Διαδικασία : 2015/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0843/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0843/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0318

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 76k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2015/2685(RSP))  
B8-0843/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 8 Φεβρουαρίου 2015 η Τετραμερής Διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, στις 10 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το θάνατο του Παλαιστίνιου υπουργού Abu Ein, στις 30 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις 6 Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, στις 19 Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την απόφαση για προσφυγή κατά της απόφασης για τον Χαμάς, στις 11 Φεβρουαρίου 2015 μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Mahmoud Abbas, στις 18 Μαρτίου 2015 σχετικά με τις γενικές εκλογές στο Ισραήλ, και στις 7 Μαΐου 2015 σχετικά με τον σχηματισμό της νέας Ισραηλινής Κυβέρνησης,

–       έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων του G7 στις 15 Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών και με ένα ασφαλές Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια, και έχει απευθύνει έκκληση για επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή αποτελεί πρόκληση-κλειδί για τη διεθνή κοινότητα και απαραίτητο στοιχείο για την σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις γενικές εκλογές στις 17 Μαρτίου 2015, σχηματίσθηκε μια νέα Ισραηλινή Κυβέρνηση στις 6 Μαΐου 2015 με Πρωθυπουργό τον Benjamin Netanyahu· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργασθεί με τη νέα Ισραηλινή Κυβέρνηση για την αμοιβαίως επωφελή διμερή σχέση καθώς και για σημαντικά τοπικά και διεθνή ζητήματα κοινού συμφέροντος·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ δήλωσε στις 30 Δεκεμβρίου 2014 ότι η ΕΕ θα καταβάλει και στηρίξει προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης με βάση τη λύση των δυο κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ συγκάλεσε την Τετραμερή Διάσκεψη στις 8 Φεβρουαρίου 2015 στο Μόναχο·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τετραμερής Διάσκεψη θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για να προετοιμάσει την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας κατά την προσεχή περίοδο, συμπεριλαμβανομένης και της τακτικής και άμεσης προσέγγισης των αραβικών κρατών·

1.      επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό Κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου· τονίζει πως τα μη βίαια μέσα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση και μια δίκαιη και διαρκείας ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους·

2.      τονίζει πως είναι σημαντικό να επαναλάβουν τα δυο μέρη τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη, διαρκείας και σφαιρική ειρήνη· καλεί και τις δυο πλευρές να αποφύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν περαιτέρω κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων μονομερών μέτρων που θα μπορούσαν να προδικάσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων και να απειλήσουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

3.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ θα στηρίξει ενεργά τα μέρη ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να δημιουργηθεί το περιβάλλον εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το ταχύτερο δυνατόν. τονίζει πως η ΕΕ είναι έτοιμη να εργαστεί από κοινού με τους περιφερειακούς εταίρους της στη βάση της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας, ενώ επικροτεί τις εν εξελίξει προσπάθειες της Τετραμερούς στο ζήτημα αυτό·

4.      επιδοκιμάζει τη δέσμευση της ΕΕ να εργασθεί ενεργά για μια ανανεωμένη πολυμερή προσέγγιση στην ειρηνευτική διαδικασία και με διαβούλευση όλων ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εταίρους της Τετραμερούς, και συγκεκριμένα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην περιοχή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· σημειώνει ότι η ΕΕ φρονεί πως η σύσταση μιας ομάδας διεθνούς στήριξης είναι δυνατόν να συμβάλει στον σκοπό αυτό, και ότι το Συμβούλιο έχει ζητήσει από την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας μαζί με τοπικούς και διεθνείς παράγοντες και να το ενημερώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο με τα πορίσματά της·

5.      επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελεσθεί από την αστυνομία της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και την αποστολή για την επιβολή του κράτους δικαίου (EUPOL COPPS) στα παλαιστινιακά εδάφη για να βοηθήσουν την Παλαιστινιακή Αρχή να οικοδομήσει τους θεσμούς ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους στους τομείς της αστυνόμευσης και ποινικής δικαιοσύνης· ζητεί να επανενεργοποιηθεί η αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΚΠΑΑ (EUBAM Rafah), με μια πιο φιλόδοξη εντολή, επαρκή μέσα και προσωπικό, προκειμένου αυτή να παίξει συγκεκριμένο ρόλο στον έλεγχο των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ·

6.      ζητεί να βελτιωθούν ταχέως οι ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε το Ισραήλ για χαλάρωση των περιορισμών στη Γάζα· τονίζει πως είναι σημαντικό να ληφθούν περαιτέρω θετικά μέτρα - ενώ χρειάζεται να καθησυχαστούν οι νόμιμες ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια - για να υπάρξει πλήρης αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ανασυγκρότηση και οικονομική ανάκαμψη· τονίζει πως οι πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους από ομάδες μαχητών είναι απαράδεκτες και δηλώνει πως υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης. παροτρύνει τους δωρητές να καταβάλουν το συντομότερο δυνατό τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά τη Διεθνή Διάσκεψη του Καΐρου για την Παλαιστίνη («Ανασυγκρότηση της Γάζας») στις 12 Οκτωβρίου 2014·

7.      τονίζει πως η ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών. στηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς τις παλαιστινιακές παρατάξεις να καταστήσουν τη συμφιλίωση και την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα θέμα υψίστης προτεραιότητας· τονίζει πως η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη στο ζήτημα αυτό και να ασκήσει το κυβερνητικό της καθήκον στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ άλλων στους τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής διοίκησης, καθώς και μέσω της παρουσίας της στα σημεία διέλευσης στη Γάζα·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Εκπρόσωπο της Τετραμερούς Διάσκεψης, στον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου