Postup : 2015/2833(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0838/2015

Predkladané texty :

B8-0838/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 136kWORD 67k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migrácii a utečencoch v Európe (2015/2833(RSP))


Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky v mene Skupiny Európa národov a slobody

Uznesenie Európskeho parlamentu o migrácii a utečencoch v Európe (2015/2833(RSP))  
B8‑0838/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 9. septembra 2015 o migrácii a utečencoch v Európe,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) priplávalo od 1. januára 2015 k pobrežiu Talianska, Španielska, Grécka a Malty približne 664 183 nelegálnych prisťahovalcov;

B.     keďže podľa IOM od začiatku tohto roka zmizlo alebo prišlo v Stredozemnom mori o život viac ako 2 700 osôb;

C.     keďže k výraznému zvýšeniu migračného tlaku došlo aj na trasách cez západný Balkán a východné hranice;

D.     keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi zneužívajú nelegálne prisťahovalectvo, ohrozujú životy nelegálnych prisťahovalcov na svoje vlastné obchodné zisky a sú zodpovední za tisícky úmrtí; keďže obchodníci s ľuďmi dosahujú zo svojej trestnej činnosti ročný zisk vo výške 20 miliárd EUR; keďže podľa Europolu majú organizované zločinecké skupiny, ktoré aktívne napomáhajú prepravu nelegálnych prisťahovalcov cez Stredozemné more, prepojenie na obchodovanie s ľuďmi, drogy a strelné zbrane;

E.     keďže sa zistilo, že členovia Islamského štátu a iných islamských fundamentalistických a teroristických skupín sa skrývajú medzi nelegálnymi prisťahovalcami s cieľom dostať sa do Európskej únie;

F.     keďže Katar, Saudská Arábia a ďalšie štáty Perzského zálivu financujú teroristické skupiny na Blízkom východe a v severnej Afrike a odmietajú poskytnúť prístrešie utečencom;

G.     keďže operácia austrálskej vlády s názvom Zvrchované hranice sa ukázala byť veľmi úspešná, pokiaľ ide o kontrolu hraníc a predchádzanie stratám na životoch na mori;

H.     keďže pre neochotu EÚ a niektorých členských štátov chrániť vonkajšie hranice a odťahovať plavidlá späť na miesta, z ktorých vyplávali, sa EÚ a uvedené členské štáty stali nevyhnutným článkom v reťazci obchodovania s ľuďmi;

I.      keďže presun nelegálnych prisťahovalcov z pašeráckych lodí na plavidlá EÚ je neoceniteľným prínosom pre obchodníkov s ľuďmi, ktorý podnecuje nelegálne prisťahovalectvo a osvedčuje obchodný model a spôsob práce prevádzačov;

J.      keďže absorpčná kapacita mnohých členských štátov je už dávno prekročená;

K.     keďže verejná mienka vo väčšine členských štátov je jednoznačne proti ďalšiemu masovému prisťahovalectvu a vôľu ľudí treba rešpektovať, aby sa znížil demokratický deficit EÚ;

L.     keďže falošné sýrske pasy sú ľahko dostupné pre nelegálnych prisťahovalcov v Turecku, čo predstavuje veľkú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť našich národných štátov;

1.      vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch v Stredozemnom mori; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zásadne zmenili svoje politiky s cieľom zabrániť masovému prisťahovalectvu a predísť ďalším stratám na životoch na mori;

2.      žiada EÚ a členské štáty, aby uplatnili austrálsky model a účinne obnovili a chránili vonkajšie hranice;

3.      zdôrazňuje skutočnosť, že je účinnejšie poskytnúť prístrešie utečencom v ich vlastnom regióne;

4.      naliehavo vyzýva štáty Perzského zálivu, aby prijali utečencov a prevzali na seba zodpovednosť;

5.      naliehavo vyzýva štáty Perzského zálivu a Turecko, aby prestali financovať teroristické skupiny;

6.      vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby zrušili Schengenskú zmluvu a obnovili právo členských štátov na kontrolu ich hraníc;

7.      vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili boj proti terorizmu a chránili svoju vnútornú bezpečnosť;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia