Процедура : 2015/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0838/2015

Внесени текстове :

B8-0838/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 137kWORD 68k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP))


Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана, Вики Мейер, Харалд Вилимски от името на групата ENF

Резолюция на Европейския парламент относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833 (RSP).  
B8‑0838/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 9 септември 2015 г. относно миграцията и бежанците в Европа,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че според Международната организация по миграция (МОМ) от 1 януари 2015 г. приблизително 664 183 незаконни имигранти са достигнали бреговете на Италия, Испания, Гърция и Малта;

Б.     като има предвид, че според МОМ повече от 2 700 души са изчезнали или са загинали в Средиземно море от началото на настоящата година;

В.     като има предвид, че се е увеличил драстично миграционният натиск през Западните Балкани и по маршрутите през източните граници;

Г.     като има предвид, че контрабандистите и трафикантите на хора експлоатират незаконната имиграция и излагат на риск живота на незаконните имигранти с цел лична финансова печалба и носят отговорност за хиляди смъртни случай; като има предвид, че трафикантите генерират печалба от 20 милиарда евро годишно от престъпните си дейности; като има предвид, че според Европол организирани престъпни групи, които активно улесняват транспортирането на незаконни имигранти през Средиземно море, са свързани с трафика на хора, наркотици и огнестрелни оръжия;

Д.     като има предвид, че беше установено, че членове на Ислямската държава и други ислямски фундаменталисти и терористични групи се крият сред незаконните имигранти, за да влязат в Европейския съюз;

Е.     като има предвид, че Катар, Саудитска Арабия и другите държави от Залива финансират терористични групи в Близкия изток и Северна Африка и отказват да дадат подслон на бежанците;

Ж.    като има предвид, че операцията на австралийското правителство „Суверенни граници“ се оказа много успешна от гледна точка на граничния контрол и предотвратяването на загубата на човешки живот в морето;

З.      като има предвид, че нежеланието от страна на ЕС и на някои от държавите членки да защитават външните граници и да изтеглят обратно лодките до местата им на заминаване, превърна ЕС и тези държави членки в необходимо свързващо звено във веригата на трафика на хора;

И.     като има предвид, че прехвърлянето на незаконни имигранти от лодките на контрабандистите на плавателни съдове на ЕС представлява безценно предимство за трафикантите на хора, което насърчава незаконната имиграция и валидира бизнес модела и методите на работа на трафикантите на хора;

Й.     като има предвид, че капацитетът на много държави членки за приемане на имигранти отдавна е надвишен;

К.     като има предвид, че общественото мнение в повечето държави членки е категорично против по-нататъшната масова имиграция, и че волята на хората трябва да бъде зачитана, за да се намали демократичния дефицит на ЕС;

Л.     като има предвид, че фалшиви сирийски паспорти са лесно достъпни за незаконните имигранти в Турция, което създава огромна заплаха за вътрешната сигурност на нашите национални държави;

1.      изразява съжаление във връзка със загубата на човешки животи в Средиземно море; настоятелно призовава държавите членки да променят своите политики из основи, за да се сложи край на масовата имиграция и да се предотврати по-нататъшната загуба на човешки животи в морето;

2.      призовава ЕС и държавите членки да следват австралийския модел и ефективно да възстановят и защитават на външните граници;

3.      подчертава факта, че е по-ефективно да се даде подслон на бежанците в собствения им регион;

4.      настоятелно призовава държавите от Персийския залив да приемат бежанци и да поемат своите отговорности;

5.      настоятелно призовава държавите от Персийския залив и Турция да преустановят финансирането на терористични групи;

6.      призовава Европейския съюз и държавите членки да отменят Шенгенския договор и да възстановят правото на държавите членки отново да контролират своите граници;

7.      призовава държавите членки да засилят борбата си срещу тероризма и да защитават вътрешната си сигурност;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Правна информация - Политика за поверителност