Procedură : 2015/2833(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0833/2015

Texte depuse :

B8-0833/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 139kWORD 77k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–       având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 și protocoalele adiționale la aceasta,

–       având în vedere concluziile summitului special din 22 aprilie 2015 al Consiliului European privind criza refugiaților din Mediterana,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât situația din UE evoluează continuu, numărul de imigranți crescând puternic față de cifrele de anul trecut și creând noi puncte de presiune în jurul UE;

B.     întrucât peste 2 000 de oameni au murit în Marea Mediterană de la începutul acestui an;

C.     întrucât traficanții de persoane și membrii filierelor de imigrație clandestină profită de pe urma imigrației ilegale și întrucât astfel de rețele reprezintă un risc serios pentru viețile imigranților și o problemă de o amploare deosebită pentru UE; întrucât rețelele de traficanți acționează de pe teritoriul unor țări terțe în totală impunitate, generând profituri estimate la 20 de miliarde de euro pe an din aceste activități infracționale;

D.     întrucât, potrivit EUROPOL, grupurile infracționale organizate care facilitează traficul de persoane prin Marea Mediterană în UE au legături directe cu drogurile, armele de foc și terorismul;

E.     întrucât instabilitatea și conflictele din regiune, precum și prezența în creștere a ISIS în zonele de conflict învecinate au impact asupra afluxului masiv de imigranți și a fluxurilor de persoane strămutate și, prin urmare, asupra numărului de persoane care încearcă să ajungă în UE,

1.      îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să găsească soluții eficiente și să consolideze cooperarea existentă pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești, pentru a împiedica noi plecări de ambarcațiuni de trafic de imigranți, pentru a îmbunătăți viteza și eficiența cu care statele membre procesează cererile solicitanților de azil, pentru a-i repatria fără întârziere pe cei care nu îndeplinesc criteriile și pentru a-i integra pe deplin și a-i ajuta pe cei cărora li se admit cererile de azil;

2.      cere statelor membre să consolideze rolul FRONTEX și al EASO și să ofere asistență statelor membre care sunt în prima linie de primire a refugiaților;

3.      subliniază că un sistem eficient și eficace de procesare a cererilor de azil este esențial pentru a stabiliza situația curentă și pentru a distinge între imigranții din motive economice și imigranții care cer azil;

4.      cere statelor membre să ofere resurse suplimentare consistente și asistență financiară pentru a remedia deficiențele actuale ale sistemului de imigrație al UE, pentru ca acest sistem să fie eficient în fața presiunilor actuale, ținând seama de situația și responsabilitățile statelor la nivel individual;

5.      subliniază că statele membre ar trebui să se asigure că sunt prelevate amprentele digitale ale tuturor imigranților și că acestea sunt stocate în sistemul EURODAC atunci când cererile imigranților sunt procesate în prima țară din UE în care aceștia ajung, pentru a depista cererile necorespunzătoare repetate și pentru a accelera procedurile de azil;

6.      sprijină crearea unui nou program de returnare pentru repatrierea rapidă a imigranților ilegali, program care să fie coordonat de Frontex din statele membre aflate în prima linie; invită Comisia să prezinte această propunere cât mai curând posibil; subliniază necesitatea încurajării unor politici de repatriere voluntară, garantând totodată protecția tuturor drepturilor prevăzute de legislația UE și internațională; în acest sens, subliniază importanța negocierii unor acorduri de readmisie eficiente cu țările terțe;

7.      cere o politică de toleranță zero față de traficul de ființe umane și îndeamnă statele membre să conlucreze strâns cu EUROPOL, FRONTEX, EASO și EUROJUST pentru a combate aceste rețele criminale de traficanți, identificându-le modul de operare și rutele, împiedicându-le plecările și încurajând atât statele UE, cât și țările terțe să aplice cele mai dure pedepse penale;

8.      subliniază necesitatea ca țările terțe din regiunile unde se află zonele de plecare să patruleze în apele teritoriale proprii pentru a intercepta ambarcațiunile traficanților și solicită țărilor terțe să respecte dreptul internațional privitor la salvarea de vieți pe mare și să asigure protecția refugiaților și respectarea drepturilor lor fundamentale; cere sporirea eforturilor internaționale pentru găsirea și distrugerea sistematică a ambarcațiunilor folosite de traficanți, în deplin acord cu dreptul internațional;

9.      solicită o mai bună coordonare a politicilor UE și ale statelor membre privind pregătirea forțelor de poliție locale la punctele de plecare ale ambarcațiunilor folosite la traficul de persoane, pentru a identifica și opri infractorii și grupurile infracționale și solicită să se intensifice acțiunile de informare pe uscat cu privire la riscurile potențiale legate de traficul de persoane;

10.    își reamintește sprijinul pentru toate acțiunile sub egida ONU și pentru toate acțiunile diplomatice care vizează reinstituirea autorității guvernamentale în Libia, precum și angajamentul său pentru sporirea eforturilor în vederea încetării conflictului și a instabilității din Libia și Siria; subliniază faptul că instituirea stabilității regionale în zonele de conflict este cheia pentru a reduce pe viitor numărul de persoane strămutate;

11.    solicită consolidarea cooperării UE cu țările partenere din Orientul Mijlociu și din Africa în vederea promovării democrației, a statului de drept și a drepturilor omului și cu scopul de a oferi asistență pentru taberele de refugiați din regiune; solicită, în această privință, o colaborare sporită cu țările din regiune care fac parte din Liga Arabă și din Uniunea Africană, în scopul gestionării, relocării și acordării de azil persoanelor strămutate;

12.    subliniază că actuala criză migratorie este o criză umanitară globală și, prin urmare, nu poate fi soluționată numai de UE și cere comunității internaționale să conlucreze pentru a găsi soluții și pentru a oferi asistență;

13.    reamintește că este nevoie ca politicile și acțiunile să se bazeze pe respect reciproc, pe asumarea responsabilităților și pe solidaritate, atât pentru statele membre care îi primesc pe solicitanții de azil, cât și pentru statele care acordă azil; subliniază că este nevoie de o soluție inteligentă și durabilă la criza actuală, care să nu se bazeze pe cote obligatorii, ci pe relocarea și stabilirea voluntară în statele membre, pe cooperare, pe schimbul de cunoștințe, experiență și resurse și pe punerea în aplicare corectă a legislației UE existente în acest domeniu, inclusiv a Regulamentului de la Dublin;

14.    îndeamnă Comisia să se asigure că toate statele membre pun în aplicare în mod adecvat legislația UE, pentru a garanta aplicarea unor standarde eficiente, consecvente și umane peste tot în UE;

15.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate