po podatkih agencije Frontex med januarjem in julijem 2015 prek zahodne balkanske poti mejo nezakonito prestopilo 102 342 ljudi, kar zelo jasno kaže, da je migracijski pritisk izziv evropskih razsežnosti, ki zahteva evropski odziv;

B.     ker je po podatkih agencije Frontex v prvih sedmih mesecih leta 2015 nezakonito vstopilo 340 000 oseb (vse poti, kopenske in morske meje), v primerjavi s 123 500 nezakonitih vstopov v istem obdobju lansko leto in 280 000 v celem letu 2014;

C.     ker je bilo od začetka leta 2015 vloženih 560 000 prošenj za azil, v primerjavi s 660 000 prošnjami v celem letu 2014;

D.     ker kljub pogumnemu delu reševalnih ekip držav članic in izjemnemu obsegu operacij Frontexa, v katerih so od začetka delovanja rešili več kot 110 000 življenj, brezvestni tihotapci še vedno uspejo izkoriščati migrante in s svojimi nehumanimi in strahovitimi praksami ogrožajo življenja migrantov le zaradi svojih lastnih finančnih koristi;

E.     ker politična nestabilnost v Libiji, Siriji in Iraku ustvarja idealne razmere za kriminalne dejavnosti trgovcev z ljudmi in tihotapcev; ker hitro širjenje teroristične organizacije Daiš na sosednjih konfliktnih območjih vpliva na množičen prihod migrantov in tokove razseljenih oseb;

F.     ker sta se nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik François Hollande 3. septembra dogovorila o ustanovitvi stalnega, zavezujočega mehanizma za porazdelitev beguncev med vsemi državami članicami EU;

G.     ker je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk 3. septembra 2015 pozval k razporeditvi najmanj 100 000 beguncev;

1.      obžaluje ponavljajoče se tragične izgube življenj migrantov, ki poskušajo priti Evropo, in je pretresen zaradi srce parajočih podob naplavljenih otrok na obalah EU, predvsem zaradi kriminalnih dejavnosti tihotapcev, ki spodbujajo brezvestno trgovino z ljudmi, ki ogroža življenja obupanih ljudi; poziva Evropsko unijo in države članice, naj storijo vse, kar lahko, da bi preprečile nadaljnje izgube življenj na morju ali na kopnem;

2.      spominja, da je treba dosledno izvajati veljavna skupna pravila EU, in ponavlja, da je treba oblikovati dodaten sklop osnovnih ukrepov za zaščito ljudi v stiski in delovati solidarno in odgovorno do drugih evropskih držav, ki sprejemajo absolutno ali sorazmerno največji delež beguncev in prosilcev za azil; glede tega spominja, da je Komisija sprožila postopke za ugotavljanje kršitev proti 17 državam članicam, ker ne izvajajo pravnega reda skupnega evropskega azilnega sistema; pozdravlja izjemno pripravljenost Nemčije, da kot odziv na kritične razsežnosti krize sprejme na tisoče beguncev, ki prihajajo na njene meje;

3.      pozdravlja nedaven predlog Komisije glede premestitve in preselitve ter nov predlog za nujno premestitev vse večjega števila prosilcev za azil, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz Grčije, Italije in Madžarske;

4.      ponavlja svoj poziv, da je nujen zavezujoč stalni mehanizem za premestitve upravičencev do mednarodne zaščite, ki bo začel delovati, ko bo dosežena določena meja; prav tako poudarja, da je treba zagotoviti in dodatno okrepiti program za preselitev ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tako da države članice zagotovijo dostop do zaščite, da ne bodo begunci v milosti nezakonitih migracijskih mrež ali mrež trgovine z ljudmi, hkrati pa bi države članice lahko upravljale prihode ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito;

5.      pozdravlja predlog Komisije, da nemudoma izvede in dodatno okrepi svoj pristop „kritične točke“, s katerim bodo Evropski azilni podporni urad, agencija Frontex in urad Europol na terenu ukrepali skupaj z izpostavljenimi državami članicami, ki jih je sedanji migracijski pritisk najbolj prizadel, da bodo hitro identificirale in registrirale prihajajoče migrante in jim vzele prstne odtise ter obravnavale prošnje za azil; poziva države članice, naj standardizirajo pravne, finančne in sprejemne pogoje, ter poudarja, da so v vseh državah članicah potrebni enaki sprejemni centri, s čimer bi prosilcem zagotovili dostojen življenjski standard;

6.      meni, da je treba nemudoma okrepiti varnost na mejah EU, tako da se okrepi nadzor na morskih in kopenskih mejah v južnem Sredozemlju, Egejskem morju in vzdolž balkanske poti; prav tako je treba izboljšati delovanje agencije Frontex in Evropskega azilnega podpornega urada; glede tega spominja na posebno obvezo izpostavljenih držav članic in ponavlja svojo zavezo k odprtim mejam znotraj schengenskega območja; poziva države članice, naj tudi v prihodnje izkazujejo solidarnost in zavezanost z večjimi prispevki za proračun in dejavnosti Frontexa in Evropskega azilnega podpornega urada; se zavezuje, da bo tema agencijama prek proračuna EU in ustreznih skladov zagotovil sredstva (človeške vire in opremo), potrebna za izpolnjevanje njunih obveznosti;

7.      poziva Komisijo, naj da prednost spremljanju izvajanja direktive o vračanju, da bo sistem hitrejšega vračanja usklajen s spoštovanjem postopkov in standardov, ki bodo Evropi omogočili zagotavljanje humane in dostojne obravnave povratnikov, v skladu z načelom nevračanja; poziva države članice, naj uporabljajo to direktivo, in spodbuja izboljšanje in spremembo pravne podlage Frontexa, da bi okrepili njegovo usklajevalno vlogo pri operacijah vračanja;

8.      pozdravlja predlog Komisije za okrepitev določbe o varni izvorni državi iz direktive o azilnih postopkih, tako da oblikuje skupen seznam EU varnih izvornih držav, kar bo olajšalo delo azilnih sistemov, to pa je pomemben korak k temu, da bodo naše zmogljivosti na področju azila in sprejemanja osredotočene na tiste, ki dejansko potrebujejo zaščito;

9.      opozarja, da bi morale države članice določiti stroge kazenske sankcije za trgovino z ljudmi in tihotapljenje tako na poti v EU kot tudi znotraj nje, ter za posameznike ali skupine, ki izkoriščajo ranljive migrante v EU;

10.    poudarja, da je treba nujno obravnavati osnovne vzroke množičnih migracijskih tokov, tudi z iskanjem trajnih rešitev za konflikte v naši soseščini, in zlasti za islamistični terorizem, povezan s skupinami, kot je Daiš, ki ustrahuje velike predele Afrike in Bližnjega Vzhoda in proti kateri se je treba odločno boriti; poudarja, da bi morala Evropska unija skupaj z Združenimi državami in drugimi mednarodnimi partnerji začeti diplomatsko ofenzivo, da bi druge države v regiji, kot so Turčija, Saudova Arabija, zalivske države in Iran, prepričala, da prevzamejo svojo odgovornost pri reševanju tega svetovnega izziva;

11.    meni, da je treba varnost in humanitarno pomoč ponuditi čim bližje krajem izvora, tako da se ustvarijo varne cone in začetni sprejemni centri v tretjih državah, kjer se lahko začne azilni postopek; tako bi lahko ljudje v stiski varno vstopili v Evropo, zmanjšala pa bi se tudi nevarnost, da padejo v roke nehumanih tihotapcev ljudi; prav tako je treba povečati evropsko finančno pomoč, da bi podprli lokalna prizadevanja;

12.    poudarja, da je za Afriko potreben nov pristop, ki bo vključeval boljše priložnosti za trgovino in razvoj, kar bo omogočilo možnosti za gospodarsko rast; prav tako je treba z razvojno pomočjo EU okrepiti naše sodelovanje z izvornimi in tranzitnimi državami na področju nezakonitih migrantov, tihotapljenja ljudi in postopkov vračanja; glede tega pozdravlja ad hoc vrhunsko srečanje, ki bo potekalo novembra 2015 v Valletti;

13.    poziva EU, njene države članice in druge mednarodne donatorje, naj se nujno odzovejo na pozive s konference o financiranju razvoja, ki je potekala julija 2015 v Adis Abebi, ter poudarja, da je treba razvojno politiko preusmeriti na izgradnjo miroljubnih družb, boj proti korupciji in spodbujanju dobrega upravljanja, kot je navedeno v cilju trajnostnega razvoja št. 16 iz svetovnega razvojnega okvira za obdobje po letu 2015;

14.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0176.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov