Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0838/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0838/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2833(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0838/2015
Pateikti tekstai :
B8-0838/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0838/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje

(2015/2833(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 9 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) yra nustačiusi, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Italijos, Ispanijos, Graikijos ir Maltos krantus pasiekė 664 183 nelegalūs imigrantai;

B.     kadangi, TMO duomenimis, nuo šių metų pradžios Viduržemio jūroje dingo arba žuvo daugiau kaip 2 700 žmonių;

C.     kadangi taip pat smarkiai padidėjo migracijos per Vakarų Balkanus ir rytinių pasienių maršrutais srautai;

D.     kadangi kontrabandininkai ir prekiautojai žmonėmis naudojasi nelegalia imigracija, siekdami sau naudos stumia į mirtiną pavojų nelegalius imigrantus ir yra atsakingi už tūkstančių žmonių mirtis; kadangi prekiautojai žmonėmis iš savo nusikalstamos veiklos per metus gauna apie 20 mlrd. eurų pelno; kadangi, Europolo teigimu, organizuotos nusikalstamos grupuotės, aktyviai organizuojančios nelegalių imigrantų gabenimą per Viduržemio jūrą, yra susijusios su prekyba žmonėmis, narkotikais ir ginklais;

E.     kadangi nustatyta, kad grupuotės „Islamo valstybė“ ir kitų islamo fundamentalistų ir teroristų grupuočių nariai slėpėsi tarp nelegalių imigrantų siekdami patekti į Europos Sąjungą;

F.     kadangi Kataras, Saudo Arabija ir kitos Persijos įlankos valstybės finansuoja teroristų grupuotes Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje ir atsisako priglausti pabėgėlius;

G.     kadangi Australijos vyriausybės vykdyta vadinamoji suverenių sienų operacija buvo itin sėkminga apsaugant sienas ir užkertant kelią žmonių žūtims jūroje;

H.     kadangi dėl to, kad ES ir kai kurios valstybės narės nenori apsaugoti išorės sienų ir nuvilkti laivus atgal į jų išplaukimo vietas, ES ir tos valstybės narės tapo nepakeičiama grandimi prekybos žmonėmis grandinėje;

I.      kadangi nelegalių imigrantų perkėlimas iš kontrabandininkų laivų į ES laivus labai pasitarnauja prekiautojams žmonėmis ir jį vykdant skatinama nelegali imigracija ir pagrindžiamas neteisėtą žmonių gabenimą vykdančių asmenų verslo modelis ir modus operandi;

J.      kadangi daugelio valstybių narių galimybės priimti imigrantus jau seniai išsemtos;

K.     kadangi daugelyje valstybių narių viešoji nuomonė akivaizdžiai nepalanki tolesnei masinei imigracijai, o žmonių valia turi būti gerbiama, kad būtų sumažinta ES demokratijos stoka;

L.     kadangi Turkijoje nelegalūs imigrantai nesunkiai gali gauti suklastotus Sirijos pasus ir tai kelia didžiulę grėsmę mūsų nacionalinių valstybių vidaus saugumui;

1.      apgailestauja dėl žūčių Viduržemio jūroje; ragina valstybes nares iš esmės keisti savo politiką, kad būtų sustabdyta masinė imigracija ir užkirstas kelias tolesnėms žūtims jūroje;

2.      ragina ES ir valstybes nares imti pavyzdį iš Australijos modelio ir veiksmingai atkurti išorės sienas ir jas apsaugoti;

3.      atkreipia dėmesį į tai, kad veiksmingesnis būdas yra suteikti pabėgėliams prieglobstį jų pačių regione;

4.      ragina Persijos įlankos valstybes priimti pabėgėlius ir prisiimti atsakomybę;

5.      ragina Persijos įlankos valstybes ir Turkiją nustoti finansuoti teroristų grupuotes;

6.      ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares atšaukti Šengeno sutartį ir grąžinti valstybių narių teisę kontroliuoti savo sienas;

7.      ragina valstybes nares aktyviau kovoti su terorizmu ir užtikrinti savo vidaus saugumą;

8.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.