Procedură : 2015/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0839/2015

Texte depuse :

B8-0839/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0318

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 162kWORD 122k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.807v01-00
 
B8-0839/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Jordi Sebastià în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato în nume propriu

Rezoluția Parlamentului European referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP))  
B8‑0839/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind conflictul dintre Palestina și Israel,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE din 20 iulie 2015 privind Orientul Mijlociu,

–       având în vedere orientările UE privind dreptul umanitar internațional,

–       având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la situația din Israel și Palestina,

–       având în vedere decizia guvernului suedez din 30 octombrie 2014 de a recunoaște statul Palestina,

–       având în vedere recunoașterea Palestinei de către Vatican în iunie 2015,

–       având în vedere scrisoarea trimisă VP/ÎC de 16 miniștri de externe din UE la 13 aprilie 2015, în care aceștia solicită introducerea la nivelul UE a unor orientări privind etichetarea corectă a produselor provenite din colonii,

–       având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind conflictul dintre Palestina și Israel,

–       având în vedere convențiile ONU privind drepturile omului la care Israelul și Palestina sunt state părți,

–       având în vedere votul Adunării Generale a ONU din 29 noiembrie 2012 de recunoaștere a Palestinei ca stat observator nemembru,

–       având în vedere rezoluția Consiliului de Securitate al ONU privind asigurarea tragerii la răspundere și a justiției pentru toate încălcările dreptului internațional din Teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv Ierusalimul de Est, adoptată la 3 iulie 2015 cu susținere unanimă din partea UE,

–       având în vedere Inițiativa arabă pentru pace, adoptată în martie 2002 de către Consiliul Ligii Statelor Arabe,

–       având în vedere studiul Parlamentului European intitulat „Ocuparea/Anexarea unui teritoriu: respectarea dreptului umanitar internațional și a drepturilor omului și o politică consecventă a UE” din 25 iunie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât negocierile conduse de SUA privind soluționarea cuprinzătoare a conflictului dintre Israel și Palestina au fost suspendate în aprilie 2014 și nu există perspective de reluare serioasă a acestora pe termen scurt sau mediu în contextul actual al așa‑numitului „proces de pace din Orientul Mijlociu”;

B.     întrucât primele demersuri legislative ale guvernului de coaliție israelian, aflat la conducere din mai 2015, au confirmat orientarea sa ideologică naționalistă, pro‑colonizare și de extremă dreapta, astfel cum o arată adoptarea legii privind hrănirea forțată, înăsprirea sancțiunilor aplicate celor care aruncă cu pietre și o propunere de creștere a gradului de aplicare a pedepsei cu moartea; întrucât, în prezent, se elaborează proiecte de lege ce vizează limitarea autorității Curții Supreme și restrângerea spațiului public pentru actorii societății civile; întrucât guvernul israelian a anunțat construirea a sute de noi colonii în Ierusalimul de Est și Cisiordania și a reluat construirea unui zid despărțitor, în ciuda faptului că acesta a fost declarat ilegal de Curtea Internațională de Justiție în 2004;

C.     întrucât populația palestiniană din Cisiordania, în special din zona C și din Ierusalimul de Est, se confruntă cu încălcări grave ale drepturilor lor, între care se numără violența coloniștilor, devierea apei, restricții serioase ale liberei circulații, demolarea caselor și evacuările forțate; întrucât 5 700 de palestinieni - inclusiv 160 de copii, 26 de femei și 400 de persoane aflate în detenție administrativă - se află în prezent în închisorile israeliene; întrucât mutarea forțată a rezidenților unui teritoriu ocupat reprezintă o încălcare gravă a dreptului umanitar internațional; întrucât politica de planificare este folosită ca mijloc de evacuare a palestinienilor și de extindere a avanposturilor coloniilor; întrucât și exercițiile de instruire militară sunt folosite ca metodă de a strămuta forțat sute de palestinieni, în special în Valea Iordanului; întrucât, conform ONU, coloniștii israelieni au lansat, de la începutul lui 2015, cel puțin 120 de atacuri asupra palestinienilor din Ierusalimul de Est și Cisiordania; întrucât, conform ONG-ului israelian B’Tselem, în prima jumătate a anului 2015, în teritoriile palestiniene ocupate, forțele de securitate israeliene au ucis cel puțin 13 palestinieni, iar palestinienii au ucis 3 civili israelieni;

D.     întrucât, conform OCHA, în august 2015, în zona C și în Ierusalimul de Est au fost demolate 142 de structuri deținute de palestinieni, inclusiv 16 structuri finanțate de donatori; întrucât aceste demolări au dus la strămutarea a 201 de persoane, inclusiv a 121 de copii, și au afectat 462 de persoane, inclusiv 233 de copii; întrucât aceasta a fost cea mai însemnată demolare înregistrată în aceste regiuni din ianuarie 2013;

E.     întrucât, la un an de la operațiunea militară israeliană „Protective Edge” desfășurată împotriva Fâșiei Gaza, care a dus la moartea a peste 2 100 de palestinieni și a 66 de israelieni (inclusiv 1 462 și, respectiv, 5 civili), părțile nu și-au respectat datoria de a efectua anchete adevărate cu privire la presupusele încălcări ale drepturilor și de a-i urmări penal pe cei responsabili; întrucât, în iunie 2015, comisia ONU de investigare a acestei operațiuni a ajuns la concluzia că atât Israelul, cât și Hamas au comis crime de război și că devastarea acestui teritoriu este fără precedent; întrucât Israelul a refuzat să colaboreze cu această comisie de anchetă și nu i-a permis accesul în Fâșia Gaza;

F.     întrucât acordul de încetare a focului încheiat la 26 august 2014 nu a fost pus în aplicare, în special în ceea ce privește ridicarea blocadei; întrucât niciuna din cele 19 000 de case distruse în totalitate nu a fost reconstruită din cauza restricțiilor stricte privind intrarea materialelor de construcții; întrucât 100 000 de oameni sunt în continuare strămutați; întrucât 95% din apă nu este potabilă; întrucât faptul că Fâșia Gaza este în continuare închisă are un impact devastator asupra celor 1,8 milioane de oameni care locuiesc acolo; întrucât, conform CICR, închiderea Fășiei Gaza constituie „o pedeapsă colectivă aplicată prin încălcarea evidentă a obligațiilor pe care Israelul le are în temeiul dreptului umanitar internațional”; întrucât concluzia din raportul UNCTAD din 1 septembrie 2015 este că blocada a dus la o schimbare bruscă a direcției dezvoltării din Fășia Gaza și că există posibilitatea ca în această regiune să nu se mai poată locui până în 2020;

G.     întrucât, de la încheierea acordului de pace din august 2015, au existat mai multe situații în care din Fășia Gaza s-au lansat rachete; întrucât aceste atacuri au fost revendicate de organizațiile salafiste sau de alte mișcări care se opun grupării Hamas de la conducere; întrucât în urma acestor atacuri nu au fost raportate decese în rândul israelienilor;

H.     întrucât, în aprilie 2014, a fost instaurat un guvern palestinian de coaliție, aprobat de Hamas și Fatah, care au acceptat principiile Cvartetului, de nonviolență, aderare la acordurile din trecut și recunoașterea Israelului, fiind susținut de către SUA și UE; întrucât eforturile depuse în vederea unei reconcilieri palestiniene nu au înregistrat însă progrese concrete; întrucât guvernul nu a putut să-și exercite autoritatea asupra Fâșiei Gaza; întrucât conducerea Palestinei a fost disputată în lupte de putere interne cu, cel mai de curând, Președintele Autorității Palestiniene (AP), Mahmoud Abbas, care și-a dat demisia din comitetul executiv al OEP și care a solicitat organizarea unei reuniuni de urgență a Consiliului Național Palestinian; întrucât la adresa AP se aduc din ce în ce mai multe acuzații de clientelism, autoritarism și arestare a criticilor, corupție și deturnarea de fonduri publice;

I.      întrucât președintele Mahmoud Abbas și-a declarat intenția de a fixa un calendar prin intermediul ONU pentru a pune capăt ocupării teritoriului palestinian de către Israel într-o perioadă de trei ani; întrucât Liga Arabă a sprijinit acest plan de acțiune și a solicitat organizarea unei conferințe internaționale în vederea găsirii unei soluții definitive, bazate pe Inițiativa arabă pentru pace; întrucât, în paralel, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU se depun și alte eforturi, conduse de Franța;

J.      întrucât, de la semnarea Declarației de principii de la Oslo din 1993, comunitatea donatorilor a investit peste 23 de miliarde de euro în ajutoarele pentru pace și dezvoltare acordate Teritoriilor palestiniene ocupate; întrucât, în aceeași perioadă, nivelurile de inegalitate, șomaj și sărăcie din rândul palestinienilor au crescut constant;

K.     întrucât o evaluare a cooperării UE cu Teritoriile palestiniene ocupate și a sprijinului acordat poporului palestinian, realizată pentru Comisie în mai 2014, a concluzionat că actuala paradigmă de cooperare și-a atins limitele, în absența unui traiectorii politice paralele a UE de soluționare a problemei obstacolelor reprezentate de ocupația și politicile de colonizare israeliene și de divizarea politică dintre Cisiordania și Gaza;

L.     întrucât, conform dreptului internațional, toate părțile terțe, inclusiv statele membre, au obligația de a nu recunoaște, ajuta sau susține coloniile, precum și obligația de a se opune în mod efectiv;

M.    întrucât fostul VP/ÎR s-a angajat să elaboreze, până în iulie 2013, orientări pentru întreaga UE privind etichetarea corectă a produselor importate ce provin din regiuni de dincolo de granițele Israelului dinaintea anului 1967; întrucât, în aprilie 2015, o majoritate clară a statelor membre UE și-a exprimat, într-o scrisoare, frustrarea datorată amânării repetate a elaborării unor astfel de orientări de către VC/ÎR și l-a îndemnat pe acesta să ia măsuri; întrucât trei state membre UE - Regatul Unit, Danemarca și Belgia - au elaborat, din proprie inițiativă, orientări naționale,

1.      îndeamnă UE să renunțe la iluziile sale privind „procesul de pace din Orientul Mijlociu” care este, de fapt, mort și care s-a dovedit a fi un eșec costisitor în forma sa actuală; solicită adoptarea unei noi abordări la nivelul UE, care să fie cu adevărat în interesul păcii și al securității atât pentru poporul palestinian, cât și pentru cel israelian;

2.      invită UE să nu se mai ascundă în spatele calității de lider a SUA, care au dat dovadă de lipsă de determinare în a permite desfășurarea unui proces credibil de negociere, bazat pe egalitatea părților și respectarea dreptului internațional;

3.      îndeamnă UE să își onoreze responsabilitățile în calitate de actor influent și să lanseze o inițiativă ambițioasă și cuprinzătoare de pace în regiune, pe baza, în special, a Inițiativei arabe pentru pace; ia, în acest sens, act de planurile de înființare a unui grup internațional de sprijin, conform celor anunțate de Consiliul Afaceri Externe al UE la 20 iulie 2015; subliniază că orice inițiativă de sprijin ar trebui să aibă la bază parametrii enunțați în concluziile Consiliului din iulie 2014 și un angajament clar al părților de a respecta dreptul internațional și de a se implica în aceste discuții fără să pună în prealabil condiții și cu bună credință;

4.      subliniază din nou că metodele lipsite de violență reprezintă singurul mod de obținere a păcii între israelieni și palestinieni printr-un acord privind statutul final negociat care să pună capăt tuturor revendicărilor reciproce; condamnă toate actele de violență prin care se atacă sau se pune în pericol populația civilă de ambele părți; își reiterează angajamentul ferm față de securitatea Israelului; susține în continuare politica de rezistență lipsită de violență adoptată de societatea civilă palestiniană și de președintele Mahmoud Abbas;

5.      condamnă cu fermitate extinderea continuă a coloniilor israeliene, care contravine dreptului internațional, alimentează resentimentele palestiniene și subminează viabilitatea și șansele de reușită ale soluției coexistenței a două state; invită autoritățile israeliene să întrerupă și să își revizuiască imediat politica de colonizare;

6.      se arată foarte îngrijorat din cauza exploatării de către Israel a resurselor naturale ale Palestinei și a prevalenței strămutărilor forțate, în special în zona C, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional; regretă, în special, hotărârile luate recent de instanțele din Israel prin care se aprobă demolarea și strămutarea forțată a comunităților beduine din Cisiordania pentru a se construi acolo colonii evreiești; invită autoritățile israeliene să respecte pe deplin drepturile beduinilor și să anuleze imediat ordinele de demolare și evacuare pentru satele din comunitățile Susya și Abu Nwar;

7.      se declară profund consternat de tendințele din ce în ce mai accentuate de violență necontrolată din partea coloniștilor, între care se numără și moartea recentă a unui copil palestinian în vârstă de 18 luni în urma unui atac prin incendiere ce a avut loc în satul palestinian Douma, la 28 iulie 2015; salută condamnarea la scară largă a acestei crime comise de conducerea israeliană, deși nu s-a recunoscut natura endemică a violenței coloniștilor, facilitată de un climat de impunitate și incitare existent de zeci de ani;

8.      consideră că structura guvernului de coaliție israelian, precum și agenda acestuia, care include intensificarea extinderii coloniilor, continuarea impunității pentru cazurile de încălcare a drepturilor în teritoriilor ocupate și strămutarea forțată a palestinienilor, reprezintă un impediment însemnat pentru soluția care presupune existența a două state și subliniază faptul că UE trebuie să ia urgent măsuri pentru a proteja viabilitatea acesteia; invită UE să conteste voința și interesul inexistente ale actualului guvern israelian de a negocia o soluționare a conflictului;

9.      invită instituțiile și statele membre ale UE să asigure aplicarea cerinței lor legale privind nerecunoașterea și să adopte o politică eficientă și cuprinzătoare de diferențiere, la nivelul UE, a Israelului de coloniile sale, care să se bazeze pe respectarea strictă a dreptului internațional și a principiilor UE;

10.    este convins că o astfel de politică de diferențiere este indispensabilă pentru crearea unei dinamici pozitive vizând desfășurarea unor adevărate negocieri de pace; consideră că o astfel de abordare ar contribui la modificarea structurii stimulentelor care stau la baza politicii de colonizare a Israelului și ar contracara calculele costuri-beneficii ale populației și ale elitei politice israeliene în legătură cu ocuparea;

11.    încurajează UE să ia, în cadrul acestei politici de diferențiere, următoarele măsuri:

a.   să-și intensifice diplomația publică ca reacție la demersurile de colonizare și să transmită în mod clar populației israeliene că o astfel de politică se bazează pe intensitatea și amploarea și profunzimea legăturilor dintre UE și Israel, precum și pe o necesitate de natură juridică;

b.   să excludă cu strictețe aplicarea acordurilor UE-Israel în cazul Teritoriilor palestiniene ocupate;

c.   să elaboreze orientări la nivelul UE privind etichetarea produselor provenind din colonii, care ar trebui să se refere la întreg lanțul de aprovizionare;

d.   să înființeze un mecanism de monitorizare și conformitate mai solid la nivelul UE în ceea ce privește liberul schimb, pentru a preveni situațiile în care produsele israeliene care conțin materii neprocesate provenind din colonii ar putea beneficia de tarife comerciale preferențiale în temeiul acordului de liber schimb UE-Israel;

e.   să folosească exemplul interdicției aplicate rapid și efectiv de UE asupra produselor provenind din Crimeea pentru a exclude de pe piața internă a UE produsele provenind din coloniile israeliene;

f.    să localizeze societățile europene care desfășoară activități legate de colonii;

g.   să elaboreze recomandări la nivelul UE și pentru cetățenii și societățile din UE prin care să îi descurajeze pe aceștia să stabilească o relație economică cu societățile a căror activitate susține coloniile ilegale și alte încălcări ale dreptului internațional în Teritoriile palestiniene ocupate sau care menține această situație și să se încurajeze terminarea relațiilor comerciale actuale în spiritul Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

h.   să ia măsuri concrete vizând coloniștii, care să includă adoptarea unei politici de non-contact și a unei interdicții de viză pentru cei implicați în actele de violență;

i.    să elaboreze orientări privind cooperarea financiară dintre entitățile europene și cele israeliene care să asigure faptul că fondurile de investiții sau băncile din UE nu susțin societăți sau fonduri care își desfășoară activitatea în colonii;

j.    să refuze admisibilitatea documentelor legale emise de coloniile israeliene, cum ar fi actele de proprietate sau diplomele de învățământ;

k.   să traseze Comisiei și SEAE misiunea de a realiza o evaluare sistematică a interacțiunii UE și a statelor membre cu Israelul și să se asigure că se aplică în mod consecvent politica de diferențiere;

l.    să reevalueze relațiile dintre UE și Israel din perspectiva articolului 2 din Acordul de asociere;

12.    face apel la toate statele membre ale UE să recunoască necondiționat statul Palestina, având în vedere frontierele din 1967; consideră cu tărie că recunoașterea statului Palestina la nivelul întregii UE va crește șansele de pace și va încuraja eforturile, inclusiv ale societății civile israeliene, de asigurare a adoptării unei soluții care presupune existența a două state;

13.    avertizează cu privire la intensificarea actelor de distrugere, sechestrare și confiscare a ajutorului umanitar și a echipamentelor în zona C și invită Comisia să prezinte Parlamentului un raport privind eforturile sale de a solicita autorităților israeliene despăgubiri și garanția că astfel de situații nu se vor repeta, să investească în continuare în zona C și să acorde acestei regiuni ajutor umanitar și pentru dezvoltare din partea UE; remarcă, în această privință, inițiativa UE de a lansa un dialog structurat cu Israelul cu privire la situația din Cisiordania, dar regretă faptul că acesta nu include și problema legată de colonii; menționează că solicitarea despăgubirilor pentru distrugerea infrastructurii finanțate de UE sunt legitime și nu ar trebui să depindă de rezultatul dialogului structurat;

14.    solicită Comisiei să publice lista proiectelor finanțate de UE și distruse de forțele militare israeliene în timpul conflictului din 2014 din Fâșia Gaza și solicită SEAE să informeze Parlamentul cu privire la demersurile întreprinse până în prezent față de autoritățile israeliene în vederea obținerii despăgubirilor financiare; solicită, în special, detalii cu privire la stația de epurare a apei din nordul Fâșiei Gaza, cofinanțată din bugetul UE și de Franța, Belgia și Suedia, care a fost grav afectată în timpul acestui conflict;

15.    invită Comisia Europeană să își schimbe drastic paradigma de sprijin acordat palestinienilor pentru a se asigura că ajutorul acordat de UE integrează pe deplin dimensiunea politică de ocupare și susține în mod efectiv autodeterminarea palestiniană și nu subvenționează ocuparea israeliană și dependența Palestinei față de donatori; subliniază, în acest sens, importanța deosebită a susținerii dreptului palestinienilor la acces la resursele lor naturale, în special la apă; încurajează UE să își intensifice ajutorul acordat societății civile palestiniene, inclusiv în ceea ce privește răspunderea guvernamentală și lupta împotriva corupției;

16.    invită toate părțile să transpună efectiv în practică termenii conveniți în acordul de încetare a focului din august 2014; solicită, în special, autorităților israeliene să ridice imediat, necondiționat și complet blocada ilegală a Fâșiei Gaza; invită UE să ia măsuri concrete pentru a exercita presiune asupra Israelului în vederea ridicării blocadei, în special prin stabilirea unui calendar; regretă restricțiile impuse în continuare de Israel în legătură cu intrarea materialelor de construcții în Fâșia Gaza; invită guvernul israelian să pună capăt procesului arbitrar și netransparent de înregistrare a materialelor ca „produse cu dublă utilizare” și de aliniere a listei sale de produse cu dublă utilizare la standardele internaționale, în special prin eliminarea lemnului, a materialelor agregate, a tijelor din oțel și a cimentului;

17.    condamna lansarea recentă din Fășia Gaza a unui atac cu rachete de către grupurile de militanți, deoarece o astfel de acțiune crește pericolul creării unei noi spirale de violență; solicită insistent tuturor părților să își manifeste angajamentul față de lipsa de violență;

18.    salută votul unanim al statelor membre UE în favoarea rezoluției Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 3 iulie, intitulată „Asigurarea tragerii la răspundere și a justiției pentru toate încălcările dreptului internațional din Teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv din Ierusalimul de Est” și invită UE să asigure deplina aplicare a recomandărilor incluse în raportul Comisiei internaționale independente de anchetă a ONU, inclusiv a recomandărilor privind susținerea activă a activității Curții Penale Internaționale în ceea ce privește Teritoriile palestiniene ocupate;

19.    salută, din nou, ratificarea de către Palestina a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale; regretă faptul că VC/ÎR a refuzat să recunoască măcar acest pas important înspre tragerea la răspundere a celor vinovați de viitoare încălcări ale prevederilor comise de toate părțile; consideră că un astfel de comportament subminează flagrant credibilitatea politicii UE privind drepturile omului, precum și declarațiile sale referitoare la tragerea la răspundere și la justiția internațională;

20.    își exprimă îngrijorarea cu privire la relatările conform cărora climatul pentru ONG‑urile active în domeniul apărării drepturilor omului din Israel se deteriorează și la faptul că guvernul actual încearcă din ce în ce mai des să înăbușe manifestările contrare și independente, inclusiv prin adoptarea unui proiecte de lege vizând limitarea puternică a activității ONG-urilor; invită misiunile diplomatice ale UE să abordeze autoritățile israeliene în legătură cu această chestiune urgentă și să susțină în continuare actorii din domeniul apărării drepturilor omului din această țară;

21.    remarcă eforturile israelienilor din Palestina să formeze o coaliție pe o listă comună și să asigure un rezultat ferm la ultimele alegeri legislative; invită SEAE și Comisia Europeană să intensifice puternic sprijinul acordat minorităților din Israel și implicarea lor în această privință și să susțină eforturile acestora de a obține o reprezentare politică, economică și socială mai bună;

22.    regretă faptul că în continuare palestinienii nu sunt uniți și invită toate forțele palestiniene să-și reia eforturile de reconciliere, în special prin organizarea unor alegeri prezidențiale și legislative care trebuiau să aibă loc de mult; denunță încercările de subminare a acestui proces posibil istoric și invită autoritățile israeliene să îi elibereze pe toți cei 12 membri ai Consiliului Legislativ Palestinian reținuți în prezent, precum și pe toți ceilalți deținuți politici palestinieni și pe cei care se află în detenție administrativă fără să existe vreo acuzație în acest sens; invită UE să ia măsuri concrete pentru a promova reconcilierea și a susține guvernul de unitate palestinian;

23.    decide să realizeze un raport privind comerțul cu arme și alte echipamente de securitate între statele membre și Israel/Palestina și compatibilitatea acestui comerț cu Poziția comună a UE; solicită ONU să impună un embargo cuprinzător asupra armelor pentru toate părțile din regiune, pentru a evita comiterea unor noi încălcări ale dreptului umanitar internațional și ale drepturilor omului; insistă asupra faptului că niciun fond din programul-cadru de cercetare al UE nu poate susține societățile israeliene care intenționează să producă drone;

24.    consideră că nominalizarea lui Tony Blair ca trimis special pentru Cvartetul pentru Orientul Mijlociu a fost o decizie greșită și se arată mulțumit de faptul că mandatul acestuia a luat sfârșit; consideră, într-un sens mai general, că UE ar avea de câștigat de pe urma desemnării unor trimiși cu cunoștințe demonstrate de religie, cu influență politică și cu valori etice impecabile;

25.    amintește decizia sa privind lansarea unei inițiative denumite „Parlamentari pentru pace”, care să reunească parlamentari europeni, israelieni și palestinieni, pentru a contribui la elaborarea unei agende pentru pace și a completa eforturile diplomatice ale UE;

26.    își exprimă indignarea din cauza obstrucționării continue și nejustificate de către autoritățile israeliene a tuturor vizitelor organismelor oficiale ale Parlamentului European în Fâșia Gaza; avertizează asupra faptului că, dacă situația nu se îmbunătățește până la 1 noiembrie 2015, se vor lua măsuri;

27.    decide trimiterea unei delegații ad hoc în Gaza/Palestina și în Israel pentru evaluarea situației de la fața locului în ceea ce privește distrugerea proiectelor finanțate de UE în zona C și Fâșia Gaza și perspectivele de soluționare durabilă a conflictului;

28.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, guvernului israelian, Knessetului, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian și organelor Adunării Parlamentare Euro-mediteraneene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate