Procedure : 2015/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0836/2015

Indgivne tekster :

B8-0836/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0318

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 137kWORD 67k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.804v01-00
 
B8-0836/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP))  
B8‑0836/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 17. november 2014 om fredsprocessen i Mellemøsten;

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 22. juli 2014 om fredsprocessen i Mellemøsten;

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1701,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at konflikten mellem Israel og Palæstina skal ses i konteksten af den israelsk-arabiske konflikt;

B.     der henviser til, at enhver ændring i status quo, der påvirker konflikten mellem Israel og Palæstina, kan have destabiliserende virkninger;

1.      glæder sig over udnævnelsen af Fernando Gentilini til Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten (EUSR Fredsprocessen i Mellemøsten) og støtter den særlige repræsentant i hans bestræbelser på at genstarte fredsprocessen i Mellemøsten i samarbejde med Kvartetten, Den Palæstinensiske Myndighed og den israelske regering;

2.      gentager sin fortsatte støtte til en forhandlet totstatsløsning for to folk på grundlag af de relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd; glæder sig derfor over det arabiske fredsinitiativ og det nye paradigme for den politiske proces mellem Israel og Palæstina som grundlag for en varig løsning på den israelsk-arabiske konflikt og støtter en hurtig tilbagevenden til direkte fredsforhandlinger;

3.      glæder sig over, at EU spiller en positiv rolle og giver den nødvendige støtte til at fremme en løsning af konflikten mellem Israel og Palæstina og den større israelsk-arabiske konflikt med fredelige, konstruktive midler, der tjener EU's interesser med hensyn til sikkerhed, stabilitet og velstand i Mellemøsten; opfordrer EU til at udforme en pakke af positive incitamenter for både palæstinenserne og israelerne, som skal gennemføres af alle parter, herunder regionale aktører som f.eks. Den Arabiske Liga, ved starten af forhandlingerne, som det eneste middel til at skabe den positive atmosfære, der er nødvendig for, at fredsprocessen mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed kan genoptages og tilliden genopbygges; opfordrer derfor indtrængende alle EU’s institutioner og medlemsstater til at fremme handelsmæssige, kulturelle, videnskabelige, energi- og vandmæssige og økonomiske forbindelser mellem Israel og dets naboer i regionen, herunder tresidet handel mellem medlemsstaterne, Israel og Den Palæstinensiske Myndighed;

4.      bemærker, at de nylige begivenheder i Mellemøsten udgør en alvorlig trussel mod såvel EU som dets umiddelbare naboer; gentager EU’s grundlæggende ønske om sikkerhed i Israel, Jordan, Egypten, Libanon, Syrien, Yemen, Irak, Libyen, Samarbejdsrådet for Golfstaterne (GCC) og alle andre lande i Mellemøsten, herunder i lyset af de aktuelle og spirende trusler i regionen; bemærker derfor navnlig den alvorlige trussel, som ISIS og andre terrororganisationer udgør for borgerne i Mellemøsten, og opfordrer de relevante regionale aktører til at indstille finansieringen af terrorgrupper, der begår grove overgreb og krænkelser af menneskerettighederne;

5.      understreger, at det er bydende nødvendigt for EU at arbejde i partnerskab med Israel, Den Palæstinensiske Myndighed, Egypten og Jordan for at undgå en genoprustning af terrorgrupper i Gaza og Vestbredden og forebygge, at der smugles våben, fremstilles raketter og bygges tunneller; understreger endnu en gang, at der er et overvældende behov for at demilitarisere Gaza og sætte en stopper for bevæbningen af Hamas i overensstemmelse med Udenrigsrådets konklusioner fra juli 2014; opfordrer alle terrorgrupper til øjeblikkeligt at indstille deres aktiviteter og til at afstå fra vold og således virkeliggøre den længe ventede fred, stabilitet og velstand både i Israel og i en fremtidig palæstinensisk stat;

6.      fordømmer brugen af hadefulde udtalelser og ansporing til vold i det offentlige rum, der står i vejen for fredsprocessen i Mellemøsten og er i strid EU’s værdier i forbindelse med fremme af en fredskultur; opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed til at anerkende Israels legitime ret til at eksistere som hjemland for det jødiske folk; opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed til at værne om ikke-vold, overholde tidligere aftaler samt til at lette samarbejdet om genopbygningen af Gaza; gentager sin opfordring til den palæstinensiske ledelse om at udnytte sin FN-status konstruktivt og ikke tage unilaterale skridt, der vil føre længere væk fra en forhandlingsløsning;

7.      understreger behovet for at åbne grænseovergangene for strømmen af humanitær bistand, handelsvarer og personer til og fra Gazastriben og for, at EU-finansieringen går til specifikke, veldefinerede projekter i Gaza i fuld overensstemmelse med den tresidede mekanisme for finansiel støtte, og at det sikres, at den går til de tiltænkte civile formål; gentager behovet for, at Den Palæstinensiske Myndighed tager ansvaret i Gazastriben;

8.      opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at yde finansiering til ngo’er i regionen, hvis politiske mål er i overensstemmelse med de overordnede mål for fredsprocessen i Mellemøsten;

9.      glæder sig over oprettelsen af Euro-Middelhavsgasplatformen; fremhæver den rolle, som dette initiativ kan spille i at fremme regionalt samarbejde og bringe landene i Nordafrika og de europæiske lande tættere sammen gennem samarbejde om energispørgsmål;

10.    understreger, at en styrket dialog om energispørgsmål i Middelhavsområdet kan bidrage til at fremme det regionale samarbejde, fremme regional stabilitet og sikre miljømæssig integritet; foreslår derfor, at EU engagerer sig stærkere i energidiplomati i MENA-regionen, som anført i forbindelse med energiunionen;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN ' s Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den egyptiske regering, regeringen i Kongeriget Jordan, Golfstaternes Samarbejdsråd og medlemmerne af Den Arabiske Liga.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik