Förfarande : 2015/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0838/2015

Ingivna texter :

B8-0838/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 61k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP))


Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP))  
B8-0838/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av uttalandena från rådet och kommissionen av den 9 september 2015 om migration och flyktingar i Europa,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt Internationella organisationen för migration (IOM) har omkring 664 183 irreguljära invandrare nått Italiens, Spaniens, Greklands och Maltas kust sedan den 1 januari 2015.

B.     Enligt IOM har över 2 700 människor försvunnit eller mist livet i Medelhavet sedan början av året.

C.     Migrationstrycket via västra Balkan och på rutterna längs EU:s östra gränser har också ökat dramatiskt.

D.     Smugglare och människohandlare utnyttjar den irreguljära invandringen och utsätter irreguljära invandrare för livsfara för egen ekonomisk vinning och bär ansvaret för tusentals döda. Människohandlare gör varje år vinster på 20 miljarder euro genom sin kriminella verksamhet. Enligt Europol har de organiserade kriminella grupper som aktivt underlättar transporter av irreguljära invandrare över Medelhavet kopplats till människosmuggling, narkotika och skjutvapen.

E.     Det har fastställts att medlemmar av Islamiska staten och andra muslimska fundamentalistiska grupper och terroristgrupper har gömt sig bland de irreguljära invandrarna för att ta sig in i Europa.

F.     Qatar, Saudiarabien och andra Gulfstater finansierar terroristgrupper i Mellanöstern och Nordafrika och vägrar att ge skydd åt flyktingar.

G.     Den australiska regeringens Operation Sovereign Borders har visat sig framgångsrik i fråga om gränskontroller och när det gäller att undvika förluster av människoliv till havs.

H.     EU.s och vissa medlemsstaters ovilja att skydda de yttre gränserna och att bogsera tillbaka båtar till deras avreseort har gjort EU och dessa medlemsstater till en oumbärlig länk i den kedja som människohandeln utgör.

I.      Överföringen av irreguljära invandrare från smugglarbåtar till EU-fartyg är mycket värdefull för människohandlarna, och uppmuntrar den irreguljära invandringen samt erkänner människosmugglarnas företagsmodell och arbetsmetoder.

J.      Många medlemsstaters upptagningsförmåga är sedan länge uttömd.

K.     Den allmänna opinionen i de flesta medlemsstater är tydligt emot ytterligare massinvandring, och folkets vilja måste respekteras för att minska EU:s demokratiska underskott.

L.     Falska syriska pass är lätt att få tag på för irreguljära invandrare i Turkiet och utgör ett stort hot mot våra nationalstaters säkerhet.

1.      Europaparlamentet beklagar förlusten av människoliv i Medelhavet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förändra sin politik i grunden för att sätta stopp för massinvandringen och undvika ytterligare förluster av människoliv till havs.

2.      Europaparlamentet uppmanar EU att följa den australiensiska modellen och effektivt återupprätta och skydda de yttre gränserna.

3.      Europaparlamentet understryker att det är effektivare att ge skydd åt flyktingarna i deras egna regioner.

4.      Europaparlamentet uppmanar Gulfstaterna att släppa in flyktingar och att ta sitt ansvar.

5.      Europaparlamentet uppmanar Gulfstaterna och Turkiet att sluta finansiera terroristgrupper.

6.      Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att upphäva Schengenavtalet och återupprätta medlemsstaternas rätt att kontrollera sina gränser.

7.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att intensifiera kampen mot terrorism och att skydda den inre säkerheten.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy