Postup : 2015/2834(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0874/2015

Předložené texty :

B8-0874/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0319

NÁVRH USNESENÍ
PDF 141kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Bělorusku s ohledem na nadcházející prezidentské volby v roce 2015 (2015/2834(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku s ohledem na nadcházející prezidentské volby v roce 2015 (2015/2834(RSP))  
B8‑0874/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení o Bělorusku,

–       s ohledem na nadcházející prezidentské volby, které by se měly konat dne 11. října 2015,

–       s ohledem na první oficiální návštěvu Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem od roku 2002, která se uskutečnila v Minsku ve dnech 18. a 19. června 2015,

–       s ohledem na první kolo dialogu o lidských právech mezi Běloruskem a EU, které se uskutečnilo dne 28. července 2015,

–       s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum Běloruska Radou pro lidská práva v roce 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že dne 22. srpna 2015 běloruský prezident Alexandr Lukašenko udělil z „humanitárních důvodů“ milost šesti vedoucím představitelům opozice, které úřady věznily;

B.     vzhledem k tomu, že žádný z propuštěných politických oponentů nemohl kandidovat v příštích prezidentských volbách, neboť lhůta pro registraci uchazečů vypršela den před jejich propuštěním; vzhledem k tomu, že některým z propuštěných politických osobností byl přidělen policejní dohled, že jejich pohyb je přísně omezen a mají povinnost se pravidelně hlásit na policii;

C.     vzhledem k tomu, že prezidentské volby v roce 2010 poznamenala cenzura, policejní zásahy a obecně tvrdé potlačování opozice, kdy bylo uvězněno více než 700 opozičních aktivistů, včetně sedmi prezidentských kandidátů;

D.     vzhledem k tomu, že po volbách v roce 2010 obnovila EU zákaz cestování do členských států pro Lukašenka a 156 jeho stoupenců; vzhledem k tomu, že v červenci 2015 Rada EU ze svého seznamu sankcí týkajících se Běloruska odstranila 26 osob a čtyři společnosti, přičemž však zároveň prodloužila sankce do 31. října 2015;

E.     vzhledem k tomu, že Bělorusko zůstává poslední zemí v Evropě, která používá trest smrti; vzhledem k tomu, že trestní zákoník Běloruska stanoví, že všechny popravy provádí „popravčí četa“, což znamená, že oběti jsou nejprve přinuceny pokleknout a poté jsou střeleny do týla;

F.     vzhledem k tomu, že v říjnu 2012 Výbor OSN pro lidská práva prohlásil, že v praktikách běloruské vlády související s trestem smrti, včetně tajného provádění poprav, odmítání vydávat těla rodinám a možnosti nesdělovat příbuzným místo, kde jsou popravení pohřbeni, jsou porušována lidská práva odsouzených a jejich rodin;

G.     vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2015 vstoupil v platnost nový zákon regulující veškeré sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že tento zákon umožňuje vládě vyřadit z provozu jakékoli hromadné sdělovací prostředky včetně on-line sdělovacích prostředků, pokud publikují obsah, který se jeví jako „nevhodný“;

H.     vzhledem k tomu, že v dubnu 2015 podepsal prezident Lukašenko dekret č. 3 „O prevenci sociální závislosti“, takzvaný „zákon o sociálním příživnictví“, podle kterého musí občané, kteří nejsou zaměstnaní, platit roční poplatek ve výši přibližně 250 USD;

I.      vzhledem k tomu, že v první polovině roku 2015 došlo k více než 30 incidentům, při nichž byli zadrženi, pokutováni nebo zatčeni novináři, neboť došlo k eskalaci pronásledování nezávislých novinářů;

J.      vzhledem k tomu, že se prezidentské volby uskuteční dne 11. října 2015;

K.     vzhledem k tomu, že dne 28. července 2015 se v Bruselu uskutečnilo první kolo dialogu mezi Běloruskem a EU o lidských právech zaměřené na ustavení státního orgánu pro lidská práva, posílení svobody projevu, shromažďování a sdružování, zrušení trestu smrti a na boj proti nelidskému a ponižujícímu zacházení a také na posílení práv dětí;

1.      je znepokojen systematickým zhoršováním situace lidských práv v Bělorusku, popíráním práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování, svévolným procesem registrace organizací občanské společnosti a využíváním trestu smrti;

2.      vítá prohlášení běloruských orgánů vyzývající k normalizaci vztahů s Evropou a USA, avšak konstatuje, že se všeobecná situace v oblasti lidských práv v zemi za první pololetí roku 2015 nezlepšila;

3.      zdůrazňuje, že by k této normalizaci mělo dojít v souladu se zásadou podmíněnosti; vyzývá Radu, aby jakékoli zmírnění sankcí proti Bělorusku podmínila konkrétním pokrokem v situaci demokracie a lidských práv v této zemi;

4.      vítá udělení prezidentské milosti šesti „politickým vězňům“ jakožto kladné gesto a upřímně doufá, že to může být známka skutečné změny pro tuto zemi a nikoli jen strategický krok před nadcházejícími prezidentskými volbami;

5.      vyzývá příslušné orgány, aby propuštěné politické vězně rehabilitovaly tím, že plně obnoví jejich občanská a politická práva a umožní jim zapojit se do veřejného života v Bělorusku a podílet se na něm;

6.      je přesvědčen, že propuštění šesti vedoucích představitelů opozice, ačkoli je pozitivní, představuje pouze „poloviční krok“, který nezaručuje důvěryhodný charakter říjnových voleb; vyzývá vládu, aby zmírnila restrikce občanských a politických práv, neboť se jedná o opatření nezbytné pro uskutečnění svobodných a spravedlivých prezidentských voleb;

7.      vyzývá běloruské orgány, aby vyvinuly veškeré úsilí k tomu, aby volby proběhly otevřeným, svobodným a demokratickým způsobem a v souladu s mezinárodně uznanými standardy; vyzývá příslušné orgány, aby se zdržely marginalizace svých oponentů a umlčování sdělovacích prostředků a aby tak vytvořily prostředí, v němž může každá strana skutečně rovnoprávně soutěžit;

8.      očekává, že běloruská vláda učiní další smysluplné kroky s cílem posílit humanitární práva v zemi a že přestane potlačovat nenásilnou opozici; je přesvědčen, že rozsáhlé reformy soudnictví a naprosté dodržování práva na svobodu projevu a shromažďování by byly nezbytnými kroky směrem k zavedení věrohodné demokracie;

9.      připomíná, že za posledních deset let bylo v Bělorusku každoročně odsouzeno k smrti dvě až devět osob; naléhavě vyzývá Bělorusko, aby se připojilo k celosvětovému moratoriu na trest smrti, což by byl první krok k jeho všeobecnému zrušení;

10.    je pevně přesvědčen o významu budování vazeb mezi EU a Běloruskem na všech úrovních; je zejména přesvědčen, že strategickou prioritou EU musí být podpora organizacím občanské společnosti, a vyzývá Komisi, aby občanské společnosti v Bělorusku napomáhala finančními a politickými prostředky;

11.    oceňuje pozitivní úlohu Běloruska v souvislosti s jednáními o mírovém procesu na Ukrajině, zvláště pokud jde o technickou a logistickou podporu, a úsilí Běloruska o zmírnění napětí v této zemi;

12.    vítá skutečnost, že se Bělorusko dne 14. května 2015 připojilo k Boloňskému procesu a k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání, a vyzývá tuto zemi, aby plnila povinnosti stanovené v plánu provádění;

13.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ, Radě, Komisi a členským státům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí