Процедура : 2015/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0840/2015

Внесени текстове :

B8-0840/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0318

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 181kWORD 121k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.808v01-00
 
B8-0840/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP))


Мартина Андерсън, Неоклис Силикиотис, Патрик Льо Ярик, Анхела Валина, София Сакорафа, Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Пабло Иглесиас, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Лидия Сенра Родригес, Хосу Хуаристи Абаунс, Малин Бьорк, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Такис Хаджигеоргиу, Елеонора Форенца, Меря Кюльонен, Мари-Кристин Вержиа, Катержина Конечна от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP))  
B8‑0840/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно конфликта между палестинци и израелци,

–       като взе предвид решението на Общото събрание на ООН от 29 ноември 2012 г. за предоставяне на Палестина на статут на държава наблюдател, която не е член на ООН,

–       като взе предвид резолюция № 194 на Общото събрание на ООН и резолюции № 242 (1967 г.), № 252 (1968 г.), № 338 (1972 г.), № 476 (1980 г.), № 478 (1980 г.) и № 1860 (2009 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

–       като взе предвид Резолюция 67/19 на Общото събрание на ООН,

–       като взе предвид международните конвенции на ООН за правата на човека, по които Израел и Палестина са страни,

–       като взе предвид резолюцията на Съвета по правата на човека на ООН A/HRC/29/L.35 за гарантиране на понасяне на отговорност и правосъдие за всички случаи на нарушаване на международното право в окупираните палестински територии, включително Източен Йерусалим, приета на 3 юли 2015 г. с единодушната подкрепа на ЕС,

–       като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–       като взе предвид четвъртата Женевска конвенция,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД на ООН) от 20 ноември 1989 г., и по-конкретно членове 9 и 37 от нея,

–       като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приета с резолюция 39/46 на Общото събрание на ООН на 10 декември 1984 г.,

–       като взе предвид Споразуменията от Осло („Декларация на принципите относно споразумението за временно самоуправление“) от 13 септември 1993 г.,

–       като взе предвид консултативното становище от 9 юли 2004 г. на Международния съд, озаглавено „Правни последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии“,

–       като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, и по-специално член 2 от него,

–       като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес от 16 декември 2013 г., 14 май 2012 г., 23 май и 18 юли 2011 г. и 8 декември 2009 г.,

–       като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС по външни работи от 20 юли 2015 г. относно Близкия изток,

–       като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право,

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини относно положението в Израел и Палестина,

–       като взе предвид решението на правителството на Швеция да признае държавата Палестина, считано от 30 октомври 2014 г., както и признаването на Палестина от Ватикана през юни 2015 г.,

–       като взе предвид писмото, изпратено на ЗП/ВП от министрите на външните работи на 16 държави – членки на ЕС, на 13 април 2015 г., в което се призовава за въвеждане в целия ЕС на насоки относно правилното етикетиране на продуктите, произведени в израелските заселнически селища,

–       като взе предвид изявлението на ЗП/ВП Федерика Могерини относно съставянето на новото израелско правителство на 7 май 2015 г., както и изявленията на нейния говорител относно нападението с палеж на Западния бряг от 31 юли 2015 г. и относно скорошните решения на Израел за по-нататъшно разширяване на израелските селища от 29 юли 2015 г.,

–       като взе предвид изявлението на ЕС на място относно разрушителните работи в зона „С“ и относно строителството на разделителна бариера в Кремисан от 24 август 2015 г.,

–       като взе предвид докладите на ръководителите на мисии на ЕС относно Източен Йерусалим от януари 2012 г. и относно „Зона „C“ и изграждането на палестинска държава от юли 2011 г., както и от април 2011 г. относно насилието от страна на заселници и придружаващата докладна записка на ръководителите на мисии на ЕС от февруари 2012 г. относно насилието от страна на заселници,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно изискванията за достъп на израелски субекти и техните дейности в териториите, окупирани от Израел от юни 1967 г. насам, до безвъзмездни средства, награди и финансови инструменти, финансирани от ЕС от 2014 г. нататък,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че 48 години след войната през 1967 г. Израел продължава да окупира Палестина в нарушение на международното право и на всички съответни резолюции на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, както и че държавата Палестина в границите от 1967 г. и със столица Източен Йерусалим все още предстои да се превърне в пълноправен член на ООН в съответствие с резолюцията на ООН от 1948 г.;

