Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0843/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0843/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0836/2015

Eljárás : 2015/2685(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0843/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-0843/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0843/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről

(2015/2685(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a közel-keleti békefolyamatról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel a Külügyek Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról szóló, 2015. július 20-i következtetéseire,

–       tekintettel a közel-keleti Kvartett 2015. február 8-i nyilatkozatára,

–       tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő), Federica Mogherini 2014. december 10-i, Abu Ein palesztin miniszter haláláról szóló, 2014. december 30-i, az ENSZ Biztonsági Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról való szavazásáról szóló, 2015. január 6-i, az izraeli és palesztinai helyzetről szóló, 2015. január 19-i, a Hamásszal kapcsolatos ítélet elleni fellebbezéssel kapcsolatos döntésről szóló, 2015. február 11-i, a Mahmúd Abbász elnökkel való találkozását követően tett, 2015. március 18-i, az izraeli általános választásokról szóló, valamint 2015. május 7-i, az új izraeli kormány megalakulásáról szóló nyilatkozataira,

–       tekintettel a G7-csoport külügyminisztereinek 2015. április 15-i ülésén kiadott közleményre,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Unió már többször is megerősítette, hogy a két állam elvén és az 1967-es határokon alapuló megoldást támogatja, amely szerint mindkét állam fővárosa Jeruzsálem, egy biztonságos Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, és szorgalmazza az Izrael és a Palesztin Hatóság (PH) közötti közvetlen béketárgyalások újraindítását;

B.     mivel a közel-keleti béke elérése továbbra is a nemzetközi közösség legfontosabb prioritásai közé tartozik, és nélkülözhetetlen eleme a regionális stabilitásnak és biztonságnak;

C.     mivel a 2015. március 17-i általános választásokat követően az új izraeli kormány 2015. május 6-án alakult meg, Benjamin Netanjahu miniszterelnökségével; mivel az EU készen áll arra, hogy együttműködjön az új izraeli kormánnyal a kölcsönösen előnyös kétoldalú kapcsolatok érdekében, valamint a fontos közös érdekű regionális és globális kérdésekben;

D.     mivel az alelnök/főképviselő 2014. december 30-án azt nyilatkozta, hogy az EU elő fogja mozdítani és támogatni fogja a tartós békének a két állam elve szerinti megoldás útján történő elérése érdekében tett erőfeszítéseket; mivel az alelnök/főképviselő 2015. február 8-ra Münchenbe összehívta a kvartett vezetőinek találkozóját;

E.     mivel a kvartett továbbra is aktívan elkötelezett a békefolyamat közeljövőbeli újraindításának előkészítése mellett, többek között rendszeres és közvetlen kapcsolatokat ápolva az arab államokkal;

1.      ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan támogatja az 1967-es határokon nyugvó, két állam elvén alapuló megoldást, amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és amely szerint egy biztonságos Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, az önrendelkezéshez való jog alapján és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza, hogy békés eszközök alkalmazása, illetve az emberi jogok és a humanitárius jog tiszteletben tartása az egyetlen módja annak, hogy fenntartható megoldást találjanak, és igazságos és tartós béke alakuljon ki az izraeliek és a palesztinok között;

2.      hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a felek mihamarabb folytassák a tárgyalásokat annak érdekében, hogy igazságos, tartós és átfogó béke alakulhasson ki; felszólítja mindkét felet, hogy kerüljenek minden olyan lépést, amely miatt tovább eszkalálódhat a helyzet, beleértve az olyan egyoldalú intézkedéseket, amelyek befolyásolhatják a tárgyalások eredményét, és veszélyeztetik a két állam elvén alapuló megoldás életképességét;

3.      üdvözli, hogy az EU tevékenyen segíteni fogja a feleket a bizalom helyreállításában és az érdemi tárgyalások folytatásához szükséges bizalomteli légkör mielőbbi kialakításában; hangsúlyozza, hogy az EU készen áll arra, hogy a régióbeli partnerekkel együttműködjön az arab békekezdeményezés alapján, és üdvözli a kvartett erre irányuló erőfeszítéseit.

4.      üdvözli az EU arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy valamennyi érintett féllel, köztük a kvartettben részt vevő partnerekkel, az Egyesült Államokkal, a régióbeli partnerekkel és az ENSZ Biztonsági Tanácsával konzultálva aktívan elősegítse a békefolyamat megújított többoldalú megközelítését; megjegyzi, hogy az EU úgy ítéli meg, hogy a nemzetközi támogató csoport létrehozása az egyik lehetséges módja annak, hogy hozzájáruljon e cél eléréséhez, és hogy a Tanács felkérte az alelnököt/főképviselőt, hogy vizsgálja meg e kezdeményezés végrehajtásának lehetőségeit a regionális és nemzetközi szereplőkkel, és 2015. szeptember elején tegyen jelentést erről; felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy megállapításairól a Parlamentnek is tegyen jelentést;

5.      üdvözli azt a munkát, amelyet a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) rendőri és jogállami missziója (EUPOL COPPS) végzett a palesztin területeken azzal, hogy segítette a Palesztin Hatóságot a jövőbeli palesztin állam intézményeinek kiépítésében a rendőrségi tevékenységek és a büntető igazságszolgáltatás terén; kéri a KBVP határőrizeti segítségnyújtó missziójának (EUBAM Rafah) újbóli aktivizálását, ambiciózusabb feladatokkal, megfelelő eszközökkel és személyzettel annak érdekében, hogy konkrét szerepet játszhasson a Gázai övezet egyiptomi és izraeli határainak ellenőrzésében;

6.      szorgalmazza a humanitárius körülmények gyors javítását a Gázai övezetben; üdvözli az Izrael által a Gázai övezettel szembeni korlátozások enyhítésére a közelmúltban tett lépéseket; hangsúlyozza a további pozitív intézkedések fontosságát annak érdekében, hogy – Izrael jogos biztonsági aggodalmainak megfelelő kezelése mellett – lehetséges legyen a humanitárius segítség helyszínre juttatása és a gazdasági fellendülés; hangsúlyozza, hogy a militáns csoportok által a közelmúltban végrehajtott rakétatámadás elfogadhatatlan, és ismételten rámutat az eszkalálódás veszélyére; sürgeti az adományozókat, hogy a lehető leghamarabb utalják át a 2014. október 12-i, Palesztináról szóló kairói nemzetközi konferencián (Gáza újjáépítése) tett pénzügyi kötelezettségvállalások összegét;

7.      hangsúlyozza, hogy a palesztin frakciók közötti megbékélés a kétállami megoldás megvalósításának fontos eleme; támogatja az EU palesztin frakciókhoz intézett felszólítását, hogy tekintsék abszolút prioritásnak a megbékélést és a Palesztin Hatóság Gázába való visszatérését; hangsúlyozza, hogy a Palesztin Hatóságnak e tekintetben nagyobb felelősséget kell vállalnia és át kell vennie a Gázai övezetben a kormányzati feladatokat, többek között a biztonság és a polgári közigazgatás terén, valamint a gázai határátkelőhelyeken való jelenléte révén;

8.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, az ENSZ főtitkárának, a kvartett képviselőjének, az Arab Államok Ligája főtitkárának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének és a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.