Postup : 2015/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0843/2015

Předložené texty :

B8-0843/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0318

NÁVRH USNESENÍ
PDF 141kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))  
B8‑0843/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 20. července 2015,

–       s ohledem na prohlášení Kvartetu pro Blízký východ ze dne 8. února 2015,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 10. prosince 2014 o úmrtí palestinského ministra Abu Eina, ze dne 30. prosince 2014 o hlasování v Radě bezpečnosti OSN o mírovém procesu na Blízkém východě, ze dne 6. ledna 2015 o situaci v Izraeli a Palestině, ze dne 19. ledna 2015 o rozhodnutí podat odvolání proti rozsudku týkajícího se Hamásu, ze dne 11. února 2015 po jejím setkání s prezidentem Mahmúdem Abbásem, ze dne 18. března 2015 o všeobecných volbách v Izraeli a ze dne 7. května 2015 týkající se sestavení nové izraelské vlády;

–       s ohledem na prohlášení ze setkání ministrů zahraničních věcí zemí G7 ze dne 15. dubna 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států vycházejícího z hranice v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém, a v rámci kterého budou bok po boku v míru a bezpečí existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestinský stát, a vyzývala k pokračování přímých mírových jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou;

B.     vzhledem k tomu, že dosažení míru na Blízkém východě je i nadále klíčovou prioritou mezinárodního společenství a nezbytným předpokladem pro stabilitu a bezpečnost v regionu;

C.     vzhledem k tomu, že po všeobecných volbách, které se konaly dne 17. března 2015, byla dne 6. května 2015 vytvořena nová izraelská vláda a předsedou vlády se stal Benjamin Netanjahu; vzhledem k tomu, že EU je připravena spolupracovat s novou izraelskou vládou na základě vzájemně přínosných dvoustranných vztahů, jakož i na základě významných regionálních a globálních otázkách společného zájmu;

D.     vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka ve svém prohlášení ze dne 30. prosince 2014 uvedla, že EU bude prosazovat a podporovat úsilí o dosažení trvalého míru založeného na existenci dvou států; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka svolala setkání představitelů Kvartetu v Mnichově dne 8. února 2015;

E.     vzhledem k tomu, že se Kvartet se bude i nadále aktivně angažovat při přípravě obnovení mírového procesu v nadcházejícím období, a to včetně pravidelných a přímých kontaktů s arabskými státy;

1.      znovu vyjadřuje svou pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států vycházejícího z hranic v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého budou bok po boku v míru a bezpečí existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný palestinský stát; zdůrazňuje, že nenásilné prostředky a dodržování lidských práv a humanitárního práva jsou jedinou cestou, jak dosáhnout udržitelného řešení a spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci;

2.      zdůrazňuje, že je důležité, aby strany obnovily jednání, jakmile to bude možné, s cílem dosáhnout spravedlivého, trvalého a celkového míru; vyzývá obě strany, aby se zdržely kroků, které by mohly vyvolat další eskalaci násilí, včetně jednostranných opatření, která by mohla předjímat výsledek jednání a ohrozit životaschopnost řešení založeného na existenci dvou států;

3.      vítá skutečnost, že EU zúčastněné strany aktivně podporuje v jejich úsilí o obnovení důvěry a vytvoření atmosféry vzájemnosti nezbytné pro co nejrychlejší zahájení smysluplných jednání; zdůrazňuje, že EU je připravena spolupracovat s regionálními partnery na základě arabské mírové iniciativy a že vítá v tomto směru současné snahy Kvarteta;

4.      vítá odhodlání EU aktivně pracovat na novém mnohostranném přístupu k mírovému procesu a zároveň konzultovat se všemi příslušnými zúčastněnými stranami v regionu, včetně s partnery v rámci Kvartetu, a zejména se Spojenými státy a Radou bezpečnosti OSN; bere na vědomí, že EU se domnívá, že zřízení skupiny mezinárodní podpory je možným způsobem, jak k tomuto účelu přispět a že Rada požádala místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby prozkoumala možnosti provádění této iniciativy společně s regionálními a mezinárodními subjekty, a aby o tom na počátku září 2015 podala zprávu; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby o svých zjištěních informovala Parlament;

5.      vítá práci vykonanou v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), mise v oblasti policie a právního státu (EUPOL COPPS) na palestinských územích při pomoci palestinské samosprávě při budování institucí budoucího palestinského státu v oblastech policejní práce a trestního soudnictví; vyzývá k reaktivaci SBOP mise pro pomoc na hranicích (EUBAM Rafah), a to s ambicióznějším mandátem, odpovídajícími prostředky a personálem s cílem sehrát konkrétní úlohu při kontrole hranic pásma Gazy s Egyptem a Izraelem;

6.      vyzývá k rychlému zlepšení humanitární situace v Gaze; vítá kroky, které nedávno učinil Izrael s cílem uvolnit omezení platná v Gaze; zdůrazňuje, že je důležité podniknout další pozitivní opatření – a zároveň řešit oprávněné obavy Izraele týkající se jeho bezpečnosti – jež umožní neomezené dodávky humanitární pomoci, obnovu a hospodářské oživení; zdůrazňuje, že nedávný raketový útok militantních skupin je nepřijatelný a znovu upozorňuje na nebezpečí eskalace; naléhavě vyzývá dárce, aby dostáli co nejdříve svým finančním závazkům učiněným na zasedání káhirské Mezinárodní konference o Palestině („Obnova Gazy“) ze dne 12. října 2014;

7.      zdůrazňuje, že významným prvkem pro dosažení dvoustátního řešení je vnitropalestinské usmíření; podporuje v tomto ohledu výzvu EU palestinským frakcím, aby za jednu z hlavních priorit považovaly usmíření a návrat palestinské samosprávy do Gazy; zdůrazňuje, že palestinská samospráva musí v této souvislosti přijmout větší odpovědnost a musí se ujmout v Pásmu Gazy svých vládních funkcí, a to i v oblasti bezpečnosti, civilní správy a prostřednictvím své přítomnosti na hraničních přechodech v Gaze;

8.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, generálnímu tajemníkovi OSN, zástupci Kvartetu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí