Postupak : 2015/2833(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0837/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0837/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0317

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 152kWORD 109k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.805v01-00
 
B8-0837/2015

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o migracijama i izbjeglicama u Europi (2015/2833(RSP))


Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o migracijama i izbjeglicama u Europi (2015/2833(RSP))  
B8‑0837/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

–       uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–       uzimajući u obzir Konvenciju iz 1951. o statusu izbjeglica i njezin dodatni protokol,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. listopada 2013. o mjerama EU-a i država članica za rješavanje pitanja priljeva izbjeglica nastalog kao posljedica sukoba u Siriji(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji(2),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015. o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u(3),

–       uzimajući u obzir Europski migracijski program Komisije od 13. svibnja 2015. (COM(2015)0240),

–       uzimajući u obzir akcijski plan o migraciji u deset točaka koji je donesen na zajedničkom zasjedanju Vijeća za vanjske i unutarnje poslove 20. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća s posebnog sastanka na vrhu o izbjegličkoj krizi na Sredozemlju od 23. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir izvješće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) iz travnja 2012. pod naslovom „Izgubljeni životi u Sredozemnom moru”,

–       uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava migranata, posebno izvješće pod naslovom „Računanje na mobilnost u okviru jedne generacije: nastavak na regionalnu studiju o upravljanju vanjskim granicama Europske unije i njegovom učinku na ljudska prava migranata” objavljeno u svibnju 2015.,

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog potpornog ureda za azil o stanju u području azila u Europskoj uniji 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da kao posljedica globalne izbjegličke krize nezabilježeno velik broj osoba traži zaštitu u EU-u; budući da se čini izglednim da će se porast broja izbjeglica nastaviti kao rezultat sve veće nestabilnosti na granicama Europe zbog sukoba i teških kršenja ljudskih prava, snažnog porasta nasilja i terorizma te razarajućih učinaka klimatskih promjena, i budući da je to još jedan pokazatelj da je hitno potrebno poduzeti sve što je moguće kako bi se spasili životi ljudi koji su u opasnosti i koji bježe iz svojih zemalja te da se države članice trebaju pridržavati svojih međunarodnih obveza, uključujući obveze spašavanja na moru;

B.     budući da je, prema podacima UNHCR-a, tijekom 2015. prijavljeno 2 800 umrlih ili nestalih žena, muškaraca i djece koji su pokušali doći do utočišta u Europi; budući da su Liječnici bez granica u izjavi od 5. kolovoza 2015. upozorili na ozbiljan nedostatak odgovarajućih operacija traganja i spašavanja; budući da izbjeglice i migranti pogibaju i putujući kroz Europu; budući da je prošli mjesec u kamionu pronađeno 71 tijelo žena, muškaraca i djece na putu iz Mađarske u Austriju;

C.     budući da EU i njegove države članice gradnjom ograda i zatvaranjem vanjskih granica u borbi protiv nezakonite migracije bez pružanja mogućnosti za zakonit ulazak zapravo tjeraju izbjeglice i migrante u ruke krijumčara;

D.     budući da je prema podacima UNHCR-a u Grčku morskim i kopnenim putem pristiglo 229 460 osoba u razdoblju od siječnja do kolovoza 2015., a u Italiju 115 500 osoba morskim putem od siječnja do srpnja 2015.; budući da je u Mađarskoj prema podacima FRONTEX-a zabilježeno 150 000 dolazaka u razdoblju od siječnja do srpnja 2015.;

E.     budući da je broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje su u srpnju 2015. zaprimile zemlje EU-a zajedno s Norveškom i Švicarskom iznosio 123 294, što je za 28 % više nego u lipnju 2015., prešavši tako prvi put brojku od 100 000;

F.     budući da su prema podacima FRONTEX-a Sirija, Afganistan, Eritreja i Irak glavne zemlje podrijetla tražitelja azila tijekom 2015.; budući da je velikoj većini osoba koje bježe iz tih zemalja u Europu pružena zaštita;

G.     budući da na posljednjoj sjednici Europskog vijeća održanoj 25. i 26. lipnja 2015. te na kasnijoj sjednici Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove 20. srpnja 2015. nije postignut dogovor o obvezujućem mehanizmu raspodjele za premještaj i preseljenje osoba, već je prihvaćen dobrovoljni mehanizam; budući da države članice nisu postigle dogovor o prihvatu 40 000 izbjeglica koje bi trebale biti premještene iz Grčke i Italije, već su se obvezale na samo 32 256 mjesta za premještaj;

H.     budući da su se 3. rujna 2015. njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande složili da je potrebno uspostaviti trajni i obvezni mehanizam za raspodjelu izbjeglica u svim državama članicama;

I.      budući da je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk 3. rujna 2015. pozvao na preraspodjelu barem 100 000 izbjeglica;

J.      budući da je prema istraživanju Međunarodne organizacije za migracije Europa najopasnije odredište za „nezakonite” migrante na svijetu, što je još jedan pokazatelj da je potrebno poduzeti sve što je moguće kako bi se spasili životi ljudi koji su u opasnosti i da se države članice moraju pridržavati svojih međunarodnih obveza u pogledu zaštite;

K.     budući da brojni građani izražavaju nezabilježenu razinu solidarnosti s izbjeglicama, srdačno ih dočekujući i pružajući zavidnu razinu potpore; budući da europski građani time pokazuju da su zaštita potrebitih i suosjećanje i dalje istinske europske vrijednosti;

L.     budući da trenutačna situacija ukazuje na sramotan nedostatak solidarnosti vlada prema tražiteljima azila te na nedovoljno usklađeno i dosljedno djelovanje; budući da to dovodi do kaosa i kršenja ljudskih prava;

M.    budući da su neke države članice i njihovi čelnici zauzeli proaktivan pristup te su pokazali spremnost i volju da prihvate izbjeglice; budući da bi druge države članice trebale slijediti taj dobar primjer;

N.     budući da različita stajališta pojedinačnih država članica naglašavaju činjenicu da u
EU-u postoji 28 zasebnih migracijskih politika; budući da se nedostatak ujednačenog sustava postupaka i standarda za tražitelje azila u državama članicama održava u različitim razinama zaštite koju pružaju, a u nekim slučajevima čak i u neodgovarajućim jamstvima za tražitelje azila;

O.     budući da čelnici nekih država članica i stranke ekstremne desnice iskorištavaju trenutačnu situaciju kako bi potpirili antimigracijsko raspoloženje, okrivljavajući pritom EU za krizu, te budući da se time doprinosi sve učestalijem nasilju nad migrantima;

P.     budući da u skladu sa Ženevskom konvencijom iz 1951. osobe mogu neovisno o svojoj zemlji podrijetla tražiti azil u zemlji koja nije njihova matična zemlja, pod uvjetom da postoji osnovani strah od progona zbog njihove rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog uvjerenja;

1.      izražava duboko žaljenje i tugu zbog trenutačne situacije s izbjeglicama i zbog nedostatka solidarnosti i odgovornosti koji su pokazale države članice; smatra da ljudi pogibaju zbog restriktivnih politika azila i migracijskih politika EU-a i njegovih država članica; stoga poziva na hitne promjene u migracijskim politikama i politikama azila kako bi se spriječio daljnji gubitak života;

2.      pohvaljuje skupine civilnog društva i pojedince diljem Europe koji se aktiviraju u velikom broju kako bi izbjeglicama i migrantima pružili dobrodošlicu i pomoć; toplo pozdravlja nevjerojatnu potporu javnosti, među ostalim religijskih organizacija, nevladinih organizacija i pojedinaca, što sve više potiče vlade da promijene svoje politike i retoriku; potiče europske građane da nastave pružati potporu i sudjelovati u humanitarnom odgovoru na izbjegličku krizu; smatra da se takvim djelovanjem iskazuje istinsko poštovanje europskih vrijednosti te da je ono znak nade za budućnost Europe;

3.      smatra da je sve veća neravnoteža među državama članicama u pogledu dolaska izbjeglica i migranata te njihova konačnog odredišta neodrživa; žali zbog činjenice da se Europsko vijeće nije uspjelo dogovoriti oko obvezujućeg mehanizma za hitan premještaj 40 000 izbjeglica iz Grčke i Italije u druge države članice te je duboko razočaran jer su se države članice, usprkos jasnim smjernicama Europskog vijeća, dosad obvezale na prihvat samo 32 256 osoba tijekom dvije godine, premda samo u Grčku tjedno pristiže 23 000 osoba; pozdravlja odluku Austrije i Njemačke o prihvatu tisuća izbjeglica i migranata koji su blokirani u neodrživim uvjetima u Mađarskoj te poziva sve države članice da slijede taj primjer političkog vodstva temeljenog na humanitarnim vrijednostima;

4.      pozdravlja nove inicijative Komisije da se učetverostruči broj mjesta za premještaj kako bi se olakšalo stanje u Mađarskoj i pružila dodatna potpora Grčkoj i Italiji; međutim, smatra da se ad hoc rješenjima za krizne situacije mogu proizvesti tek ograničeni učinci; stoga podupire dodatni prijedlog Komisije o trajnom mehanizmu premještaja koji bi se aktivirao u kriznim situacijama; apelira na Vijeće da brzo i bez odlaganja usvoji obje mjere; spreman je u okviru ubrzanog postupka rješavati pitanje novog sustava premještaja u kriznim situacijama te izražava namjeru da usporedno radi na svim drugim mjerama koje Komisija predloži kako države članice ne bi usporile uspostavu trajnog sustava premještaja; izražava žaljenje zbog činjenice da Vijeće nije bilo spremno na suradnju u pogledu prošle mjere za hitni premještaj te je ignoriralo prijedloge Parlamenta u postupku savjetovanja; podsjeća Vijeće da Parlament snažno podupire uspostavu obvezujućeg mehanizma premještaja u okviru kojeg se, koliko je god to moguće, uzimaju u obzir želje izbjeglica i prema kojem izbjeglice u načelu moraju pristati na premještaj; apelira na Vijeće da pri usvajanju nove mjere za hitni premještaj uzme u obzir taj prijedlog; poziva Komisiju i Vijeće da zajamče da se sve inicijative u tom području predlažu i donose u postupku suodlučivanja kao pravno obvezujući akti bez mogućnosti izuzeća; poziva države članice da brzo i u dobroj vjeri provedu te akte;

5.      ističe da je slobodno kretanje osoba unutar schengenskog područja jedno od najvećih postignuća europske integracije, da je Schengenski sporazum pozitivno utjecao na živote stotina tisuća građana EU-a, olakšavši prelazak granica i pruživši poticaj gospodarstvu, te da je sloboda kretanja temeljno pravo i okosnica građanstva EU-a; osuđuje pokušaje da se ugrozi funkcioniranje schengenskog područja;

6.      pozdravlja operativnu potporu koju će Komisija pružiti državama članicama koje su pod najvećim pritiskom, kao što su Grčka, Italija i Mađarska, preko tzv. žarišta okupljajući stručnjake iz agencija EU-a kao što su FRONTEX; Europski potporni ured za azil i Europski policijski ured (Europol) kako bi pomogla državama članicama pri registraciji pristiglih osoba; podsjeća države članice da uspjeh tih registracijskih centara ovisi o njihovoj spremnosti da izbjeglice presele iz „žarišta” na svoj teritorij; podsjeća da postupci za povratak osoba koje ne udovoljavaju zahtjevima za pružanje zaštite moraju biti u potpunosti usklađeni sa standardima ljudskih prava te da dobrovoljnom povratku treba dati prednost pred prisilnim povratkom;

7.      poziva Komisiju da u proračunu za 2016. i odredbama višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) osigura znatan manevarski prostor i spremnost na izdvajanje sredstava, omogućujući pružanje brze i izdašne potpore Europskom potpornom uredu za azil i državama članicama za njihove aktivnosti prihvata i integracije izbjeglica, među ostalim u okviru sustava za premještaj;

8.      poziva na uspostavu humanitarnih koridora u tranzitnim zemljama za izbjeglice (na Sredozemlju i na zapadnom Balkanu) kako bi im se pružila humanitarna pomoć i zajamčilo zadovoljavanje osnovnih potreba i poštovanje njihovih ljudskih prava;

9.      poziva na hitnu reviziju Dublinske uredbe uspostavom trajnog pravno obvezujućeg sustava raspodjele tražitelja azila među državama članicama na razini EU-a, koji se temelji na pravednoj, obveznoj raspodjeli i uzima u obzir potrebe i želje samih tražitelja azila; ukazuje na to da bi se sustavom u kojem bi tražitelji azila mogli podnijeti zahtjev za azil u državi članici u kojoj već imaju obiteljske veze, veze u zajednici ili bolje izglede za zapošljavanje znatno poboljšali njihovi izgledi za integraciju; također smatra da bi se takvim sustavom znatno smanjila nezakonita sekundarna kretanja unutar EU-a i potreba za mjerama prisile poput pritvaranja tražitelja azila kako bi ih se vratilo u odgovornu državu članicu; nadalje, poziva Komisiju da iznese prijedloge kojima će se omogućiti uzajamno priznavanje pozitivnih odluka o azilu, prijenos međunarodnog statusa zaštite u EU-u i osnivanje zajedničke europske službe za azil; apelira na države članice da u međuvremenu primjenjuju odredbe Dublinske uredbe bez restriktivnog tumačenja, u skladu s načelom solidarnosti i temeljnim pravima, kao što su prava koja se odnose na djecu bez pratnje, spajanje obitelji i diskrecijske klauzule; pozdravlja činjenicu da Njemačka na sirijske izbjeglice primjenjuje klauzulu suverenosti Dublinske uredbe kako bi mogli ostati u Njemačkoj umjesto da budu vraćeni u državu članicu dolaska; potiče druge države članice da slijede taj primjer;

10.    prima na znanje utrostručivanje sredstava za operacije FRONTEX-a Triton i Posejdon na Sredozemlju i njihov doprinos spašavanju života na moru; smatra da bi trebalo uspostaviti trajni europski humanitarni sustav traganja i spašavanja;

11.    podsjeća da su mogućnosti zakonitog ulaska u EU za osobe kojima je potrebna zaštita vrlo ograničene i izražava žaljenje zbog činjenice da su primorane pribjegavati uslugama krijumčara i opasnim putovima kako bi pronašle zaštitu u Europi; stoga smatra da bi omogućavanje sigurnih i zakonitih putova za izbjeglice trebalo biti visoko na listi prioriteta EU-a i njegovih država članica; poziva Komisiju da predloži puno ambiciozniji europski program preseljenja i da znatno poveća broj od zasad predviđenih 20 000 mjesta za preseljenje te poziva države članice da osiguraju potrebna mjesta; podsjeća da UNHCR traži 230 000 mjesta za preseljenje sirijskih izbjeglica; potiče države članice da uspostave programe privatnog sponzorstva kojima će se nevladinim organizacijama i drugim skupinama, kao što su religijske organizacije, omogućiti da podupiru preseljenje izbjeglica; poziva države članice da poboljšaju spajanje obitelji, da svladaju pravne i praktične prepreke bržem odlučivanju o spajanju obitelji i da slijede smjernice Komisije o primjeni Direktive o spajanju obitelji poštujući i slovo i duh; smatra da bi Zakonik o vizama trebalo izmijeniti dodavanjem specifičnijih općih odredbi o humanitarnim vizama; poziva države članice da u potpunosti iskoriste već postojeće mogućnosti za izdavanje humanitarnih viza u svojim veleposlanstvima i konzularnim uredima tako da osobe kojima je potrebna zaštita mogu sigurno ući u EU, brodom ili zrakoplovom, umjesto da riskiraju život na krijumčarskim plovilima koja nisu pogodna za plovidbu; traži od država članica da omoguće podnošenje zahtjeva za azil u svojim veleposlanstvima i konzularnim uredima; poziva Komisiju da uvede izuzeće od obveze posjedovanja vize za Siriju kako sirijskim izbjeglicama više ne bi trebala viza za ulazak u schengensko područje;

12.    zabrinut je zbog prijedloga Komisije da se zemlje pristupnice EU-u i potencijalne kandidate za pristupanje, uključujući zemlje zapadnog Balkana i Tursku, proglasi sigurnim zemljama podrijetla za svrhe traženja azila; smatra da bi kao posljedica toga postupovna prava građana tih zemalja bila znatno ograničena u postupku traženja azila; skreće pozornost na činjenicu da se pristupom koji se temelji na ideji „sigurnih zemalja” ugrožavaju ljudska prava, posebno prava pripadnika ranjivih skupina, kao što su pripadnici manjina ili LGBTI osobe; podsjeća da je prosječna stopa priznavanja statusa azilanta za državljane zemalja zapadnog Balkana 2014. bila gotovo 5 %, a u nekim državama članicama, kao što su Finska i Italija, stopa priznavanja iznosila je i do 50 %; ističe da stanje ljudskih prava i građanskih sloboda u zemljama kandidatkinjama za pristupanje EU-u često nije prioritet za Komisiju te da je pogrešno pretpostaviti da u tim zemljama više nema kršenja ljudskih prava;

13.    naglašava da bi EU osobama koje žele doći u Europu također trebao omogućiti legalne načine ulaska i ostanka u EU-u; ističe da radnici migranti trenutno nemaju gotovo nikakav način legalnog ulaska u EU osim podnošenjem zahtjeva za azil; poziva na uspostavu koridora za imigraciju radne snage za zemlje kandidatkinje za pristupanje EU-u kojim bi se građanima tih zemalja omogućio olakšan pristup europskom tržištu rada; podsjeća da starenje stanovništva u Europi iziskuje odlučno djelovanje među ostalim i u području migracije; smatra da bi aktualni nesustavni pristup EU-a i njegovih država članica regulaciji migracija trebalo zamijeniti zakonikom EU-a o migracijama; poziva države članice na ratifikaciju i provedbu Međunarodne konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji;

14.    osuđuje incidente nehumanog i ponižavajućeg postupanja s migrantima i izbjeglicama diljem europskih zemalja, uključujući govor mržnje i nasilje nekih kaznenopravnih tijela i ekstremističkih skupina; poziva Komisiju i države članice da poduzmu hitne mjere protiv nasilnih činova i govora mržnje usmjerenog na izbjeglice i migrante; također poziva čelnike EU-a i država članica da zauzmu jasan stav u prilog europskoj solidarnosti te poštovanju ljudskog dostojanstva i prava izbjeglica i migranata;

15.    osuđuje pritvaranje migranata i kriminalizaciju njihovih postupaka, kao što je nezakonit prelazak granice; smatra da se takvim pristupom migranti pogrešno prikazuju kao zločinci i prijetnja javnom redu; podsjeća da države članice ne smiju zanemariti svoje obveze u okviru prava o ljudskim pravima i azilu pod izlikom da su dotične osobe prekršile postojeća pravila, osim u slučaju vrlo teških prijestupa; poziva na ukidanje prakse pritvaranja; naglašava da uvjeti u prihvatnim objektima moraju biti u potpunosti usklađeni sa standardima temeljnih prava i zakonodavstvom EU-a; poziva države članice da ne kažnjavaju one koji iz humanitarnih razloga dobrovoljno pomažu migrantima, uključujući prijevoznike;

16.    protivi se operaciji EUNAVFOR Med protiv krijumčara i trgovaca ljudima na Sredozemlju; odbija inicijativu Visoke predstavnice za pokretanje druge faze te operacije, koja bi mogla prouzročiti nenamjernu primjenu smrtonosne sile protiv nenaoružanih migranata i izbjeglica; ponovno poziva na suzdržavanje od bilo kakvog djelovanja koje nije obuhvaćeno međunarodnim pravom; izražava žaljenje zbog pretjerane militarizacije pokušaja da se riješi izbjeglička kriza u nekim državama članicama; smatra da naglasak na vojnoj borbi protiv krijumčara, uništavanju njihovih plovila, pojačanoj ophodnji i izgradnji zidova i ograda na vanjskim granicama stavlja osobe koje bježeći od rata i progona pokušavaju doći u Europu u još veću opasnost te ih dodatno prisiljava da pribjegavaju uslugama krijumčara; osim toga smatra da se time šalje kriva poruka, odnosno poruka da tražitelji azila predstavljaju sigurnosnu prijetnju koja se može suzbiti vojnim sredstvima; ističe da su države članice obvezne omogućiti pristup teritoriju EU-a osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita;

17.    poziva Komisiju i države članice da odmah obustave suradnju u području sprečavanja nezakonite migracije i poboljšanja kontrole granica s trećim zemljama, na primjer s Eritrejom i Egiptom, kontrole koje zapravo vraćaju izbjeglice, te da u svjetlu izvješća UN-a i izvješća nevladinih organizacija o kršenju ljudskih prava obustave svaku financijsku pomoć takvim režimima; odbija prijedloge država članica za osnivanje centara za prihvat azilanata u trećim zemljama i za uključenje sjevernoafričkih zemalja i Turske u europske operacije traganja i spašavanja u cilju presretanja izbjeglica i njihova vraćanja na afričko i tursko tlo; s tim u vezi poziva Komisiju da Parlamentu dostavi ocjenu razine sukladnosti tih prijedloga s međunarodnim pravom o azilu te praktičnih i pravnih prepreka za njihovu provedbu; traži da se Kartumski proces zamijeni procesom utemeljenim na punom poštovanju ljudskih prava u kojem će naglasak biti na poboljšanju životnih uvjeta kako bi se riješili glavni uzroci migracije; apelira na Komisiju i Vijeće da na sastanku na vrhu u Valetti koji će se održati u studenome stave naglasak na glavne uzroke migracija, kao što su siromaštvo, nejednakost, nepravda, klimatske promjene, korupcija, loše upravljanje i oružani sukobi; odbija planove o povezivanju razvojne pomoći s jačim graničnim kontrolama ili sporazumima o ponovnom prihvatu u trećim zemljama; traži od EU-a, njegovih država članica i međunarodne zajednice da preispitaju svoj doprinos siromaštvu i sukobu kroz poljoprivredne, trgovinske, vanjske, mirovne i druge politike; potiče EU, njegove države članice i međunarodnu zajednicu da ojačaju svoju ulogu u rješavanju sukoba, a osobito da pomognu u pronalaženju održivih političkih rješenja u zemljama pogođenim sukobima, kao što su Irak, Sirija i Libija, te da ojačaju politički dijalog, među ostalim s regionalnim organizacijama, uz obuhvaćanje svih elemenata ljudskih prava kako bi se poduprle uključive i demokratske institucije, izgradila otpornost lokalnih zajednica i potaknuo društveni i demokratski razvoj u zemljama podrijetla i među njihovim narodima;

18.    apelira na države članice i Komisiju da povećaju sredstva i resurse za odgovor na humanitarne krize unutar i izvan Europske unije; ističe činjenicu da bi humanitarni odgovor na izbjegličku krizu trebao biti dio dugoročnijeg plana koji obuhvaća humanitarnu pomoć za zemlje koje graniče sa zemljama podrijetla izbjeglica i mjere za jačanje njihova ranog oporavka i kapaciteta za zaštitu, jačanje uloge agencija UN-a i poboljšanje gospodarske situacije i stanja u pogledu ljudskih prava u zemljama podrijetla izbjeglica i tranzitnim zemljama;

19.    poziva sve države članice sudionice na brzo i cjelovito prenošenje te učinkovitu primjenu zajedničkog europskog sustava azila, čime će se zajamčiti zajednički europski standardi u okviru postojećeg zakonodavstva; traži od Komisije da se pobrine za propisno praćenje procesa prenošenja i primjene;

20.    podsjeća da Odbor Parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, koji je nadležan za takva pitanja, trenutno sastavlja nacrt izvješća koje će sadržavati srednjoročno i dugoročnije političko usmjerenje Parlamenta u pogledu migracija;

21.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0414.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0105.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0176.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti