Процедура : 2015/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0841/2015

Внесени текстове :

B8-0841/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0318

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 168kWORD 79k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес  (2015/2685(RSP))


Хилде Вотманс, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез, Мариан Харкин, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Марите Схаке, Павел Теличка, Иво Вайгъл от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес  (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи на ЕС от 20 юли 2015 г.относно близкоизточния мирен процес,

–       като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия („върховният представител“) направи първото си официално посещение в чужбина в това си качество в Израел и в Палестина през ноември 2014 г., както и че г-жа Могерини беше също така първият висш служител на ЕС, който извърши посещение след съставянето на новото израелско правителство през май 2015 г.; като има предвид, че върховният представител нееднократно е заявявала ангажимента си за възобновяване и засилване на ролята на ЕС в мирния процес;

Б.     като има предвид, че през април 2015 г. върховният представител назначи нов специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес („специалния представител на ЕС“);

В.     като има предвид, че Европейският съюз е най-големият дарител на помощ за палестинците и също така е най-големият търговски партньор на Израел, както и че Израел има достъп до фондовете на ЕС по линия на „Хоризонт 2020“ и е страна по споразумения относно селското стопанство, промишлеността и фармацевтичните продукти;

Г.     като има предвид, че следва да настъпи краят на времето, през което европейската дипломация е играла ролята само на наблюдател;

Д.     като има предвид, че Съюзът счита, че мирът в Близкия изток изисква цялостно регионално решение;

Е.     като има предвид, че ЕС нееднократно е потвърждавал своята подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, а именно Държавата Израел със сигурни и признати граници и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност, и е заявявал, че няма да бъдат признавани промени в границите отпреди 1967 г., различни от договорените между страните, включително във връзка с Йерусалим като столица на двете държави;

Ж.    като има предвид, че защитата на палестинското население и неговите права на Западния бряг, в частност Зона „C“, и в Източен Йерусалим е от изключително значение за съхраняването на жизнеспособността на решението, основано върху съществуването на две държави;

З.      като има предвид, че сред редица държави членки се наблюдава процес на признаване на Държавата Палестина;

И.     като има предвид, че израелските селища са незаконни съгласно международното право и представляват сериозна пречка пред усилията за мир;

Й.     като има предвид, че окупацията е продължила повече от 50 години и Споразуменията от Осло бяха подписани през 1993 г.;

К.     като има предвид, че съставянето на ново израелско правителство проправи пътя за възобновяване на близкоизточния мирен процес;

Л.     като има предвид, че в Съвета за сигурност на ООН продължават да се полагат усилия за възобновяване на мирните преговори между израелци и палестинци;

Европейска инициатива за мир

1.      счита, че Европейският съюз се намира в повратен момент и трябва да улови този момент, ако иска да играе роля за установяване на мир в региона; поради това приветства назначаването от върховния представител на специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес като ясен сигнал за ангажимента на ЕС в региона;

2.      подчертава, че Съюзът следва да има активна роля в постигането на всеобхватно, дълготрайно и мирно решение, какъвто беше случаят с неотдавнашното споразумение относно ядрената програма на Иран;

3.      припомня на държавите членки, че тяхното основно задължение е да допринасят активно за формирането на единна европейска позиция относно начините за реализиране на близкоизточния мирен процес и да се въздържат от едностранни инициативи, които водят до отслабване на действията на ЕС; подчертава, че европейските държавни и правителствени ръководители не могат да искат от Съюза да бъде проактивен в региона, ако техните разминаващи се позиции възпрепятстват Съюза да говори с един глас чрез върховния представител;

4.      подчертава необходимостта от всеобхватен мир, който да отговаря на легитимните стремежи на двете страни, също така в контекста на чувствителното влошаване на положението в региона и свързаните с това странични ефекти;

5.      поради това призовава държавите членки да се ангажират със специалния представител на ЕС за създаването на европейска инициатива за мир, на която следва да бъде даден ход в случай на провал на усилията, полагани в Съвета за сигурност на ООН, за приемане на резолюция за създаване на рамка за този процес;

6.      настоятелно призовава върховния представител и специалния представител на ЕС да използват по-ефективно политическите отношения и институционалния опит на ЕС и неговите държави членки, тъй като те са съсредоточени върху близостта на Европа, нейните историческите връзки и интензивен икономически обмен с региона на Близкия изток, с цел осигуряване на по-активна и ефективна политическа роля в мирния процес между израелци и палестинци и между Израел и арабските държави в по-широк контекст;

 

Нова Четворка

7.      счита, че Съюзът следва да играе ключова роля при преосмислянето на целите и формата на Четворката;

8.      в този контекст подкрепя намерението на върховния представител да включи арабските държави по-тясно в мирния процес, като ги приобщава към работата на Четворката, и да номинира специален представител на ЕС като представител на Съюза в Четворката;

9.      счита, че целите на Четворката следва да бъдат пренасочени към намиране на политическо решение на конфликта;

Прилагане на правото на Съюза

10.    призовава за пълното и ефективно прилагане на действащото законодателство на ЕС и на двустранните споразумения между ЕС и Израел, както и на свързания с това механизмът за контрол, т.нар. „технически договорености“, по начин, който не позволява на продукти, произведени в израелските заселнически селища, да бъдат внасяни на европейския пазар при преференциалните условия на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел;

11.    призовава ЕСВД и Комисията да проверяват на място всички твърдения за разрушения и нанесени щети на финансирани от ЕС постройки и проекти в окупираните територии, и да представят резултатите на Парламента;

Използване на правомощията на Съюза

12.    настоятелно призовава Съюза да продължи да предоставя значителна финансова помощ за палестинския народ и да подпомага изграждането на палестински държавни структури, но и да осигурява по-добър контрол на средствата на ЕС, така че те да не могат да бъдат отклонявани, пряко или непряко, за терористични организации или дейности; призовава за увеличаване на финансовата подкрепа на ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство (UNRWA), като същевременно подчертава необходимостта от справяне с ключовия въпрос за палестинските бежанци;

13.    признава, че понастоящем Израел предоставя помощ на Газа, и приканва Египет да предоставя достъп до помощи на база, която е поне сходна;

14.    отново отправя своя призив за спешната реконструкция и рехабилитация на ивицата Газа след войната през лятото на 2014 г.; подчертава, че тази хуманитарна помощ трябва да бъде приоритет за ЕС и международната общност, и във връзка с това настоятелно призовава държавите членки да изпълнят своите обещания да подкрепят тристранния механизъм за наблюдение и проверка на материалите за реконструкция;

15.    повтаря призива си към израелските органи за незабавно прекратяване на блокадата в Газа и за осигуряване на пълното отваряне на пропускателните пунктове;

16.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и израелското правителство, председателя на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.

 

Правна информация - Политика за поверителност