Postup : 2015/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0843/2015

Predkladané texty :

B8-0843/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0318

NÁVRH UZNESENIA
PDF 142kWORD 74k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o úlohe EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (2015/2685(RSP))  
B8‑0843/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

–       so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom východe z 20. júla 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenie Kvarteta pre Blízky východ z 8. februára 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 10. decembra 2014 o smrti palestínskeho ministra Abu Eina, z 30. decembra 2014 o hlasovaní v Bezpečnostnej rade OSN o mierovom procese na Blízkom východe, zo 6. januára 2015 o situácii v Izraeli a Palestíne, z 19. januára 2015 o rozhodnutí podať odvolanie proti rozsudku týkajúcom sa Hamasu, z 11. februára 2015 po jej stretnutí s prezidentom Mahmúdom Abbásom, z 18. marca 2015 o všeobecných voľbách v Izraeli a zo 7. mája 2015 o vytvorení novej izraelskej vlády,

–       so zreteľom na komuniké zo stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G-7 z 15. apríla 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže EÚ opakovane vyjadrila podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, pričom Jeruzalem by bol hlavným mestom oboch štátov a existoval by bezpečný Izraelský štát aj nezávislý, demokratický a životaschopný susediaci Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí, a žiadala obnovenie priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou;

B.     keďže nastolenie mieru na Blízkom východe zostáva kľúčovou prioritou pre medzinárodné spoločenstvo a neodmysliteľným prvkom regionálnej stability a bezpečnosti;

C.     keďže po všeobecných voľbách zo 17. marca 2015 bola 6. mája 2015 vytvorená nová izraelská vláda pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua; keďže EÚ je pripravená spolupracovať s novou izraelskou vládou vo vzájomne výhodnom dvojstrannom vzťahu, ako aj v dôležitých regionálnych a globálnych otázkach spoločného záujmu;

D.     keďže PK/VP 30. decembra 2014 vyhlásila, že EÚ bude presadzovať a podporovať úsilie o dosiahnutie trvalého mieru založeného na riešení v podobe existencie dvoch štátov; keďže PK/VP zvolala zasadnutie predstaviteľov kvarteta na 8. februára 2015 v Mníchove;

E.     keďže kvarteto sa bude aj naďalej aktívne podieľať na príprave obnovenia mierového procesu v nadchádzajúcom období vrátane pravidelného a priameho kontaktu s arabskými štátmi;

1.      pripomína svoju rozhodnú podporu riešeniu v podobe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, pričom by existoval bezpečný Izraelský štát aj nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a úplného dodržiavania medzinárodného práva; zdôrazňuje, že nenásilné prostriedky a dodržiavanie ľudských práv a humanitárneho práva sú jediným spôsobom na dosiahnutie udržateľného riešenia a spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi;

2.      zdôrazňuje význam toho, aby strany čo najskôr obnovili rokovania s cieľom dospieť k spravodlivému, trvalému a komplexnému mieru; vyzýva obe strany, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli vyvolať ďalšie vyostrenie vrátane jednostranných opatrení, ktoré by mohli prejudikovať výsledok rokovaní a ohroziť životaschopnosť riešenia na princípe existencie dvoch štátov;

3.      víta skutočnosť, že EÚ aktívne podporí zúčastnené strany pri obnovovaní dôvery a nastoľovaní atmosféry dôvery, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie zmysluplných rokovaní v čo najkratšom čase; zdôrazňuje, že EÚ je pripravená zapojiť sa do spoločnej práce s regionálnymi partnermi na základe Arabskej mierovej iniciatívy a že víta prebiehajúce úsilie kvarteta v tomto smere;

4.      víta odhodlanie EÚ aktívne pracovať na obnovenom multilaterálnom prístupe k mierovému procesu v konzultácii so všetkými relevantnými zainteresovanými subjektmi vrátane partnerov v rámci kvarteta, najmä so Spojenými štátmi, v regióne a v Bezpečnostnej rade OSN; konštatuje, že EÚ sa domnieva, že zriadenie medzinárodnej podpornej skupiny je možným spôsobom prispieť k týmto cieľom, a že Rada požiadala PK/VP, aby preskúmala možnosti vykonávania tejto iniciatívy s regionálnymi a medzinárodnými aktérmi a podala správu začiatkom septembra 2015; vyzýva PK/VP, aby informovala Parlament o svojich zisteniach;

5.      víta prácu vykonanú spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou (SBOP) a policajnou misiou Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) pri pomoci Palestínskej samospráve pri budovaní inštitúcií budúceho Palestínskeho štátu v oblastiach polície a trestného súdnictva; vyzýva na obnovenie pomocnej hraničnej misie SBOP (EUBAM Rafah) s ambicióznejším mandátom, primeranými prostriedkami a personálom, aby mohla zohrávať konkrétnu úlohu pri kontrole hraníc pásma Gazy s Egyptom a Izraelom;

6.      vyzýva na rýchle zlepšenie humanitárnej situácie v Gaze; víta nedávne kroky Izraela na zmiernenie obmedzení v Gaze; zdôrazňuje význam prijatia ďalších pozitívnych opatrení – pri súčasnom riešení legitímnych bezpečnostných obáv Izraela – aby sa umožnili úplné dodávky humanitárnej pomoci, rekonštrukcia a hospodárska obnova; zdôrazňuje, že nedávny raketový útok militantných skupín je neprijateľný a zdôrazňuje nebezpečenstvo eskalácie; naliehavo vyzýva darcov, aby čo najskôr uvoľnili svoje finančné záväzky prijaté na medzinárodnej konferencii v Káhire o Palestíne (Obnova Gazy) z 12. októbra 2014;

7.      zdôrazňuje, že zmierenie v rámci Palestíny je kľúčovým prvkom na dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov; podporuje výzvu EÚ adresovanú palestínskym frakciám, aby si zmierenie a návrat Palestínskej samosprávy do Gazy stanovili za najvyššiu prioritu; zdôrazňuje, že Palestínska samospráva musí v tejto súvislosti prevziať väčšiu zodpovednosť a ujať sa funkcie vlády v pásme Gazy, a to aj v oblasti bezpečnosti a civilnej správy a prostredníctvom svojej prítomnosti na hraničných priechodoch Gazy;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, generálnemu tajomníkovi OSN, zástupcovi kvarteta, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia