Procedure : 2015/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0838/2015

Indgivne tekster :

B8-0838/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 128kWORD 63k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))


Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))  
B8‑0838/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 9. september 2015 om migration og flygtninge i Europa,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Den Internationale Organisation for Migration IMO anslår, at 664 183 illegale indvandrere er gået i land i Italien, Spanien, Grækenland og Malta siden den 1. januar 2015;

B.     der henviser til, at over 2700 mennesker ifølge IOM er forsvundet eller omkommet i Middelhavet siden dette års begyndelse;

C.     der henviser til, at migrationsstrømmene gennem landene på Vestbalkan og ad ruterne over de østlige grænser også er vokset kolossalt;

D.     der henviser til, at smuglere og menneskesmuglere udnytter den illegale indvandring og sætter de illegale indvandreres liv på spil med egen fortjeneste for øje og er ansvarlige for tusinder af dødsfald; der henviser til, at disse smuglere tjener 20 mia. EUR årligt på deres kriminelle aktiviteter; der henviser til, at ifølge Europol kan organiserede kriminelle grupper, som aktivt virker for at befordre transport af illegale indvandrere over Middelhavet, sættes i forbindelse med handel med mennesker, stoffer og våben;

E.     der henviser til, at det er blevet dokumenteret, at medlemmer af Islamisk Stat og andre grupper af islamiske fundamentalister og terrorgrupper har blandet sig med flygtningene med henblik på at komme ind i EU;

F.     der henviser til, at Qatar, Saudi-Arabien og andre Golfstater finansierer terrorgrupper i Mellemøsten og Nordafrika og nægter at huse flygtninge;

G.     der henviser til, at den australske regerings Operation Open Borders har vist sig at være yderst virkningsfuld for så vidt angår grænsekontrol og forebyggelse af dødsulykker til søs;

H.     der henviser til, at EU's og visse medlemsstaters uvillighed til at beskytte de ydre grænser og bugsere fartøjer tilbage til deres afsejlingssteder og har gjort EU og disse medlemsstater til et uundværligt led i menneskesmuglernes operationskæde;

I.      der henviser til, at overførsel af illegale indvandrere fra smuglerbåde til EU-fartøjer er et uvurderligt aktiv for menneskesmuglere, som ansporer til illegal indvandring og legitimerer menneskesmuglernes forretningsmodel og fremgangsmåder;

J.      der henviser til, at mange medlemsstaters absorptionsevne for længst er blevet overskredet;

K.     der henviser til, at offentligheden i de fleste medlemsstater er klart imod yderligere masseindvandring, og at folkets vilje skal respekteres for at mindske EU's demokratiske underskud;

L.     der henviser til, at illegale indvandrere i Tyrkiet med lethed kan erhverve falske syriske pas, hvilket udgør en betydelig trussel mod vore nationalstaters interne sikkerhed;

1.      beklager tabet af menneskeliv i Middelhavet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at ændre deres politikker fuldstændig med henblik på at stoppe masseindvandring og forhindre yderligere tab af menneskeliv til søs;

2.      opfordrer EU og medlemsstaterne til at tage den australske model i brug og virke for konkret at genoprette og beskytte de eksterne grænser;

3.      understreger, at det er mere effektivt at sørge for ly til flygtninge i deres egne områder;

4.      opfordrer indtrængende Golfstaterne til at tage flygtninge ind og leve op til deres ansvar;

5.      opfordrer indtrængende Golfstaterne og Tyrkiet til at indstille deres finansiering af terrorgrupper;

6.      opfordrer EU og medlemsstaterne til at ophæve Schengentraktaten og genindføre medlemsstaternes ret til at vogte egne grænser;

7.      opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres indsats til bekæmpelse af terrorisme og til at værne om deres indre sikkerhed;

8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik