Процедура : 2015/2834(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0874/2015

Внесени текстове :

B8-0874/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0319

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 77k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Беларус в светлината на предстоящите през 2015 г. президентски избори (2015/2834(RSP))


Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Петер Лундгрен, Кристина Винберг от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус в светлината на предстоящите през 2015 г. президентски избори (2015/2834(RSP))  
B8‑0874/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции и препоръки относно Беларус,

–       като взе предвид предстоящите президентски избори, насрочени за 11 октомври 2015 г.,

–       като взе предвид първото официално посещение от 2002 г. насам на делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус, което се извърши в Минск на 18 и 19 юни 2015 г.,

–       като взе предвид първия кръг от диалога между Беларус и ЕС относно правата на човека, който се проведе на 28 юли 2015 г.,

–       като взе предвид универсалния периодичен преглед на Беларус през 2015 г. от Съвета на ООН по правата на човека,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че на 22 август 2015 г. президентът на Беларус, Александър Лукашенко, освободи с амнистия „по хуманитарни съображения“ шестима ръководители на опозицията, лишени от свобода от властите;

Б.     като има предвид, че нито един от освободените представители на политическата опозиция не беше в състояние да се кандидатира за следващите избори за президент, тъй като срокът за регистриране на кандидатите изтече в деня преди тяхното освобождаване; като има предвид, че някои от освободените политически фигури бяха поставени под полицейско наблюдение със строги ограничения на тяхното движение и бяха задължени да се явяват редовно в полицията;

В.     като има предвид, че изборите за президент през 2010 г. бяха белязани от цензура, обиски и като цяло с насилствени мерки срещу опозицията, които доведоха до лишаването от свобода на 700 активисти от опозицията, включително на седем кандидати за президент;

Г.     като има предвид, че след изборите през 2010 г. ЕС поднови забраната за пътуване, с която се забранява на Лукашенко и 156 от неговите съдружници да пътуват до държавите членки на ЕС; като има предвид, че през юли 2015 г. Съветът на ЕС заличи 26-има души и четири дружества от своя списък за санкции срещу Беларус, като същевременно удължи срока за прилагане на санкциите до 31 октомври 2015 г.;

Д.     като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която продължава да използва смъртното наказание; като има предвид, че Наказателният кодекс на Беларус гласи, че всички екзекуции се извършват чрез разстрел, което означава, че жертвите се застрелват в тила, след като бъдат принудени да коленичат;

Е.     като има предвид, че през октомври 2012 г. Комитетът на ООН по правата на човека заяви, че практиките на беларуското правителство, свързани със смъртното наказание, включително извършването на тайни екзекуции, отказът за предаване на телата на екзекутираните на техните семейства и възможността мястото на погребване на екзекутираните да не бъде съобщено на техните роднини, нарушават човешките права на осъдените лица и на техните семейства;

Ж.    като има предвид, че на 1 януари 2015 г. беше въведен нов закон за регулиране на всички видове медии; като има предвид, че този закон предоставя възможност на правителството да закрие всяка медия, включително онлайн медия, ако тя публикува съдържание, което се счита за „неподходящо“;

З.      като има предвид, че през април 2015 г. президентът, Александър Лукашенко, подписа Указ № 3 за предотвратяване на социалната зависимост, т.нар. „закон за социалния паразитизъм“, който задължава гражданите да плащат годишна такса от около 250 щатски долара, ако нямат работа;

И.     като има предвид, че през първото полугодие на 2015 г. имаше 30 инцидента, при които журналисти бяха задържани, глобени или арестувани, като това представлява ескалация на тормоза на независимите журналисти;

Й.     като има предвид, че на 11 октомври 2015 г. ще се проведат избори за президент;

К.     като има предвид, че на 28 юли 2015 г. в Брюксел се проведе първият кръг от диалога между Беларус и ЕС относно правата на човека, като вниманието беше насочено към учредяването на национална институция за правата на човека, повишаването на свободата на изразяване на мнение и на свободата на събранията и сдруженията, премахването на смъртното наказание и борбата срещу нечовешкото и унизителното отнасяне, както и укрепването на правата на децата;

1.      изразява загриженост във връзка със систематичното влошаване на правата на човека в Беларус, лишаването от правото на свобода на изразяване на мнение, на събрания и на сдружения, произволния процес за регистриране на организациите на гражданското общество и прилагането на смъртното наказание;

2.      посреща със задоволство изявленията на беларуските органи, в които те призовават за нормализиране на отношенията с Европа и САЩ, но отбелязва, че като цяло положението с правата на човека в страната през първото полугодие на 2015 г. не се е подобрило;

3.      подчертава, че подобно нормализиране следва да се извърши съгласно принципа на обвързване с условия; приканва Съвета да обвърже всяко облекчаване на санкциите срещу Беларус с условия относно постигането на конкретен напредък по отношение на положението с демокрацията и правата на човека в страната;

4.      посреща със задоволство амнистията от страна на президента на шестимата „политически затворници“ като положителен жест и искрено се надява, че това евентуално представлява знак за реална промяна в страната, а не просто стратегически ход в навечерието на предстоящите избори за президент;

5.      призовава органите да реабилитират освободените политически затворници, като възстановят пълните им граждански и политически права, и да им разрешат да бъдат отново участници в обществения живот в Беларус;

6.      счита, че макар и да е положително, освобождаването на шестимата ръководители на опозицията представлява само „половин стъпка“, която не гарантира надеждно провеждане на изборите през октомври; призовава правителството да облекчи ограниченията на гражданските и политическите права като необходима стъпка с оглед на провеждането на свободни и честни избори за президент;

7.      призовава беларуските органи да положат всички усилия за провеждане на открити, свободни и демократични избори в съответствие с международно признатите норми; призовава органите да се въздържат от маргинализиране на своите опоненти и от заглушаване на медиите, за да може да има среда, в която всяка партия е на практика в състояние да се съревновава на равни начала;

8.      се надява, че правителството на Беларус ще предприеме конкретни стъпки за подобряване на спазването на правата на човека в страната и ще спре да потиска мирното изразяване на несъгласие; счита, че извършването на основни реформи на съдебната система и гарантирането на невъзпрепятстваната свобода на словото и свобода на събранията ще бъдат необходими стъпки за постигане на надеждна демокрация;

9.      припомня, че през последното десетилетие всяка година между двама и девет души са били осъждани на смърт в Беларус; настоятелно призовава Беларус да се присъедини към световния мораториум върху смъртното наказание като първа стъпка към неговото премахване в цял свят;

10.    изразява силната си вяра, че е важно да се изградят връзки между ЕС и Беларус на всички равнища; по-специално изразява убеждението си, че подпомагането на органите на гражданското общество трябва да бъде стратегически приоритет на ЕС, и приканва Комисията да съдейства на гражданското общество в Беларус чрез финансови и политически средства;

11.    приветства положителната роля на Беларус, по-специално по отношение на техническата и логистичната подкрепа, във връзка с преговорите в рамките на мирния процес в Украйна, както и нейните усилия за намаляване на напрежението в страната;

12.    посреща със задоволство факта, че на 14 май 2015 г. Беларус се присъедини към Процеса от Болоня и европейското пространство за висше образование, и призовава страната да изпълни задълженията си, посочени в пътната карта;

13.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД, Съвета, Комисията и държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност