Predlog resolucije - B8-0836/2015Predlog resolucije
B8-0836/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0836/2015

Postopek : 2015/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0836/2015
Predložena besedila :
B8-0836/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0836/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu

(2015/2685(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 17. novembra 2014,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 22. julija 2014,

–       ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1701,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je izraelsko-palestinski konflikt potrebno obravnavati v širšem okviru izraelsko-arabskega konflikta;

B.     ker imajo lahko kakršne koli spremembe trenutnega stanja v izraelsko-palestinskem konfliktu destabilizirajoč učinek;

1.      pozdravlja imenovanje Fernanda Gentilinija za posebnega predstavnika EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu (EUSR MEPP) in ga podpira pri njegovih prizadevanjih, da se ponovno začne bližnjevzhodni mirovni proces s sodelovanjem četverice, Palestinske oblasti in izraelske vlade;

2.      ponavlja svojo nadaljnjo podporo na pogajanjih doseženi rešitvi dveh držav za dve ljudstvi na podlagi ustreznih resolucij varnostnega sveta Združenih narodov; zato pozdravlja arabsko mirovno pobudo in novo paradigmo za izraelsko-palestinski politični proces kot podlagi za trajno rešitev izraelsko-arabskega konflikta ter podpira takojšnje nadaljevanje neposrednih mirovnih pogajanj;

3.      pozdravlja pozitivno vlogo in potrebno podporo, ki jo želi EU zagotoviti pri spodbujanju mirnega in konstruktivnega reševanja izraelsko-palestinskega konflikta in širšega izraelsko-arabskega konflikta, saj so varnost, stabilnost in blaginja na Bližnjem vzhodu v njenem interesu; poziva EU, naj tako za Palestince kot za Izraelce oblikuje sveženj pozitivnih pobud, ki jih bodo na začetku pogajanj izvajale vse strani, tudi regionalni akterji kot je Liga arabskih držav, saj je to edino sredstvo za ustvarjanje pozitivnega ozračja, ki je potrebno za ponoven začetek mirovnega procesa med Izraelom in Palestinsko oblastjo ter ponovno vzpostavitev zaupanja; iz tega razloga poziva vse institucije EU in države članice, naj spodbujajo trgovinske, kulturne, znanstvene, energetske, vodne in gospodarske odnose med Izraelom in njenimi sosedami v regiji, vključno s tristranskimi trgovinskimi povezavami med državami članicami, Izraelom in Palestinsko oblastjo;

4.      ugotavlja, da predstavljajo nedavni dogodki v širši bližnjevzhodni regiji resno grožnjo EU in njenim neposrednim sosedam; ponavlja temeljno zavezo EU varnosti Izraela, Jordanije, Egipta, Libanona, Sirije, Jemna, Iraka, Libije, Zalivskega sveta za sodelovanje in vseh drugih držav na Bližnjem vzhodu, tudi v zvezi z obstoječimi in novimi grožnjami v regiji; iz tega razloga posebej opozarja na resno grožnjo, ki jo predstavljajo Islamska država in druge teroristične organizacije prebivalcem Bližnjega vzhoda, in poziva ustrezne regionalne akterje, naj prenehajo financirati teroristične skupine, ki izvajajo nepredstavljiva grozodejstva in kršitve človekovih pravic;

5.      poudarja, kako zelo pomembno je, da EU sodeluje z Izraelom, Palestinsko oblastjo, Egiptom in Jordanijo pri preprečevanju ponovnega oboroževanja terorističnih skupin v Gazi in na Zahodnem bregu, njihovega tihotapljenja orožja, izdelave raket in grajenja tunelov; ponovno poudarja izjemno potrebo po demilitariziciji Gaze in koncu oboroževanja Hamasa, v skladu s sklepom Sveta EU za zunanje zadeve iz julija 2014; poziva vse teroristične skupine, naj takoj končajo svoje dejavnosti in se odrečejo nasilju, da bi tako dosegli predolgo zakasnel mir, stabilnost in blaginjo, tako v Izraelu kot v prihodnji palestinski državi;

6.      obsoja sovražni govor in hujskaštvo v javnosti, ki sta v nasprotju z bližnjevzhodnim mirovnim procesom in vrednotami EU o spodbujanju kulture miru; poziva Palestinsko oblast, naj prizna legitimno pravico Izraela, da obstaja kot domovina judovskega naroda; poziva Palestinsko oblast, naj ohranja zavezo nenasilja, spoštuje predhodne sporazume in spodbuja sodelovanje pri rekonstrukciji Gaze; ponovno poziva palestinske oblasti, naj konstruktivno izkoristijo svoj status v Združenih narodih in se izogibajo enostranskim dejanjem, s katerimi bi se še bolj oddaljili od rešitve, dosežene s pogajanji;

7.      poudarja nujnost odpiranja mejnih prehodov za pretok humanitarne pomoči, blaga in oseb v Gazo in iz nje, obenem poudarja, kako pomembno je, da financiranje EU doseže ustrezne in dobro opredeljene projekte v Gazi, skladne le s tristranskimi mehanizmi za finančno pomoč, ter zagotoviti, da doseže civiliste, katerim je namenjena; ponavlja, kako pomembno je, da Palestinska oblast prevzame nadzor nad Gazo;

8.      poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovita financiranje nevladnim organizacijam v regiji, katerih politični cilji sovpadajo s skupnimi cilji bližnjevzhodnega mirovnega procesa;

9.      pozdravlja vzpostavitev evro-sredozemske plinske platforme; poudarja vlogo, ki bi jo ta pobuda lahko imela pri spodbujanju regionalnega sodelovanja in zbliževanja severnoafriških in evropskih držav na podlagi sodelovanja pri vprašanjih, povezanih z energijo;

10.    poudarja, da bi lahko okrepljen dialog o vprašanjih, povezanih z energijo, v Sredozemlju pomagal spodbuditi regionalno sodelovanje, podpirati regionalno stabilnost in zagotavljati okoljsko celovitost; zato predlaga, naj EU okrepi svoje sodelovanje v energetski diplomaciji v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike, kot predvideva energetska unija;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, vladam in parlamentom držav članic varnostnega sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, izraelskemu parlamentu in vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu, egiptovski vladi in parlamentu, jordanski vladi in parlamentu, Zalivskemu svetu za sodelovanje in članicam Lige arabskih držav.