Postupak : 2015/2833(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0834/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0834/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0317

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 141kWORD 80k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.802v01-00
 
B8-0834/2015

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o migracijama i izbjeglicama u Europi (2015/2833(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o migracijama i izbjeglicama u Europi (2015/2833(RSP))  
B8‑0834/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

–       uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1951. i protokol uz nju,

–       uzimajući u obzir izvješće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) iz travnja 2012. o poduzimanju mjera za bolje upravljanje migracijskim tokovima,

–       uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava migranata iz travnja 2013. o upravljanju vanjskim granicama Europske unije i utjecaju koje ono ima na ljudska prava migranata,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. Listopada 2013. o mjerama EU-a i država članica za rješavanje pitanja priljeva izbjeglica nastalog kao posljedica sukoba u Siriji(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. Listopada 2013.o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse(2),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. Prosinca 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji(3),

–       uzimajući u obzir akcijski plan o migraciji od deset točaka koji je zajedničko Vijeće za vanjske i za unutarnje poslove donijelo 20. Travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća s posebnog sastanka na vrhu o izbjegličkoj krizi u Sredozemlju od 23. Travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. Travnja 2015. o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u(4),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. Svibnja 2015. naslovljenu „Europski migracijski program” COM(2015)0240,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je prema podacima Europskog ureda za azil (EASO) broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje su u srpnju 2015. zaprimile zemlje EU-a, zajedno s Norveškom i Švicarskom, iznosio 123 294, što je za 28 % više nego u lipnju 2015.(5), prešavši tako prvi put broj od 100 000;

B.     budući da je u srpnju 2015. zabilježeno povećanje od 59 % u zahtjevima Sirijaca za međunarodnu zaštitu u odnosu na prethodni mjesec, da se broj afganistanskih tražitelja međunarodne zaštite povećao za 44 % od lipnja do srpnja 2015. te da je broj zahtjeva Albanaca porastao za 33 %;

C.     budući da se tijekom ljeta 2015. pokazalo da migracije nisu privremena pojava s obzirom na to da će se globalne tendencije koje su prouzročile naglo povećanje broja izbjeglica vjerojatno nastaviti zbog sukoba na Bliskom istoku i u supsaharskoj Africi te zbog većih klimatskih promjena;

D.     budući da su prema statistikama Frontexa za 2015. većina izbjeglica u EU-u osobe koje bježe od sukoba ili progona u Siriji, Eritreji, Afganistanu i Iraku; budući da više od dvije trećine njih ima pravo na azil ili supsidijarnu zaštitu;

E.     budući da istraživanja Međunarodne organizacije za migracije pokazuju da je Europa najopasnije svjetsko odredište za „neregularne” migrante(6), još jednom naglašavajući da je potrebno učiniti sve što je moguće kako bi se spasili životi ljudi u opasnosti i ispunile obveze u pogledu međunarodne zaštite;

F.     budući da prema Ženevskoj konvenciji iz 1951. osobe mogu tražiti azil u drugoj zemlji bez obzira na svoju zemlju podrijetla na temelju osnovanog straha od progona zbog svoje rase, religije, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog uvjerenja;

G.     budući da na zasjedanju Europskog vijeća 25. i 26. lipnja u Bruxellesu čelnici vlada država članica EU-a nisu uspjeli postići dogovor o obvezujućim mehanizmima za premještanje i preseljenje izbjeglica;

H.     budući da su incidenti sa skupinama izbjeglica tijekom ljeta 2015. u nekoliko država članica upozorili na nepostojanje koordinacije i dosljednog djelovanja država članica; budući da su nepostojanje koordinacije i ad hoc „vatrogasni” pristup prouzročili kaos i pogoršanje te kritične situacije;

I.      budući da je ova Rezolucija odgovor na veliko povećanje broja osoba koje traže međunarodnu zaštitu u državama članicama do kojega je došlo tijekom ljeta 2015.; budući da će se strateško izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o cjelovitom pristupu migracijama u potpunosti baviti politikom azila i migracijskom politikom EU-a;

1.      izražava duboko žaljenje i tugu zbog opetovanih tragičnih gubitaka života osoba koje traže azil u EU-u; apelira na EU i države članice da učine sve što je moguće kako bi spriječili daljnje gubitke života;

2.      ponavlja potporu svojoj Rezoluciji iz travnja 2015. o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u; apelira na Vijeće i Komisiju da tu Rezoluciju, zajedno s radom Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove na strateškom izvješću o cjelovitom pristupu migracijama, iskoriste kao osnovu za sveobuhvatno i globalno rješenje koje bi obuhvatilo i ekonomske migracije i politiku azila;

3.      ponavlja da je potrebno da EU svoju reakciju na trenutačnu situaciju u pogledu izbjeglica temelji na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti, kao što je navedeno u članku 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), te da primijeni sveobuhvatan pristup na europskoj razini;

4.      žali zbog djelovanja određenih država članica protiv skupina tražitelja azila te zbog činjenice da Europsko vijeće nije uspjelo provesti već pokrenute inicijative Komisije kojima se diljem EU-a nastoji uspostaviti pouzdan obvezujući mehanizam za solidarnost među državama članicama kojime bi se obuhvatio sustav za obvezno preseljenje i hitna premještanja;

5.      pohvaljuje poteze građana koji su se aktivirali kako bi srdačno dočekali osobe koje traže međunarodnu zaštitu u EU-u te im pomogli;

6.      prima na znanje primjenu odluka Vijeća u svrhu uspostave sustava hitnog premještanja za one kojima je potrebna međunarodna zaštita;

7.      ponavlja svoje pozive Komisiji da izmijeni postojeću Dublinsku uredbu uvrštenjem trajnog obvezujućeg sustava za raspodjelu tražitelja azila među 28 država članica, s obveznim ključem za raspodjelu koji bi se temeljio i na kvantitativnim i na kvalitativnim podacima, pritom vodeći računa o mogućnostima integracije;

8.      podsjeća na to da je pravo na traženje azila temeljno ljudsko pravo zajamčeno međunarodnim zakonima i obvezama koje su obvezujuće za sve države članice; izražava zabrinutost zbog prijedloga Komisije i država članica da se određene treće zemlje podrijetla odrede kao sigurne te da se tako spriječe pojedinačni zahtjevi za azil koje podnose građani tih trećih zemalja;

9.      poziva na hitnu uspostavu regularnih i sigurnih putova za tražitelje azila koji putuju prema EU-u provedbom mjera kao što su izdavanje humanitarnih viza u veleposlanstvima i konzularnim uredima EU-a u trećim zemljama te opsežni sustavi premještanja; poziva Komisiju da razmotri reviziju Direktive Vijeća 2001/51/EZ kako bi se tražiteljima azila omogućio siguran prolaz prema EU-u;

10.    podsjeća na to da su migracije složena i globalna pojava koja također zahtijeva dugoročan pristup kojim se uzimaju u obzir njihovi glavni uzroci kao što su siromaštvo, nejednakost, nepravda i oružani sukobi; naglašava da je potreban sveobuhvatan pristup EU-a kojim bi se povećala dosljednost njegove unutarnje i vanjske politike, a ponajprije njegove zajedničke vanjske i sigurnosne politike, razvojne politike i migracijske politike;

11.    apelira na Vijeće i države članice da djeluju u smislu primjene sveobuhvatnog i globalnog rješenja; podsjeća na to da je svrha ove Rezolucije provedba već najavljenih inicijativa Komisije kojima se nastoji povećati solidarnost i podjela odgovornosti država članica;

12.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0414.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0448.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0105.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0176.

(5)

EASO, Najnoviji trendovi u području azila, srpanj 2015.

(6)

http://missingmigrants.iom.int/en/latest-global-figures

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti