Eljárás : 2015/2833(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0833/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0833/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 142kWORD 76k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–       tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre,

–       tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1951-es Genfi Egyezményre és annak kiegészítő jegyzőkönyvére,

–       tekintettel az Európai Tanács a földközi-tengeri térségbeli menekültválságról szóló, 2015. április 22-i rendkívüli csúcstalálkozójára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a helyzet az egész EU-ban folyamatosan átalakulóban van, a migránsok száma az előző évi adatokhoz képest jelentősen növekszik, mind több helyen keltve feszültségeket Unió-szerte;

B.     mivel az év eleje óta több mint 2000 migráns veszítette életét a Földközi-tengeren;

C.     mivel az embercsempészek és emberkereskedők kihasználják a szabálytalan migrációt, és mivel ezek a hálózatok súlyosan veszélyeztetik a migránsok életét és hatalmas kihívást jelentenek az EU számára; mivel az embercsempész-hálózatok harmadik országok területéről működve, teljes büntetlenség mellett, bűnözői tevékenységeik révén mintegy évi 20 milliárd euró hasznot termelnek;

D.     mivel az Europol szerint a magánszemélyek Földközi-tengeren keresztül az EU-ba történő csempészését elősegítő szervezett bűnözői csoportok közvetlenül kapcsolódnak a kábítószerekhez, a lőfegyverekhez és a terrorizmushoz;

E.     mivel a regionális instabilitás és konfliktus, az Iszlám Állam felemelkedése a szomszédos konfliktusterületeken mind jelentősen kihatnak a migránsok tömeges beáramlására és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mozgására, így az EU-ba eljutni igyekvő magánszemélyek számára;

1.      sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy találjanak hatékony megoldást és fokozzák a létező együttműködést a további emberveszteség megelőzése, újabb embercsempész hajók elindulásának megakadályozása és a menedékkérők kérelmeinek tagállamok általi feldolgozása sebességének és hatékonyságának növelése, valamint a kritériumoknak nem megfelelő migránsok mielőbbi visszaküldése és a menedékjogot kapottak teljes mértékben való integrálása és segítése érdekében;

2.      felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg a Frontex és az EASO szerepét, valamint hogy nyújtsanak segítséget azoknak a tagállamoknak, ahová a legtöbb menekült érkezik;

3.      hangsúlyozza, hogy kulcsfontosságú egy a menedékjog iránti kérelmek feldolgozására szolgáló hatékony és eredményes rendszer felállítása a jelenlegi helyzet stabilizálása, valamint a gazdasági migránsok és a menedékkérők megkülönböztetése érdekében;

4.      felhívja a tagállamokat, hogy – egyedi helyzetük és felelősségük függvényében – biztosítsanak további, jelentős forrásokat és pénzügyi segítséget az uniós migrációs rendszer jelenlegi hiányosságainak orvoslására, illetve annak érdekében, hogy az a jelenlegi nyomás mellett is hatékonyan működhessen;

5.      hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a migránsok az első uniós országba való belépését követő fogadása során valamennyi migráns ujjlenyomatot adjon és azt az EURODAC rendszerben rögzítsék, hogy kiszűrjék az ismétlődő és sikertelen kérelmeket és felgyorsítsák a menekültügyi eljárásokat;

6.      támogatja, hogy az illegális migránsoknak a leginkább érintett tagállamokból való gyors visszaküldését elősegítendő új programot hozzanak létre, amelyet a Frontex koordinál majd; felkéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjessze elő ezt a javaslatot; hangsúlyozza az önkéntes visszatérési politikák ösztönzésének szükségességét, biztosítva ugyanakkor valamennyi, uniós és nemzetközi jog szerinti, meglévő jog védelmét, és e tekintetben fontosnak tartja, hogy harmadik országokkal tárgyalásokat folytassanak hatékony visszafogadási megállapodások megkötéséről;

7.      felszólít az emberkereskedelem vonatkozásában a zéró tolerancia politikájának alkalmazására, valamint sürgeti a tagállamokat, hogy működjenek együtt szorosan az Europollal, a Frontex-szel, az EASO-val és az Eurojust-tal ezen bűnözői csempészhálózatok felszámolása érdekében, működési módjuk és útvonalaik azonosítása, elindulásuk megakadályozása, valamint mind az uniós, mind a harmadik országok a legsúlyosabb büntetőjogi szankciók alkalmazására való ösztönzése révén;

8.      hangsúlyozza, hogy a kiindulási területek régiójában a harmadik országoknak kell járőrözniük saját felségvizeiken az embercsempész hajók elfogása érdekében, és felszólítja a harmadik országokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot az emberi életek tengeren történő megmentése, valamint a menekültek védelme és az alapvető jogok tiszteletben tartása vonatkozásában; kéri, hogy fokozzák a nemzetközi erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a nemzetközi jog maradéktalan tiszteletben tartása mellett szisztematikusan megtalálják és megsemmisítsék a csempészek által használt hajókat;

9.      az uniós és a tagállami politikák szorosabb összehangolására szólít fel az emberkereskedő-hajók kiindulási pontjainál szolgáló rendőri erők képzése kapcsán a bűnözői csoportok és személyek azonosítása és megállítása céljából, valamint arra, hogy erősítsék meg az emberkereskedelem potenciális kockázatait tudatosító, helyszíni tájékoztatási szolgáltatásokat;

10.    megismétli, hogy támogat minden olyan, az ENSZ vezetésével megvalósítandó erőfeszítést és diplomáciai munkát, amelynek célja a kormányzati hatalom helyreállítása Líbiában, továbbá megismétli elkötelezettségét a líbiai és szíriai konfliktus és instabilitás orvoslására irányuló erőfeszítések fokozása mellett; hangsúlyozza, hogy a konfliktus sújtotta övezetekben a regionális stabilitás megteremtése kulcsfontosságú az otthonukat elhagyni kényszerülők számának csökkentése érdekében;

11.    felszólít az Unió és a Közel-Keleten és Afrikában található partnerországai közti együttműködés megerősítésére a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítása, valamint a régióbeli menekülttáborok számára történő segítségnyújtás érdekében; ezzel összefüggésben fokozottabb együttműködésre hív fel az Arab Liga és az Afrikai Unió e régióban található országaival az otthonukat elhagyni kényszerült személyek kezelése, újbóli letelepítése és a menedékjog számukra történő megadása érdekében;

12.    hangsúlyozza, hogy a jelenlegi migrációs válság globális humanitárius válság, ezért azt az EU egyedül nem oldhatja meg, és sürgeti a nemzetközi közösség tagjait, hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy megoldást találjanak és segítséget nyújtsanak;

13.    megismétli, hogy a politikáknak és a fellépéseknek a kölcsönös bizalmon, a felelősségi köröknek megfelelő feladatok teljesítésén, valamint a szolidaritáson kell alapulniuk, mind a menedékkérőket fogadó, mind a menedékjogot megadó tagállamok részéről; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi válság ésszerű és fenntartható megoldására van szükség, nem kötelező érvényű kvóták, hanem a tagállamok általi önkéntes áttelepítés és letelepítés, együttműködés, a szakértelem és a források megosztása, valamint a meglévő uniós jogszabályok ezen a területen történő megfelelő végrehajtása – ideértve a Dublini Rendeletet is – alapján;

14.    sürgeti a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat annak érdekében, hogy hatékony, következetes és humánus normákat alkalmazzanak az Unió egész területén;

15.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat