Eljárás : 2015/2834(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0866/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0866/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0319

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 142kWORD 73k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Belaruszban kialakult helyzetről a 2015. évi, soron következő elnökválasztás fényében (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Belaruszban kialakult helyzetről a 2015. évi, soron következő elnökválasztás fényében (2015/2834(RSP))  
B8‑0866/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Belaruszról szóló korábbi állásfoglalásaira és ajánlásaira,

–       tekintettel arra, hogy a hatóságok 2015. augusztus 22-én hat politikai foglyot szabadon bocsátottak,

–       tekintettel a 2015. október 11-én esedékes soron következő elnökválasztásra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel bár a közelmúltban intenzívebbé váltak a Belarusz és az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok, az emberi jogok és a demokrácia belarusz helyzetében remélt pozitív változás még nem állt be;

B.     mivel Belaruszban tovább folyik az emberi jogok védelmezőinek megfélemlítése és a rájuk való nyomásgyakorlás, és az emberi jogi szervezetek ellen irányuló rendőrségi razziák és berendezéseik lefoglalása, valamint a belarusz aktivisták országból való erőszakos kitoloncolása továbbra is mindennapos eseményeknek számítanak;

C.     mivel a hatóságok még mindig alkalmazzák a közigazgatási büntetőeljárás gyakorlatát az akkreditációval nem rendelkező, külföldi médiának dolgozó szabadúszó újságírókkal szemben, ahogy azt az elmúlt hónapokban dokumentált számos eset is bizonyítja;

D.     mivel Belarusz az egyetlen olyan ország Európában, amely még mindig alkalmazza a halálbüntetést;

E.     mivel Lukasenka elnök 2015. április 2-án aláírta a „társadalmi függőség megelőzéséről” szóló 3. számú rendeletet, amely közmunkára kötelezi a munkanélküli személyeket, melynek elmaradása esetén az érintettnek különadót kell fizetnie az állami költségvetésbe, vagy közigazgatási bírsággal, illetve közigazgatási eljárás keretében letartóztatással sújtható;

F.     mivel 2002 óta első ízben tett hivatalos látogatást Minszkben az Európai Parlament Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége 2015. június 18–19-én;

G.     mivel sikerült előrehaladást elérni az ágazati együttműködés terén, többek között a felsőoktatás (bolognai folyamat), a szakképzés, a digitális piac, az energiaágazat, az élelmiszer-biztonság és a kultúra területén;

H.     mivel pozitívan kell értékelni Belarusznak az ukrajnai konfliktus megoldásában játszott közvetítői szerepét;

1.      továbbra is mély aggodalommal tölti el, hogy az országban továbbra is sérülnek az emberi jogok és az alapvető szabadságok, továbbá hogy a független nemzetközi megfigyelők súlyos hiányosságokat állapítottak meg a korábbi választások során;

2.      üdvözli a még fogva tartott politikai foglyok szabadon bocsátását, és úgy véli, hogy ez az egyik első lépés lehet az Európai Unió és Belarusz közötti kapcsolatok javítása felé; felhívja a belarusz kormányt, hogy rehabilitálja a szabadon bocsátott politikai foglyokat és maradéktalanul állítsa vissza polgári és politikai jogaikat; emlékeztet arra, hogy a múltban nem valósultak meg a kapcsolatok javítására kínálkozó múltbeli lehetőségek, mivel a minszki hatóságok lépései szigorúan taktikai jellegűek voltak; ezért fenntartásokkal ugyan, de reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy ez alkalommal a tettet a kétoldalú kapcsolatokban való áttörés szilárd alapjául szolgáló intézkedésekre kerül sor;

3.      hangsúlyozza, hogy Belarusznak a közelgő elnökválasztásokat a nemzetközileg elismert normákkal összhangban kell lefolytatnia, szabad hozzáférést kell biztosítania az ellenzék jelöltjeinek a kormányzati ellenőrzés alatt álló valamennyi kommunikációs eszközhöz, és lehetővé kell tennie számukra, hogy egyenlő feltételek mellett vegyenek részt a választásokon;

4.      elvárja, hogy a hatóságok felhagyjanak a független média politikai indítékból történő zaklatásával; sürgeti a belarusz hatóságokat, hogy hagyjanak fel a közigazgatási büntetőeljárás gyakorlatával és a közigazgatási törvénykönyv 22. cikke (9) bekezdése második albekezdésének az akkreditációval nem rendelkező, külföldi médiának dolgozó szabadúszó újságírókkal szembeni önkényes alkalmazásával, amely korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az információk terjesztését;

5.      emlékeztet arra, hogy 2010 óta tíz embert végeztek ki Belaruszban, és csak 2014-ben három kivégzésre került sor, illetve 2015. március 18-án újabb halálos ítéletet hoztak; ezzel összefüggésben sürgeti Belaruszt mint az egyetlen olyan európai országot, amely még mindig alkalmazza a halálbüntetést, hogy a halálbüntetés végleges eltörlése felé tett első lépésként csatlakozzon a halálbüntetések végrehajtására vonatkozó globális moratóriumhoz;

6.      felszólítja a belarusz kormányt, hogy tartsa tiszteletben az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának a kényszermunka elemeinek Belaruszban való eltörlésére vonatkozó ajánlásait;

7.      felszólítja a belarusz hatóságokat a demokratikus elveknek, az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és a Belarusz által ratifikált nemzetközi és regionális emberi jogi eszközökkel összhangban, minden körülmények között történő biztosítására;

8.      ismételten felhívja a Bizottságot, hogy a belarusz nép demokratikus törekvéseinek támogatása érdekében pénzügyi és politikai eszközökkel támogassa a belarusz civil társadalom, a független média és a nem kormányzati szervezetek erőfeszítéseit Belaruszban;

9.      elismeri, hogy sikerült előrehaladást elérni az ágazati együttműködés terén, többek között a felsőoktatás (bolognai folyamat), a szakképzés, a digitális piac, az energiaágazat, az élelmiszer-biztonság és a kultúra területén;

10.    elismeri, hogy egyre többen használják az belarusz nyelvet a közéletben; tudomásul veszi az oktatási minisztérium arra irányuló terveit, hogy előmozdítja a belarusz nyelv használatát az oktatásban, valamint hogy az Alkotmánybíróság jogalkotási aktusait mind orosz, mind belarusz nyelven közzéteszi;

11.    eltökélt szándéka, hogy továbbra is hozzájárul – többek között a Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős európai parlamenti küldöttség révén – az EU Belarusz iránti „kritikus elkötelezettségi” politikájához;

12.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EKSZ-nek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat