Menetlus : 2015/2833(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0838/2015

Esitatud tekstid :

B8-0838/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 124kWORD 62k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP))


Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP))  
B8‑0838/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 9. septembri 2015. aasta avaldusi rände ja pagulaste kohta Euroopas,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) hinnangul on alates 1. jaanuarist 2015 Itaalia, Hispaania, Kreeka ja Malta rannikule saabunud umbes 664 183 ebaseaduslikku sisserändajat;

B.     arvestades, et IOMi andmetel on alates käesoleva aasta algusest Vahemerel kadunud või hukkunud üle 2700 inimese;

C.     arvestades, et Lääne-Balkani riikide ja liidu idapiiri rändeteede kaudu avalduv rändesurve on samuti tugevalt suurenenud;

D.     arvestades, et inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajad ja inimkaubitsejad kasutavad ebaseaduslikku rännet ära, seavad oma rahalise kasu eesmärgil ohtu ebaseaduslike sisserändajate elu ja vastutavad tuhandete surmajuhtumite eest; arvestades, et inimkaubitsejad teenivad oma kriminaalse tegevusega hinnanguliselt 20 miljardit eurot kasumit aastas; arvestades, et Europoli andmetel on organiseeritud kuritegelikud rühmitused, kes korraldavad ebaseaduslike sisserändajate transporti üle Vahemere, seotud inimkaubanduse, uimastite ja tulirelvadega;

E.     arvestades, et on leidnud kinnitust, et Islamiriigi ja muude islami fundamentalistlike ja terrorirühmituste liikmed on peitunud ebaseaduslike sisserändajate hulka, et siseneda Euroopa Liitu;

F.     arvestades, et Katar, Saudi Araabia ja teised Pärsia lahe riigid rahastavad Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorirühmitusi ning keelduvad pagulastele varjupaika andmast;

G.     arvestades, et Austraalia valitsuse nn suveräänsete piiride operatsiooniga on saavutatud piirikontrolli ja inimelude kaotuse vältimise osas märkimisväärseid tulemusi;

H.     arvestades, et ELi ja osa tema liikmesriikide vastumeelsus kaitsta välispiiri ja vedada paadid tagasi nende väljumiskohta on teinud ELi ja tema liikmesriigid inimkaubanduse ahela hädavajalikuks lüliks;

I.      arvestades, et ebaseaduslike sisserändajate ümberpaigutamine inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajate paatidest ELi laevadele on inimkaubitsejate jaoks hindamatu väärtusega, sest see ergutab ebaseaduslikku sisserännet ning tõendab inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ärimudeli ja töömeetodite tasuvust;

J.      arvestades, et paljude liikmesriikide vastuvõtmissuutlikkus on juba ammu ületatud;

K.     arvestades, et avalik arvamus paljudes liikmesriikides on selgelt vastu edasisele massilisele sisserändele ning et ELi demokraatliku defitsiidi vähendamiseks tuleb inimeste tahet austada;

L.     arvestades, et võltsitud Süüria passid on ebaseaduslikele sisserändajatele Türgis hõlpsasti kättesaadavad, tekitades meie rahvusriikide jaoks tõsise sisejulgeolekuohu;

1.      väljendab kahetsust surmajuhtumite pärast Vahemerel; nõuab tungivalt, et liikmesriigid muudaksid põhimõtteliselt oma poliitikat, et lõpetada massiline sisseränne ja ennetada edasisi hukkumisi merel;

2.      kutsub ELi ja liikmesriike üles järgima Austraalia eeskuju ning tulemuslikult taastama ja kaitsma välispiire;

3.      rõhutab asjaolu, et palju tulemuslikum on pakkuda pagulastele varjupaika nende oma piirkonnas;

4.      nõuab tungivalt, et Pärsia lahe riigid võtaksid vastu pagulasi ja täidaksid oma kohustusi;

5.      nõuab tungivalt, et Pärsia lahe riigid ja Türgi lõpetaksid terrorirühmituste rahastamise;

6.      kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles tunnistama kehtetuks Schengeni lepingut ja taastama liikmesriikide õiguse kontrollida uuesti oma piire;

7.      nõuab, et liikmesriigid tugevdaksid oma võitlust terrorismiga ja kaitseksid oma sisejulgeolekut;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika