Menettely : 2015/2833(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0838/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0838/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 62k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP))


Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma maahanmuutosta ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP))  
B8‑0838/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 annetut neuvoston ja komission julkilausumat maahanmuutosta ja pakolaisista Euroopassa,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) arvion mukaan 664 183 laitonta maahanmuuttajaa on saapunut Italian, Espanjan, Kreikan ja Maltan rannikolle 1. tammikuuta 2015 jälkeen;

B.     ottaa huomioon, että IOM:n mukaan yli 2 700 ihmistä on kadonnut tai menettänyt henkensä Välimerellä kuluvan vuoden aikana;

C.     toteaa, että myös Länsi-Balkanin ja itärajojen kautta tapahtuva muuttoliike on lisääntynyt dramaattisesti;

D.     toteaa, että salakuljettajat ja ihmiskauppiaat käyttävät hyväkseen laitonta maahanmuuttoa ja asettavat vaaraan laittomien maahanmuuttajien hengen omien taloudellisten voittojensa vuoksi ja että he ovat vastuussa tuhansista ihmishenkien menetyksistä; toteaa, että ihmiskauppiaat saavat rikollisesta toiminnastaan vuosittain 20 miljardin euron voitot; huomauttaa, että Europolin mukaan järjestäytyneillä rikollisryhmillä, jotka osallistuvat aktiivisesti laittomien maahanmuuttajien kuljetukseen Välimeren yli, on yhteyksiä ihmiskauppaan sekä huume- ja asekauppaan;

 

E.     ottaa huomioon, että Islamilaisen valtion ja muiden islamilaisten fundamentalisti- ja terroristiryhmien jäsenten on todettu kätkeytyneen laittomien maahanmuuttajien joukkoon päästäkseen Euroopan unioniin;

F.     toteaa, että Qatar, Saudi-Arabia ja muut Persianlahden valtiot rahoittavat terroristiryhmiä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ja kieltäytyvät antamasta suojaa pakolaisille;

G.     toteaa, että Australian hallituksen suvereenit rajat -operaatio on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi rajavalvonnassa ja merellä tapahtuvien ihmishenkien menetysten ehkäisyssä;

H.     katsoo, että EU:n ja joidenkin sen jäsenvaltioiden haluttomuus suojella ulkorajoja ja hinata laivat takaisin lähtöpaikkaansa on tehnyt EU:sta ja näistä jäsenvaltioista ihmissalakuljetusketjujen välttämättömän lenkin;

I.      katsoo, että laittomien maahanmuuttajien siirtäminen salakuljettajien laivoista EU:n aluksille on suunnattoman edullista ihmissalakuljettajille, minkä lisäksi se rohkaisee laittomia maahanmuuttajia ja vahvistaa salakuljettajien liiketoimintamallia ja toimintatapaa;

J.      katsoo, että monien jäsenvaltioiden vastaanottokyky on jo kauan sitten ylitetty;

K.     toteaa, että yleinen mielipide useimmissa jäsenvaltioissa on selvästi laajamittaisen maahanmuuton jatkumista vastaan ja että ihmisten tahtoa on kunnioitettava, jotta voidaan pienentää EU:n demokratiavajetta;

L.     katsoo, että väärennettyjä Syyrian passeja on helposti laittomien maahanmuuttajien saatavilla Turkissa ja että tämä on valtava uhka kansallisvaltioidemme turvallisuudelle;

1.      pitää valitettavana henkien menetystä Välimerellä; kehottaa jäsenvaltioita muuttamaan toimintatapojaan perusteellisesti, jotta voidaan estää laajamittainen maahanmuutto ja uudet ihmishenkien menetykset merellä;

2.      kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita noudattamaan Australian mallia ja palauttamaan tehokkaasti entiselleen ulkorajat ja suojelemaan niitä;

3.      korostaa, että on tehokkaampaa antaa turvaa pakolaisille heidän omalla alueellaan;

4.      kehottaa Persianlahden valtioita ottamaan vastaan pakolaisia ja toimimaan vastuunsa mukaan;

5.      kehottaa Persianlahden valtioita ja Turkkia lopettamaan terroristiryhmien rahoittaminen;

6.      kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita kumoamaan Schengenin sopimuksen ja palauttamaan jäsenvaltioiden oikeuden valvoa rajojaan;

7.      kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan terrorismia vastaan ja suojelemaan sisäistä turvallisuuttaan;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö