Διαδικασία : 2015/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0838/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0838/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 136kWORD 69k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (2015/2833(RSP))


Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky εξ ονόματος της ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (2015/2833(RSP))  
B8-0838/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), 664.183 παράνομοι μετανάστες έχουν φτάσει στις ακτές της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Μάλτας από την 1η Ιανουαρίου 2015·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον IOM, περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί ή έχουν χάσει τη ζωή του στη Μεσόγειο από τις αρχές του έτους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταναστευτική πίεση στις διαδρομές των Δυτικών Βαλκανίων και των ανατολικών συνόρων έχει επίσης αυξηθεί δραματικά·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομοι διακινητές και λαθρέμποροι ανθρώπων εκμεταλλεύονται την παράνομη μετανάστευση, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των παράνομων μεταναστών για ίδιο επιχειρηματικό όφελος και ευθύνονται για χιλιάδες θανάτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη των διακινητών από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες ανέρχονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που διευκολύνουν ενεργά τη διακίνηση παράνομων μεταναστών διαμέσου της Μεσογείου εμπλέκονται άμεσα σε εμπόριο ανθρώπων, ναρκωτικά και όπλα·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί ότι μέλη του Ισλαμικού Κράτους και άλλων ισλαμιστικών εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών ομάδων κρύβονται ανάμεσα σε παράνομους μετανάστες για να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου χρηματοδοτούν τρομοκρατικές ομάδες στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική και αρνούνται να παράσχουν καταφύγιο σε πρόσφυγες·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση «Κυρίαρχα σύνορα» της κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων και την αποτροπή της απώλειας ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη βούλησης εκ μέρους της ΕΕ και ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη ρυμούλκηση σκαφών πίσω στους τόπους αναχώρησής τους έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί η ΕΕ και τα εν λόγω κράτη μέλη βασικός κρίκος στην αλυσίδα της εμπορίας ανθρώπων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά παράνομων μεταναστών από σκάφη διακινητών σε σκάφη της ΕΕ συνιστά πολύτιμο πλεονέκτημα για τους λαθρέμπορους ανθρώπων, καθώς ενθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση και επικυρώνει το επιχειρηματικό μοντέλο και τον τρόπο λειτουργίας των διακινητών ανθρώπων

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η απορροφητική ικανότητα πολλών κρατών μελών έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή γνώμη στα περισσότερα κράτη μέλη τάσσεται σαφώς κατά της περαιτέρω μαζικής μετανάστευσης και ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τη βούληση του λαού προκειμένου να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πλαστά συριακά διαβατήρια είναι άμεσα διαθέσιμα για παράνομους μετανάστες στην Τουρκία, πράγμα που αποτελεί τεράστια απειλή για την εσωτερική ασφάλεια των εθνικών κρατών μας·

1.      εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών στη Μεσόγειο· καλεί τα κράτη μέλη να αλλάξουν ριζικά τις πολιτικές τους για να σταματήσει η μαζική μετανάστευση και να αποτραπεί η περαιτέρω απώλεια ζωών στη θάλασσα·

2.      καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το μοντέλο της Αυστραλίας και να αποκαταστήσουν και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα·

3.      υπογραμμίζει το γεγονός ότι είναι αποτελεσματικότερη η παροχή καταφυγίου στους πρόσφυγες στη δική τους περιοχή·

4.      καλεί τις χώρες του Κόλπου να δεχτούν πρόσφυγες και να αναλάβουν τις ευθύνες τους·

5.      καλεί τις χώρες του Κόλπου και την Τουρκία να σταματήσουν να χρηματοδοτούν τρομοκρατικές ομάδες·

6.      καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καταργήσουν τη Συνθήκη του Σένγκεν και να αποκαταστήσουν το δικαίωμα των κρατών μελών να ελέγχουν και πάλι τα σύνορά τους·

7.      καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να προστατεύσουν την εσωτερική τους ασφάλεια·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου