Návrh usnesení - B8-0838/2015Návrh usnesení
B8-0838/2015

NÁVRH USNESENÍ o migraci a uprchlících v Evropě

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky za skupinu ENF

Postup : 2015/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0838/2015
Předložené texty :
B8-0838/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0838/2015

Usnesení Evropského parlamentu o migraci a uprchlících v Evropě

(2015/2833(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na prohlášení Rady a Komise o migraci a uprchlících v Evropě ze dne 9. září 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle odhadů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dorazilo od 1. ledna 2015 na pobřeží Itálie, Španělska, Řecka a Malty 664 183 nelegálních přistěhovalců;

B.     vzhledem k tomu, že podle IOM ve Středozemním moři zmizelo či zahynulo od začátku roku více než 2 700 osob;

C.     vzhledem k tomu, že k dramatickému zvýšení migračního tlaku došlo i na cestách přes západní Balkán a východní hranice;

D.     vzhledem k tomu, že nelegálního přistěhovalectví využívají převaděči a obchodníci s lidmi, kteří vystavují životy nelegálních migrantů nebezpečí pro svůj vlastní finanční prospěch a jsou odpovědní za smrt tisíce z nich; vzhledem k tomu, že obchodníci s lidmi dosahují na základě ze své trestné činnosti zisku ve výši 20 miliard EUR ročně; vzhledem k tomu, že podle úřadu Europol mají organizované zločinecké skupiny, které aktivně napomáhají přepravování nelegálních přistěhovalců přes Středozemní moře, napojení na trestnou činnost spojenou s obchodováním s lidmi, drogami a zbraněmi;

E.     vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že se mezi nelegálními přistěhovalci skrývají příslušníci Islámského státu a dalších islámských fundamentalistických a teroristických skupin, aby se tímto způsobem dostali na území Evropské unie;

F.     vzhledem k tomu, že Katar, Saudská Arábie a další státy Perského zálivu financují teroristické skupiny na Blízkém východě a v severní Africe a odmítají poskytnout útočiště uprchlíkům;

G.     vzhledem k tomu, že v souvislosti s ochranou hranic a předcházením ztrátám na životech na moři se velmi osvědčila operace australské vlády „svrchované hranice“;

H.     vzhledem k tomu, že kvůli neochotě EU a některých členských států chránit vnější hranice a odtáhnout lodě do míst, z nichž vypluly, se EU a tyto členské státy staly nepostradatelným článkem řetězce obchodování s lidmi;

I.      vzhledem k tomu, že přebírání nelegálních přistěhovalců z lodí převaděčů do plavidel EU má pro obchodníky s lidmi neocenitelnou hodnotu, neboť podporuje nelegální migraci a potvrzuje obchodní model a způsob práce převaděčů;

J.      vzhledem k tomu, že absorpční kapacita mnohých členských států je již dávno překročena;

K.     vzhledem k tomu, že občané většiny členských států se jasně staví proti dalšímu masovému přistěhovalectví, a chce-li EU snížit svůj demokratický deficit, musí respektovat vůli svých občanů;

L.     vzhledem k tomu, že v Turecku mají nelegální migranti snadný přístup k falešným syrským pasům, což velmi vážně ohrožuje vnitřní bezpečnost našich států;

1.      vyjadřuje politování nad ztrátami na životech ve Středozemním moři; naléhavě vyzývá členské státy, aby zásadním způsobem změnily své politiky s cílem zastavit masové přistěhovalectví a zabránit dalším ztrátám na životech na moři;

2.      žádá EU a členské státy, aby následovaly australský model a aby účinně obnovily a chránily vnější hranice;

3.      poukazuje na to, že účinnějším řešením je poskytnout uprchlíkům útočiště v regionu, odkud pocházejí;

4.      naléhavě vyzývá státy Perského zálivu, aby přijímaly uprchlíky a aby dostály svým závazkům;

5.      naléhavě vyzývá státy Perského zálivu a Turecko, aby přestaly financovat teroristické skupiny;

6.      žádá Evropskou unii a členské státy, aby zrušily Schengenskou smlouvu a aby daly členským státům znovu právo chránit své hranice;

7.      žádá členské státy, aby posílily svůj boj proti terorismu a aby chránily svou vnitřní bezpečnost;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.