Б.     като има предвид, че през ноември 2012 г. Общото събрание на ООН предостави на Палестина статут на държава наблюдател, без тя да е член на ООН; като има предвид, че постигането на справедлив и траен мир между израелци и палестинци, както и между араби и израелци в по-общ контекст, представлява цел за международната общност и е заявената позиция на ЕС;

В.     като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал силната си подкрепа за решението с две държави – Държавата Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна палестинска държава със столица Източен Йерусалим в границите от 1967 г., които да съжителстват в мир;

Г.     като има предвид, че 20 години след Споразуменията от Осло и неизпълнението на тези споразумения от Израел палестинците вече нямат никакво доверие в преговорите;

Д.     като има предвид, че президентът на палестинската власт Махмуд Абас заяви намерението си да определи чрез ООН график за слагане на край в рамките на три години на израелската окупация на палестинска територия; като има предвид, че Арабската лига подкрепи този план за действие и призова за международна конференция с цел окончателно уреждане на въпроса въз основа на Арабската инициатива за мир; като има предвид, че са в ход паралелни усилия, оглавявани от Франция, в Съвета за сигурност на ООН;

Е.     като има предвид, че последователните ръководени от САЩ усилия, включително през 2014 г., за съдържателен мирен процес между Израел и Палестина бяха неуспешни, като е малко вероятно такъв формат да се увенчае с успех в бъдеще;

Ж.    като има предвид, че политиките на израелското правителство водят до по-нататъшна ерозия и пълно унищожаване на възможностите за решение за две държави, както е предвидено във всички съответни резолюции на ООН, както и в съответните заключения на Съвета на ЕС;

З.      като има предвид, че първите законодателни стъпки на израелското коалиционно правителство, съставено през май 2015 г., потвърдиха неговата склонност към националистическа, благоприятна към заселниците и крайно дясна политика, включително при приемането на закона за насилствено захранване на провеждащите гладна стачка, засилването на санкциите срещу лицата, хвърлящи камъни, и предложението за разширено прилагане на смъртното наказание; като има предвид, че се подготвят проектозакони, насочени към ограничаване на правомощията на Върховния съд и за намаляване на публичното пространство за участниците в гражданското общество; като има предвид, че израелското правителство обяви изграждането на стотици нови селища в Източен Йерусалим и Западния бряг и поднови строителството на разделителна стена, въпреки че това беше обявено за незаконно от Международния съд през 2004 г.;

И.     като има предвид, че палестинското население на Западния бряг, по-конкретно в Зона „С“ и в Източен Йерусалим, е изправено пред явни нарушения на правата си, включително насилие от страна на заселниците, отклоняване на водата, строги ограничения на свободното движение, разрушаване на домове и принудително изселване; като има предвид, че насилственото прехвърляне на жители на дадена окупирана територия представлява сериозно нарушение на международното хуманитарно право; като има предвид, че политика на планиране се използва като средство за прогонване на палестинците и за разширяване на предните постове на селищата; като има предвид, че военните учения се използват също така като средство за принудително разселване на стотици палестинци, по-специално в долината на река Йордан; като има предвид, че според ООН израелски заселници са извършили най-малко 120 нападения срещу палестинците в Източен Йерусалим и Западния бряг от началото на 2015 г.; като има предвид, че според израелската НПО „Бтцелем“ (B’Tselem) най-малко 13 палестинци са били убити от израелските сили за сигурност, а трима израелски граждани са били убити от палестинци в окупираните палестински територии през първата половина на 2015 г.;

Й.     като има предвид, че 5 700 палестинци, задържани лица и затворници, в т.ч. 160 деца, 26 жени и 400 задържани по административен ред лица, са държани в израелски затвори; като има предвид, че десетима членове на Палестинския законодателен съвет, три от които са задържани по административен ред, се намират в израелски затвори; като има предвид, че на 30 юли 2015 г. Кнесета прие закона за принудителното захранване, който разрешава принудително хранене на палестинските затворници, провеждащи гладна стачка;

К.     като има предвид, че израелските селища са незаконни съгласно международното право и съставляват съществена пречка за мирните усилия, каквато са били в течение на много години; като има предвид, че продукти от израелските селища продължават да бъдат внасяни на европейския пазар при преференциален режим, въпреки факта, че настоящото законодателство на ЕС не позволява вноса на такива продукти при преференциалните условия на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел;

Л.     като има предвид, че според Палестинската група за наблюдение еврейските заселници са извършили повече от 11 000 нападения срещу палестинци на Западния бряг от 2004 г. насам; като има предвид, че според израелската организация за защита на правата на човека „Йеш дин“ (Yesh Din) едва 1,9% от случаите на насилие от страна на заселниците, за които в периода между 2005 г. и 2014 г. са сезирани съдилищата, са довели до успешно съдебно преследване;

M.    като има предвид, че съгласно международното право всяка трета страна, включително държавите членки, има задължението да не признава, подкрепя или подпомага заселническите селища, както и задължението ефективно да им се противопоставя;

Н.     като има предвид, че бившият ЗП/ВП се ангажира, че до юли 2013 г. ще бъдат изготвени приложими за целия ЕС насоки относно правилното етикетиране на вносни продукти с произход извън границите на Израел отпреди 1967 г.,; като има предвид, че в писмо от април 2015 г. ясно изразено мнозинство от държави членки изрази своето силно недоволство във връзка с повторното отсрочване на публикуването от ЗП/ВП на тези насоки и прикани последната да предприеме действия; като има предвид, че три държави – членки на ЕС – Обединеното кралство, Дания и Белгия – са издали собствени доброволни национални насоки;

O.     като има предвид, че според Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси 142 палестински структури са разрушени през август 2015 г. в зона „С“ и Източен Йерусалим, включително 16 структури, финансирани от донори; като има предвид, че вследствие на тези разрушения са разселени 201 души, включително 121 деца, и са засегнати 426 души, сред които 233 деца; като има предвид, че това са най-големите разрушителни действия в тези области от януари 2013 г. насам;

П.     като има предвид, че една година след израелската военна операция „Защитен вал“ срещу Газа, която доведе до смъртта на над 2 100 палестинци и на 66 израелци (включително съответно 1 462 и 5 цивилни граждани), страните не са спазили задължението си за провеждане на истински разследвания на предполагаемите нарушения и за подлагане на съдебно преследване на отговорните лица; като има предвид, че анкетната комисия на ООН за разследване на тази операция заключи през юни 2015 г., че както Израел, така и Хамас са извършили военни престъпления и че опустошението на територията е безпрецедентно; като има предвид, че Израел отказа да сътрудничи с тази комисия за разследване и не ѝ предостави достъп до ивицата Газа;

Р.     като има предвид, че споразумението за прекратяване на огъня, постигнато на 26 август 2014 г., все още не се прилага, в частност по отношение на вдигане на блокадата; като има предвид, че до момента нито едно от 19 000-те напълно разрушени жилища не е било изградено отново поради строгите ограничения относно внасянето на строителни материали; като има предвид, че 100 000 души са все още разселени; като има предвид, че 95 % от водата в Газа не е годна за пиене; като има предвид, че продължаващото затваряне на Газа има пагубно въздействие върху 1,8 милиона души, живеещи там; като има предвид, че според Международния комитет на Червения кръст затварянето на Газа представлява колективно наказание, наложено в явно нарушение на задълженията на Израел съгласно международното хуманитарно право; като има предвид, че доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) от 1 септември 2015 г. заключи, че блокадата е довела до рязък обрат в развитието на Газа и че Газа ще стане необитаема до 2020 г.;

С.     като има предвид, че Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток, която предоставя жизненоважни услуги за палестинските бежанци в окупираните палестински територии, но също така в Йордания, Ливан и Сирия, е изправена пред най-тежката криза с финансирането в своята история; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки продължават да са най-големият донор на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток, като предоставят почти 40% от общата сума на помощта, получавана от Агенцията;

Т.     като има предвид, че през април 2014 г. беше създадено одобрено от Хамас и Фатах палестинско правителство на националното единство, което прие принципите на Четворката за ненасилие, спазване на миналите споразумения и признаване на Израел и получи подкрепата на САЩ и ЕС; като има предвид, че усилията за постигане на палестинско помирение обаче не доведоха до осезаем напредък;

У.     като има предвид, че от подписването на Декларацията за принципите в Осло през 1993 г. общността на донорите е инвестирала над 23 млрд. евро за мира и помощта за развитие в окупираните палестински територии; като има предвид, че неравенството, безработицата и бедността сред палестинците се увеличиха значително през същия период;

Ф.    като има предвид, че в извършената през май 2014 г. от името на Комисията оценка на сътрудничеството на ЕС с окупираните палестински територии и подкрепата за палестинския народ се заключава, че настоящата парадигма за сътрудничество е достигнала своя предел при липсата на паралелен политически курс от страна на ЕС за преодоляване на пречките, породени от израелската окупация и политики на заселване и политическото разделение на Западния бряг и Газа;

Х.     като има предвид, че статутът на Йерусалим продължава да е основен проблем в близкоизточния мирен процес; като има предвид, че ЕС и международната общност никога не са приемали едностранното анексиране на Източен Йерусалим от страна на Израел; като има предвид, че палестинците, живеещи в Източен Йерусалим, продължават да страдат от липсата на сигурен правен статут на пребиваване, от конфискацията на тяхната земя, както и от системната дискриминация при достъпа до обществени услуги, планиране и строителство, както и достъп до религиозни места и обекти в резултат от политиките на израелското правителство, насочени към промяна на демографския състав на района;

Ц.     като има предвид, че броят на палестинските бежанци, друг ключов въпрос в мирния процес, възлиза понастоящем на почти 5 милиона души според Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток, като по-голямата част от тях са второ или трето поколение бежанци;

Ч.     като има предвид, че в член 2 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел ясно се посочва, че: „Отношенията между страните, както и всички разпоредби на самото споразумение се основават на зачитането на правата на човека и демократичните принципи, което е в основата на тяхната вътрешна и международна политика и представлява основен елемент от настоящото споразумение.“;

Ш.    като има предвид, че международното право в областта на правата на човека и хуманитарното право, включително четвъртата Женевска конвенция, са изцяло приложими към Западния бряг, в т.ч. Източен Йерусалим и ивицата Газа;

1.      изисква да бъде сложен край на израелската окупация на Западния бряг, Газа и Източен Йерусалим;

2.      подчертава, че решението за две държави се основава на резолюцията на Организацията на обединените нации от 1948 г. и на признаването на двете държави от международната общност, като поради тази причина настоятелно призовава всички държави членки, институциите на ЕС и организациите на ООН да признаят, в съответствие с решението на ООН от ноември 2012 г., държавата Палестина в границите от 1967 г. и със столица Източен Йерусалим, както е посочено в резолюциите на ООН, която държава да живее в мир и сигурност редом с Държавата Израел;

3.      подчертава, че признаването на държава Палестина от страна на държавите членки следва да допринесе за незабавното възобновяване на преките мирни преговори между израелци и палестинци и настоятелно призовава ЕС да се превърне в същински политически участник в мирния процес в Близкия изток като подкрепи значимите усилия в рамките на ООН с цел постигане на цялостно решение, в това число всички въпроси за окончателния статут; счита, че напредъкът в близкоизточния мирен процес ще бъде от полза за размирния регион като цяло;

4.      отново потвърждава, че развитието на отношенията между ЕС и Израел трябва да бъде строго обусловено от зачитането на правата на човека и на международното хуманитарно право, както е посочено в член 2 от Споразумението за асоцииране;

5.      категорично осъжда продължаващото разрастване на израелските селища, което нарушава международното право, разпалва палестинското негодувание и подкопава жизнеността и перспективите за решение, основавано на съществуването на две държави; призовава израелските органи незабавно да преустановят и отменят политиката си на заселване и конфискация на земя, като спешно се започне със земята на юг от Витлеем;

6.      изразява дълбока загриженост по отношение на експлоатацията на палестинските природни ресурси от страна на Израел и разрастването на насилственото разселване, особено в Зона „С“, което представлява тежко нарушение на международното право; осъжда по-специално неотдавнашните решения на израелски съд за одобряване на разрушаването и принудително преместване на бедуинските общности на Западния бряг поради изграждането на еврейски селища; призовава израелските органи да спазват изцяло правата на бедуините и незабавно да отменят нарежданията за разрушаване и изселване за селата в общините Сусия и Абу Ануар;

7.      изразява дълбока тревога относно нарастващата тенденция на нерегистрирано насилие от страна на заселници, включително неотдавнашното убийство на палестинско 18-месечното бебе вследствие на нападение и палеж в палестинското село Дума на 28 юли 2015 г.; приветства широкото осъждане на това престъпление от израелските ръководители, въпреки че те масово не признават ендемичния характер на насилието от страна на заселниците, улеснени от господстващата в продължение на десетилетия атмосфера на безнаказаност и подстрекателство;

8.      призовава за незабавно прекратяване на незаконната блокада на ивицата Газа, която представлява колективно наказание за местното население; призовава всички страни да прилагат ефективно условията, договорени в рамките на споразумението за прекратяване на огъня от август 2014 г.; призовава ЕС да предприеме конкретни стъпки за оказване на натиск върху Израел да вдигне блокадата, по-специално чрез определяне на график; изразява съжаление по повод на продължаващите ограничения от страна на Израел относно внасянето на строителни материали в Газа; призовава израелското правителство да преустанови произволния и непрозрачен процес на включване на материали в списъка на материали „с двойна употреба“ и да приведе своя списък на материали „с двойна употреба“ в съответствие с международните стандарти, по-специално чрез изключване от списъка на дървен материал, инертни материали, стомана и цимент; подчертава, че Израел като окупационна сила и съгласно Четвъртата женевска конвенция е единствената и основна страна, която носи отговорност за поддържането на минимални условия на живот за населението в Газа;

9.      отново призовава за спешната реконструкция и рехабилитация на ивицата Газа след войната през лятото на 2014 г., които трябва да бъдат приоритет в областта на хуманитарната помощ както за ЕС, така и за международната общност; приветства героичната работа на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток в това отношение; призовава международните донори да изпълнят обещанията, които поеха на конференцията в Кайро през октомври 2014 г.;

10.    призовава отново за освобождаване на всички палестински политически затворници, по-специално членовете на Палестинския законодателен съвет; призовава за пълно зачитане на правата на палестинските задържани по политически причини и затворници в израелски затвори, включително на тези, обявили гладна стачка; счита, че законът за принудителното захранване, приет от Кнесета на 30 юли 2015 г., е нарушение на международните права на човека и призовава за незабавната му отмяна;

11.    счита, че ЕС следва да поеме своята отговорност, за да се превърне в действителен политически участник и посредник в близкоизточния мирен процес, и го призовава:

•     да осъди политиката на колективни наказания, прилагана от Израел срещу народа на Палестина, и да призове за прекратяване на безнаказаността, с която Израел се ползва по отношение на постоянните тежки нарушения на международното хуманитарно право, на Устава на ООН и на Всеобщата декларация за правата на човека;

•     да прилага член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС – Израел чрез замразяване на споразумението, докато Израел продължава нарушаването на правата на човека;

•     да наложи забрана върху износа на оръжие от ЕС към Израел; да забрани вноса на всички видове оръжия от Израел в ЕС и да прекрати незабавно всякакво сътрудничество с Израел в рамките на Европейската агенция по отбрана (EDA);

•     да не предоставя никакви финансови средства на израелски субекти чрез „Хоризонт 2020“;

•     да изиска репарации от Израел за финансирани от ЕС проекти, които са били разрушени по време на многократните нападения както в ивицата Газа, така и на Западния бряг;

•     да подкрепи искането от страна на палестинския президент Махмуд Абас Палестина да бъде поставена под международна закрила;

•     призовава правителствата на държавите членки да приложат насоките от 19 юли 2013 г., да призоват за налагането на забрана върху вноса в ЕС на всички израелски продукти, произведени в незаконните израелски селища в окупираните палестински територии;

12.    призовава ЕС да отговори на продължаващото разрастване на израелските селища чрез строго изключване на прилагането на споразуменията между ЕС и Израел в окупираните палестински територии, засилване на съветите за гражданите на ЕС и предприятията относно селищата и дейностите по заселване, предприемане на действия по отношение на дружества от ЕС, участващи в нарушения в селищата, като се предприемат конкретни мерки по отношение на заселниците, включително приемането на политика на неконтактуване и забрана за издаване на визи, изключване на продуктите, произведени в селищата на заселниците от вътрешния пазар на ЕС, и замразяване на отношенията между ЕС и Израел съгласно член 2 от Споразумението за асоцииране;

13.    приветства ангажимента на ЕС – в духа на диференциация между Израел и неговите дейности в окупираните палестински територии – да гарантира, че всички споразумения между ЕС и Израел трябва недвусмислено и изрично да указват тяхната неприложимост по отношение на териториите, окупирани от Израел през 1967 г., както беше потвърдено в заключенията на Съвета по външни работи от 20 юли 2015 г.; призовава за правилното етикетиране на продукцията от израелските селища на пазара на ЕС, в съответствие с действащото законодателство на ЕС и дългосрочната политика на ЕС в това отношение;

14.    изразява дълбоката си загриженост във връзка с тежката криза, свързана с финансирането на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток; призовава за по-голяма финансова подкрепа от страна на ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток и настоятелно призовава всички останали донори да увеличат своето финансиране за Агенцията, но също така призовава за решаване на свързания с кризата основен проблем с палестинските бежанци, а именно правото на завръщане; приветства и поздравява Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток за извънредните ѝ усилия, които позволиха учебната 2015/2016 година да бъде обявена за открита за ученици от палестинските бежанци;

15.    приветства единодушното гласуване от държавите – членки на ЕС, на резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 3 юли относно „гарантирането на понасяне на отговорност и правосъдие за всички случаи на нарушаване на международното право в окупираните палестински територии, включително Източен Йерусалим“, като призовава ЕС да гарантира пълното прилагане на препоръките, съдържащи се в доклада на независимата анкетна комисия на ООН, включително неговите препоръки за активна подкрепа на работата на Международния наказателен съд по отношение на окупираните палестински територии;

16.    приветства отново ратифицирането от Палестина на Римския статут на Международния наказателен съд; изразява съжаление относно отказа на ЗП/ВП дори да отчете тази важна стъпка към търсене на отговорност за бъдещи нарушения, извършени от всички страни; счита, че такова поведение очевидно подкопава надеждността на политиката на ЕС за правата на човека, както и изявленията на Съюза относно търсенето на отговорност и международното правосъдие;

17.    изразява загриженост във връзка със сведенията за влошаващата се обстановка за НПО по правата на човека в Израел и растящите опити от сегашното правителство за задушаване на инакомислието и независимото изкуство, включително чрез приемане на проектозакон за строго ограничаване на работата на НПО; призовава дипломатическите мисии на ЕС да предприемат стъпки пред израелските органи относно този неотложен въпрос и да продължат да подкрепят правозащитните организации в страната;

18.    приветства създаването на Общата листа и силните ѝ резултати на последните парламентарни избори в Израел, тъй като това дава думата на израелските сили и граждани, борещи се за прекратяване на окупацията и постигането на мирно решение за две държави;

19.    изразява надежда, че палестинските политически сили ще могат да постигнат помирение и национално единство, което ще помогне да се сложи край на окупацията;

 

20.    взема решение за изготвянето на доклад относно търговията с оръжия и друго оборудване за сигурност между държавите – членки на ЕС, и Израел и Палестина, както и съвместимостта на такава търговия с общата позиция на ЕС; призовава за всеобхватно оръжейното ембарго на ООН за всички страни в региона с цел предотвратяване на бъдещи нарушения на международното хуманитарно право и на правата на човека;

21.    припомня своето решение да даде ход на инициативата „Парламентаристи за мир“, която има за цел да обедини европейски, израелски и палестински парламентаристи с цел спомагане за напредъка на програмата за мир и допълване на дипломатическите усилия на ЕС;

22.    изразява възмущение от продължаващото и неоправдано възпрепятстване от израелските органи на всяко посещение от страна на официалните органи на Европейския парламент в ивицата Газа; предупреждава, че ще бъдат взети мерки, ако до 1 ноември 2015 г. положението не се подобри;

23.    решава да изпрати специална делегация в Палестина, в т.ч. Газа, и в Израел, която да оцени положението на място по отношение на разрушаването на финансирани от ЕС проекти в Зона „С“ и Газа и перспективите за намиране на устойчиво решение на конфликта;

24.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на Европейския съюз за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на обединените нации, Кнесета, Палестинския законодателен съвет, председателя и правителството на държавата Палестина, президента и правителството на Израел, генералния секретар на Лигата на арабските държави и генералния комисар на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток.

Правна информация - Политика за поверителност