Procedura : 2015/2833(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0838/2015

Teksty złożone :

B8-0838/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 138kWORD 69k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie migracji i uchodźców w Europie (2015/2833(RSP))


Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie migracji i uchodźców w Europie (2015/2833(RSP))  
B8‑0838/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 9 września 2015 r. w sprawie migracji i uchodźców w Europie,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że według szacunków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) od dnia 1 stycznia 2015 r. 664 183 nielegalnych imigrantów dotarło do wybrzeży Włoch, Hiszpanii, Grecji i Malty;

B.     mając na uwadze, że według IOM od początku tego roku ponad 2700 osób zaginęło lub straciło życie na Morzu Śródziemnym;

C.     mając na uwadze, że presja migracyjna na Bałkanach Zachodnich i na wschodnich trasach granicznych również dramatycznie wzrosła;

D.     mając na uwadze, że przemytnicy i handlarze ludźmi wykorzystują nielegalną imigrację i ryzykują życie nielegalnych imigrantów dla własnych zysków finansowych i w związku z tym są odpowiedzialni za śmierć tysięcy ludzi; mając na uwadze, że handlarze czerpią ze swojej przestępczej działalności zyski w wysokości 20 mld EUR rocznie; mając na uwadze, że według Europolu zorganizowane grupy przestępcze, które aktywnie ułatwiają transport nielegalnych imigrantów przez Morze Śródziemne, mają powiązania z handlem ludźmi, narkotykami i bronią;

E.     mając na uwadze, że ustalono, iż członkowie Państwa Islamskiego i inne islamskie grupy fundamentalistyczne i terrorystyczne ukrywają się wśród nielegalnych imigrantów w celu przedostania się do Unii Europejskiej;

F.     mając na uwadze, że Katar, Arabia Saudyjska i inne państwa rejonu Zatoki Perskiej finansują grupy terrorystyczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz odmawiają schronienia uchodźcom;

G.     mając na uwadze sukces operacji „Suwerenne Granice” prowadzonej przez rząd australijski w zakresie ochrony granic i zapobiegania wypadkom śmiertelnym na morzu;

H.     mając na uwadze, że niechęć ze strony UE i niektórych państw członkowskich do ochrony granic zewnętrznych i odholowania łodzi do miejsc, z których wyruszyły, stawia UE i wspomniane państwa członkowskie w roli uczestnika w procesie handlu ludźmi;

I.      mając na uwadze, że pozwolenie nielegalnym imigrantom na opuszczenie łodzi przemytników i przyjmowanie ich na pokład statków UE stanowi nieocenioną wartość dla handlarzy ludźmi, jak również zachętę do nielegalnej imigracji oraz aprobatę dla modelu i trybu funkcjonowania przemytników;

J.      mając na uwadze, że zdolność wielu państw członkowskich do przyjmowania uchodźców została już dawno wyczerpana;

K.     mając na uwadze, że opinia publiczna w wielu państwach członkowskich jest zdecydowanie przeciwna dalszej imigracji na masową skalę, a wolę obywateli należy szanować w celu zmniejszenia deficytu demokratycznego w UE;

L.     mając na uwadze, że nielegalni imigranci w Turcji mają łatwy dostęp do sfałszowanych paszportów syryjskich, co stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego w naszych państwach narodowych;

1.      wyraża ubolewanie z powodu śmiertelnych wypadków na Morzu Śródziemnym; wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia gruntownych zmian w ich polityce w celu zatrzymania masowej imigracji i uniknięcia kolejnych śmiertelnych wypadków na Morzu Śródziemnym;

2.      wzywa UE i państwa członkowskie do podążania za modelem australijskim oraz do skutecznej odbudowy i ochrony granic zewnętrznych;

3.      podkreśla, że efektywniejszym rozwiązaniem jest zapewnienie uchodźcom schronienia w ich regionie pochodzenia;

4.      wzywa państwa rejonu Zatoki Perskiej do przyjęcia uchodźców i wywiązania się ze swoich obowiązków;

5.      wzywa państwa rejonu Zatoki Perskiej i Turcję do zaprzestania finansowania grup terrorystycznych;

6.      apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o uchylenie traktatu z Schengen i przywrócenie państwom członkowskim prawa do kontrolowania ich własnych granic;

7.      wzywa państwa członkowskie do zaangażowania się w walkę z terroryzmem oraz do dbania o ich bezpieczeństwo wewnętrzne;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności