Postupak : 2015/2685(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0841/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0841/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0318

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 76k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o ulozi EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu  (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o ulozi EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu  (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove Europske unije od 20. srpnja 2015. o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–       uzimajući u obzir Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednica Komisije (nadalje: Visoka predstavnica) u studenome 2014. za prvo svoje službeno putovanje na toj dužnosti odabrala Izrael i Palestinu te je bila prvi visoki dužnosnik EU-a u posjetu Izraelu nakon formiranja nove izraelske vlade u svibnju 2015.; budući da je Visoka predstavnica u nekoliko prigoda izrazila svoju predanost obnavljanju i intenziviranju uloge Unije u mirovnom procesu;

B.     budući da je u travnju 2015. Visoka predstavnica imenovala novoga posebnoga predstavnika EU-a za bliskoistočni mirovni proces (nadalje: posebni predstavnik EU-a);

C.     budući da je Unija najveći pružatelj pomoći Palestincima te je ujedno i najveći trgovinski partner Izraela, a Izrael ima i pristup sredstvima u okviru programa Obzor 2020. te sudjeluje u sporazumima o poljoprivrednim, industrijskim i farmaceutskim proizvodima;

D.     budući da vrijeme tijekom kojeg je europska diplomacija bila u promatračkom položaju stoga treba doći kraju;

E.     budući da Unija smatra da je za mir na Bliskom istoku nužno sveobuhvatno regionalno rješenje;

F.     budući da je Unija višekratno potvrđivala svoju potporu rješenju koje podrazumijeva postojanje dviju država prema kojem bi Država Izrael sa sigurnim i priznatim granicama i neovisna, demokratska, susjedna i održiva Država Palestina supostojale u miru i sigurnosti te je izjavila da se neće priznati nikakve promjene u granicama nakon 1967. osim onih oko kojih su se složile dvije strane, pa i one koje se odnose na Jeruzalem kao glavni grad tih dviju država;

G.     budući da je zaštita palestinskog stanovništva i njegovih prava na Zapadnoj obali, posebno u području C, i u Istočnom Jeruzalemu iznimno važna za održivost rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država;

H.     budući da je među nekoliko država članica u tijeku proces za priznavanje Države Palestine;

I.      budući da su prema međunarodnom pravu izraelska naselja nezakonita i čine veliku prepreku mirovnim naporima;

J.      budući da okupacija traje više od 50 godina i da je Sporazum iz Osla potpisan 1993. godine;

K.     budući da je formiranjem nove izraelske vlade otvoren put ponovnom pokretanju bliskoistočnog mirovnog procesa;

L.     budući da se u Vijeću sigurnosti UN-a trenutačno ulažu napori da se mirovni pregovori između Izraelaca i Palestinaca nastave;

Europska mirovna inicijativa

1.      smatra da se Unija nalazi na prekretnici ako želi imati određenu ulogu u uspostavljanju mira u toj regiji; stoga pozdravlja činjenicu da je Visoka predstavnica imenovala posebnoga predstavnika EU-a za bliskoistočni mirovni proces kao jasnu poruku angažmana EU-a u toj regiji;

2.      ističe da bi Unija trebala znatno doprinijeti postizanju sveobuhvatnih, dugotrajnih i mirnih rješenja, kao što je bio slučaj s nedavnim sporazumom o iranskom nuklearnom programu;

3.      podsjeća države članice da je njihova prva dužnost da aktivno doprinose oblikovanju ujedinjenog europskog stajališta o načinu postupanja u bliskoistočnom mirovnom procesu te da se suzdrže od jednostranih inicijativa kojima se slabi europsko djelovanje; ističe da europski čelnici država i vlada ne mogu od Unije tražiti da bude proaktivna u toj regiji ako je njihova nepodudarna stajališta sprečavaju da nastupi jednoglasno preko Visoke predstavnice;

4.      naglašava da je potreban sveobuhvatan mir kojim se ostvaruju legitimne težnje obiju strana, pa i s obzirom na regionalni kontekst koji se ozbiljno pogoršava i čije se posljedice šire;

5.      stoga poziva države članice da s posebnim predstavnikom EU-a sudjeluju u uspostavljanju europske mirovne inicijative koju bi trebalo povesti u slučaju neuspjeha aktualnih napora u Vijeću sigurnosti UN-a da se donese rezolucija za postavljanje okvira za taj proces;

6.      snažno potiče Visoku predstavnicu i posebnog predstavnika EU-a da se bolje koriste političkim odnosima i institucijskim stručnim znanjem EU-a i njegovih država članica, s obzirom na to da se oni zasnivaju na zemljopisnoj blizini, povijesnim vezama i intenzivnoj gospodarskoj razmjeni Europe i regije Bliskog istoka, kako bi se zajamčila aktivnija i učinkovitija politička uloga EU-a u mirovnom procesu između Izraelaca i Palestinaca te između arapskih država i Izraela u širem kontekstu;

 

Novi kvartet

7.      smatra da bi Unija trebala imati glavnu ulogu u redefiniranju ciljeva i formata tzv. kvarteta;

8.      u tom kontekstu podupire namjeru Visoke predstavnice da se arapske države više angažiraju u mirovnom procesu njihovim povezivanjem s radom kvarteta i da imenuje posebnog predstavnika EU-a kao izaslanika Unije u kvartetu;

9.      smatra da bi ciljeve kvarteta trebalo preusmjeriti na iznalaženje političkoga rješenja za sukob;

Provođenje zakona Unije

10.    poziva na cjelovito i djelotvorno provođenje postojećega zakonodavstva Unije i bilateralnih sporazuma između EU-a i Izraela, kao i nadzornih mehanizama povezanih s njima („tehničkih mjerama”) na način kojim se ne dopušta uvoz proizvoda iz izraelskih naselja na europsko tržište pod povlaštenim uvjetima iz Sporazuma o pridruživanju EU-a i Izraela;

11.    poziva ESVD i Komisiju da na terenu provjere sve optužbe koje se odnose na razaranje struktura i projekata na okupiranim područjima financiranih sredstvima EU-a ili na počinjenje štete na njima te da svoje nalaze podnesu Parlamentu;

Korištenje nadležnostima Unije

12.    snažno potiče Uniju da nastavi pružati financijsku pomoć palestinskom narodu i podupirati izgradnju palestinske države, ali da i zajamči bolju kontrolu nad sredstvima EU-a kako ih se ne bi moglo izravno ili neizravno preusmjeriti u terorističke organizacije i aktivnosti; poziva na povećanje financijske potpore EU-a Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) te istodobno naglašava potrebu rješavanja temeljnoga središnjeg pitanja palestinskih izbjeglica;

13.    uviđa da Izrael trenutačno pruža pomoć Gazi te poziva Egipat da omogući pristup pomoći na barem sličnoj osnovi;

14.    ponavlja svoj poziv za hitnu obnovu i sanaciju pojasa Gaze nakon rata tijekom ljeta 2014. godine; naglašava da to mora biti prioritet humanitarne pomoći EU-a i međunarodne zajednice te u tom pogledu snažno potiče države članice da ispune svoja obećanja o potpori trilateralnom mehanizmu za praćenje i provjeru materijala za obnovu;

15.    ponavlja svoj poziv izraelskim tijelima vlasti da smjesta prekinu blokadu Gaze i da zajamče potpuno otvaranje graničnih prijelaza;

16.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici, posebnom predstavniku EU-a, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, izaslaniku kvarteta za Bliski istok, Knessetu i Vladi Izraela, predsjedniku palestinske samouprave i Palestinskom zakonodavnom vijeću.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti