Eljárás : 2015/2685(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0836/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0836/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0318

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 141kWORD 74k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.804v01-00
 
B8-0836/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről (2015/2685(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről (2015/2685(RSP))  
B8‑0836/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel az Európai Unió Külügyek Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról szóló, 2014. november 17-i következtetéseire,

–       tekintettel az Európai Unió Külügyek Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról szóló, 2014. július 22-i következtetéseire,

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1701. számú határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az izraeli–palesztin konfliktust az izraeli–arab konfliktus szélesebb összefüggéseiben kell vizsgálni;

B.     mivel a status quo izraeli–palesztin konfliktust érintő bármely változása destabilizáló hatással járhat;

1.      üdvözli Fernando GENTILINI kinevezését az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjévé (EUKK), és támogatja az EUKK arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a Kvartettel, a Palesztin Hatósággal és az izraeli kormánnyal együttműködve újraindítsa a közel-keleti békefolyamatot;

2.      megismétli, hogy továbbra is egy olyan megoldást támogat, amely tárgyalásos úton jön létre, és a „két ország két nép számára” elven nyugszik az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatai alapján; üdvözli ezért az arab békekezdeményezést és az izraeli–palesztin politikai folyamat új paradigmáját, mivel ezek megalapozhatják az izraeli–arab konfliktus tartós megoldását, továbbá támogatja a közvetlen béketárgyalásokhoz való, késedelem nélküli visszatérést;

3.      üdvözli, hogy az EU pozitív szerepet játszik és megadja a szükséges támogatást az izraeli–palesztin és tágabb értelemben az izraeli–arab konfliktus békés és építő jellegű eszközök révén történő megoldásának megkönnyítéséhez, ami az EU közel-keleti biztonsággal, stabilitással és jóléttel kapcsolatos érdekeit szolgálja; felszólítja az Uniót, hogy dolgozzon ki egy pozitív ösztönző csomagot mind a palesztinok, mind az izraeliek számára, amelyet a tárgyalások kezdetén valamennyi félnek végre kell hajtania, köztük a regionális szereplőknek is, például az Arab Államok Ligájának, mivel ez az egyetlen olyan megoldás, amellyel sikeresen ki lehet alakítani azt a pozitív légkört, amelyben újraindítható az Izrael és a Palesztin Hatóság közötti békefolyamat, és újjáépíthető a bizalom; sürgeti ezért az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a kereskedelmi, kulturális, tudományos, energiaügyi, vízügyi és gazdasági kapcsolatokat Izrael és régióbeli szomszédai között, ideértve a tagállamok, Izrael és a Palesztin Hatóság közötti háromoldalú kereskedelmet is;

4.      megállapítja, hogy a Közel-Kelet tágabb térségében a közelmúltban bekövetkezett események súlyos fenyegetést jelentenek az Unióra és a térség közvetlen szomszédságára nézve; megismétli, hogy az EU elkötelezett Izrael, Jordánia, Egyiptom, Libanon, Szíria, Jemen, Irak, Líbia, az Öböl-menti Együttműködési Tanács és az összes többi közel-keleti állam biztonsága mellett, tekintettel többek között a régiót fenyegető jelenlegi és jövőbeli kockázatokra; megjegyzi konkrétan, hogy az ISIS és más terrorista szervezetek komoly fenyegetést jelentenek a polgárok számára a Közel-Keleten, és felszólítja az érintett regionális szereplőket, hogy hagyjanak fel a durva atrocitásokat és emberi jogi jogsértéseket elkövető terrorista csoportok finanszírozásával;

5.      hangsúlyozza, hogy az EU-nak feltétlenül Izraellel, a Palesztin Hatósággal, Egyiptommal és Jordániával partnerségben kell tevékenykednie annak érdekében, hogy meg lehessen előzni a gázai és ciszjordániai terrorista csoportok újbóli felfegyverzését, valamint az általuk folytatott fegyvercsempészetet, rakétagyártást és alagútépítést; ismételten hangsúlyozza, hogy égető szükség van a Gázai övezet demilitarizálására és a Hamász fegyverkezésének megállítására, összhangban a Külügyek Tanácsa 2014. júliusi következtetéseivel; minden terrorista csoportot felszólít arra, hogy azonnal hagyjanak fel tevékenységeikkel és vessenek véget az erőszaknak, hiszen ezáltal megvalósítható a régóta esedékes béke, stabilitás és jólét Izraelben és a jövőbeli palesztin államban egyaránt;

6.      elítéli a gyűlöletbeszédet és a nyilvános uszítást, ami ellentétes a közel-keleti békefolyamattal és az EU békekultúra előmozdításával kapcsolatos értékeivel; felszólítja a Palesztin Hatóságot, hogy ismerje el Izrael mint a zsidó népnek otthont adó ország létjogosultságát; felszólítja a Palesztin Hatóságot álljon ki az erőszakmentesség mellett, tartsa tiszteletben a korábbi megállapodásokat és segítse elő a Gáza újjáépítését célzó együttműködést; ismételten felszólítja a palesztin vezetést, hogy éljen konstruktívan az ENSZ-en belüli státuszával, és tartózkodjon minden olyan egyoldalú lépéstől, amely tovább nehezítené a helyzet tárgyalásos rendezését;

7.      hangsúlyozza, hogy meg kell nyitni a határátkelőket annak érdekében, hogy a humanitárius segélyek, a kereskedelmi áruk és a személyek be tudjanak lépni a Gázai övezetbe és ki tudjanak lépni onnan, valamint hogy az uniós finanszírozásnak konkrét, pontosan meghatározott gázai projekteket kell támogatnia, kizárólag a háromoldalú pénzügyi támogatási mechanizmussal összhangban, és biztosítani kell, hogy a támogatás eljusson a célzott civil lakossághoz; ismételten hangsúlyozza, hogy a Palesztin Hatóságnak kell irányítania a Gázai övezetet;

8.      felszólítja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy biztosítsanak finanszírozást a régióban működő azon nem kormányzati szervezetek számára, amelyek politikai céljai összhangban vannak a közel-keleti békefolyamat átfogó céljaival;

9.      üdvözli az euromediterrán gázplatform létrehozását; hangsúlyozza, hogy ez a kezdeményezés szerepet játszhat a regionális együttműködés előmozdításában, valamint abban, hogy az észak-afrikai és az európai országok az energiával kapcsolatos kérdésekben folytatott együttműködés révén közeledjenek egymáshoz;

10.    hangsúlyozza, hogy a földközi-tengeri térség energiával kapcsolatos kérdéseiről folytatott megerősített párbeszéd segíthet a regionális együttműködés fellendítésében, a regionális stabilitás előmozdításában és a környezeti integritás biztosításában; javasolja ezért, hogy az EU – az energiaunióban előirányzott módon –fokozottabban vegyen részt a közel-keleti és észak-afrikai régióban az energetikai diplomáciában;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Biztonsága Tanácsát alkotó országok kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének és a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, Egyiptom parlamentjének és kormányának, Jordánia parlamentjének és kormányának, az Öböl-menti Együttműködési Tanácsnak és az Arab Liga tagországainak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat