Postupak : 2015/2833(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0833/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0833/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 74k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o migracijama i izbjeglicama u Europi (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o migracijama i izbjeglicama u Europi (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1951. i njezin dopunski protokol,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća s posebnog sastanka na vrhu o izbjegličkoj krizi na Sredozemlju od 22. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da se diljem Europske unije situacija neprestano mijenja i broj migranata znatno raste u odnosu na prošlogodišnje brojke te tako nastaju nove točke pritiska oko EU-a;

B.     budući da je od početka ove godine više od 2000 ljudi poginulo u Sredozemnom moru;

C.     budući da krijumčari i trgovci ljudima iskorištavaju nezakonite migracije i time ozbiljno ugrožavaju živote migranata te predstavljaju golem izazov za EU; budući da mreže krijumčara djeluju na teritorijima trećih zemalja bez posljedica te od kriminalnih aktivnosti ostvaruju dobit od oko 20 milijardi EUR godišnje;

D.     budući da su prema EUROPOL-u organizirane kriminalne skupine koje omogućavaju trgovinu ljudima preko Sredozemlja u Europsku uniju izravno povezane s drogom, oružjem i terorizmom;

E.     budući da regionalna nestabilnost i sukobi te uspon ISIS-a u susjednim područjima pogođenima sukobom utječu na masovan priljev migranata i tokove kretanja raseljenih ljudi, a time i na broj pojedinaca koji žele doći do Europske unije;

1.      potiče Europsku uniju i države članice da pronađu učinkovito rješenje i poboljšaju postojeću suradnju kako bi se spriječili novi gubitci života i isplovljavanja krijumčarskih plovila s ljudima te da bi se poboljšala brzina i djelotvornost s kojom države članice obrađuju zahtjeve tražitelja azila, bez odgode vratili oni koji ne ispunjavaju kriterije i u potpunosti integrirale sve osobe kojima je dodijeljen azil te kako bi se tim osobama pružila pomoć;

2.      poziva države članice da ojačaju ulogu FRONTEX-a i EASO-a te ponude pomoć rubnim državama članicama koje prihvaćaju najveći broj migranata;

3.      naglašava da je učinkovit i djelotvoran sustav obrađivanja zahtjeva za azil ključan kako bi se stabilizirala trenutačna situacija te utvrdila razlika između ekonomskih migranata i osoba kojima je potreban azil;

4.      poziva države članice da ponude dodatna, konkretna sredstva i financijsku pomoć kako bi se odgovorilo na trenutačne manjkavosti migracijskog sustava EU-a i učinilo ga se učinkovitijim pod trenutačnim pritiscima, uzevši u obzir njihove pojedinačne situacije i odgovornosti;

5.      naglašava da bi države članice trebale omogućiti uzimanje otisaka prstiju svih migranta i njihovo pohranjivanje u sustavu EURODAC za vrijeme obrade njihovih podataka u prvoj zemlji EU-a u koju dođu kako bi se otkrili ponovljeni i odbijeni zahtjevi te ubrzao postupak odobrenja azila;

6.      podržava osnivanje novog programa u koordinaciji FRONTEX-a za brz povratak nezakonitih migranata iz rubnih država članica koje prihvaćaju najviše migranata; poziva Europsku komisiju da podnese taj prijedlog što je prije moguće; naglašava da je potrebno poticati politike dobrovoljnog povratka i pritom jamčiti zaštitu svih postojećih prava u okviru europskog i međunarodnog prava te u tom pogledu naglašava važnost pregovora o učinkovitim sporazumima o ponovnom prihvatu s trećim zemljama;

7.      poziva na politiku nulte tolerancije za trgovinu ljudima i potiče države članice da blisko surađuju s EUROPOL-om, FRONTEX-om, EASO-om i EUROJUST-om kako bi se borile protiv kriminalnih mreža krijumčara otkrivanjem njihovog način rada i ruta kojima se služe te sprječavanjem njihovih polazaka i poticanjem EU-a i trećih zemalja na primjenu najtežih kaznenih sankcija;

8.      naglašava da treće zemlje oko područja isplovljavanja trebaju patrolirati vlastitim teritorijalnim vodama u cilju presretanja krijumčarskih plovila te poziva treće zemlje da poštuju međunarodno pravo kad je riječ o spašavanju života na moru i da se pobrinu za zaštitu izbjeglica i poštovanje temeljnih prava; traži da se povećaju međunarodni napori kako bi se u skladu s međunarodnim pravom sustavno pronalazila i uništavala plovila kojima se služe krijumčari;

9.      poziva na veću usklađenost politika EU-a i država članica povezanih s obukom lokalnih policijskih snaga na mjestima polaska plovila sa žrtvama trgovine ljudima kako bi se identificirale i zaustavile kriminalne skupine i pojedinci te kako bi informiranost na terenu o potencijalnim rizicima trgovine ljudima bila bolja;

10.    ponavlja da podupire sva nastojanja i diplomatski rad UN-a s ciljem ponovnog uspostavljanja državne vlasti u Libiji, kao i svoju obvezu u pogledu jačanja napora kako bi se riješilo pitanje sukoba i nestabilnosti u Libiji i Siriji; naglašava da je uspostavljanje regionalne stabilnosti na područjima sukoba presudno za smanjenje daljnjeg raseljavanja stanovništva;

11.    poziva na jačanje suradnje EU-a sa zemljama partnerima na Bliskom istoku i u Africi s ciljem promicanja demokracije, vladavine prava i ljudskih prava te pružanja pomoći izbjegličkim kampovima u regiji; s obzirom na to poziva na bolju suradnju u regiji sa zemljama članicama Arapske lige i Afričke unije s ciljem lakšeg organiziranja raseljenih osoba, njihovog ponovnog preseljenja i odobrenja azila;

12.    naglašava da je trenutačna kriza s migrantima globalna humanitarna kriza i da je stoga ne može sam riješiti EU te potiče međunarodnu zajednicu na suradnju kako bi zajedničkim radom pronašli rješenja i ponudili pomoć;

13.    ponavlja da se politika i djelovanje moraju temeljiti na uzajamnom povjerenju, ispunjavanju obveza i solidarnosti među državama članicama koje primaju tražitelje azila i onih koje im odobravaju azil; naglašava da je potrebno pronaći razumno i održivo rješenje za trenutačnu krizu koje se ne temelji na obvezujućim kvotama, nego na dobrovoljnom premještanju i ponovnom preseljenju koje bi obavljale države članice, suradnji, dijeljenju stručnog znanja i sredstava te pravilnoj provedbi postojećeg prava EU-a na tom području, uključujući i Dublinsku uredbu;

14.    potiče Komisiju da se pobrine za to da sve države članice pravilno provode zakonodavstvo EU-a kako bi se zajamčila provedba učinkovitih, dosljednih i humanih standarda u čitavom EU-u;

15.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti