Διαδικασία : 2015/2834(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0874/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0874/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0319

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 144kWORD 77k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών 2015 (2015/2834(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών 2015 (2015/2834(RSP))  
B8-0874/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τις συστάσεις του σχετικά με τη Λευκορωσία,

–       έχοντας υπόψη τις επικείμενες προεδρικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 11 Οκτωβρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη την πρώτη επίσημη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία από το 2002, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ στις 18 και 19 Ιουνίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τον πρώτο γύρο του διαλόγου Λευκορωσίας - ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Λευκορωσία του 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Αυγούστου 2015, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, απένειμε χάρη για «ανθρωπιστικούς λόγους» σε έξι ηγέτες της αντιπολίτευσης που είχαν φυλακίσει οι αρχές·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους αποφυλακισθέντες πολιτικούς της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσε να θέσει υποψηφιότητα για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές, επειδή η προθεσμία για την εγγραφή υποψηφίων έληξε την παραμονή της απελευθέρωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις πολιτικές προσωπικότητας που αποφυλακίστηκαν έχουν τεθεί υπό αστυνομική επιτήρηση με σοβαρούς περιορισμούς στις κινήσεις τους και την υποχρέωση να εμφανίζονται τακτικά στην αστυνομία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές του 2010 αμαυρώθηκαν από λογοκρισία, επιδρομές και, γενικά, από βίαιη καταστολή εις βάρος της αντιπολίτευσης που οδήγησε στη φυλάκιση 700 περίπου ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν επτά υποψήφιοι πρόεδροι·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις εκλογές του 2010, η ΕΕ ανανέωσε την ταξιδιωτική απαγόρευση με την οποία απαγορεύεται στον Λουκασένκο και σε 156 από τους συνεργάτες του να ταξιδέψουν στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2015 το Συμβούλιο της ΕΕ διέγραψε 26 άτομα και τέσσερις εταιρείες από τον κατάλογο κυρώσεων για τη Λευκορωσία, παρατείνοντας ταυτόχρονα τις κυρώσεις έως τις 31 Οκτωβρίου 2015·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης που εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ποινικός Κώδικας της Λευκορωσίας ορίζει ότι όλες οι εκτελέσεις πρέπει να γίνεται με «τουφεκισμό», πράγμα που σημαίνει ότι τα θύματα πυροβολούνται στο πίσω μέρος του κεφαλιού αφού αναγκασθούν να γονατίσουν·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο 2012 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης της Λευκορωσίας που αφορούν τη θανατική ποινή, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μυστικές εκτελέσεις, άρνηση των αρχών να παραδώσουν τις σορούς στις οικογένειες και η δυνατότητα απόκρυψης του τόπου ταφής από τους συγγενείς των εκτελεσθέντων, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των καταδικασθέντων και των οικογενειών τους·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίστηκε νέος νόμος με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα είδη μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιβάλλει παύση της λειτουργίας όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών, εφόσον δημοσιεύουν περιεχόμενο που θεωρεί «ακατάλληλο»·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2015, ο πρόεδρος Λουκασένκο υπέγραψε το διάταγμα αριθ. 3 σχετικά με την πρόληψη της κοινωνικής εξάρτησης, τον λεγόμενο «νόμο για τον κοινωνικό παρασιτισμό», ο οποίος υποχρεώνει τους πολίτες να καταβάλλουν ετήσιο τέλος 250 περίπου δολαρίων ΗΠΑ εάν δεν ασκούν μισθωτή απασχόληση·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του πρώτο εξαμήνου του 2015 σημειώθηκαν περισσότερα από 30 περιστατικά στο πλαίσιο των οποίων δημοσιογράφοι φυλακίστηκαν, τιμωρήθηκαν με πρόστιμα ή συνελήφθησαν, ως αποτέλεσμα μιας κλιμάκωσης των περιπτώσεων παρενόχλησης ανεξάρτητων δημοσιογράφων·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικείμενες προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 11 Οκτωβρίου 2015·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ο πρώτος γύρος του διαλόγου Λευκορωσίας - ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επίκεντρο τη σύσταση εθνικού ιδρύματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βελτίωση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, την κατάργηση της θανατικής ποινής και την καταπολέμηση της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης, καθώς και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών·

1.      εκφράζει ανησυχία για τη συστηματική επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, την άρνηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, την διαδικασία αυθαίρετης καταχώρισης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την εφαρμογή της θανατικής ποινής·

2.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις των αρχών της Λευκορωσίας με τις οποίες ζητείται εξομάλυνση των σχέσεων με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όμως επισημαίνει ότι η γενική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα δεν βελτιώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015·

3.      υπογραμμίζει ότι η εξομάλυνση αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα με την αρχή της αιρεσιμότητας· καλεί το Συμβούλιο να θέσει ως όρο για την χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας την επίτευξη απτής προόδου όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

4.      εκφράζει επιδοκιμασία για την προεδρική απονομή χάριτος σε έξι πολιτικούς κρατούμενους, ως θετική χειρονομία και ελπίζει ειλικρινά ότι πιθανόν αποτελεί ένδειξη πραγματικής αλλαγής στη χώρα και όχι απλώς μια στρατηγική κίνηση ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών·

5.      καλεί τις αρχές να αποκαταστήσουν τους πολιτικούς κρατούμενους που αποφυλακίστηκαν, αποδίδοντάς τους και πάλι πλήρη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και να επιτρέψει την επανένταξη και τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή της Λευκορωσίας·

6.      πιστεύει ότι η ελευθέρωση των έξι ηγετών της αντιπολίτευσης, αν και θετική, δεν είναι παρά «μισό βήμα» που δεν εγγυάται αξιόπιστες εκλογές τον Οκτώβριο·
καλεί την κυβέρνηση να χαλαρώσει τους περιορισμούς των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, ως αναγκαίο βήμα για την εξασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών εκλογών·

7.      καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν με ανοικτό, ελεύθερο και δημοκρατικό τρόπο και σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα· καλεί τις αρχές να απόσχουν από την περιθωριοποίηση των αντιπάλων τους και τη φίμωση των μέσων ενημέρωσης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο κάθε κόμμα θα είναι πραγματικά σε θέση να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις·

8.      αναμένει από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να προβεί σε περαιτέρω ουσιαστικές ενέργειες, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, και να σταματήσει να καταστέλλει τις εκδηλώσεις ειρηνικής διαφωνίας·
πιστεύει ότι τόσο η πραγματοποίηση μειζόνων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης όσο και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι είναι αναγκαία βήματα για την επίτευξη αξιόπιστης δημοκρατίας·

9.      υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, στη Λευκορωσία καταδικάστηκαν σε θάνατο δύο έως εννέα άνθρωποι ανά έτος· παροτρύνει τη Λευκορωσία να συνταχθεί με την παγκόσμια αναστολή της θανατικής ποινής ως πρώτο βήμα για την καθολική κατάργησή της·

10.    πιστεύει ακράδαντα ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας σε όλα τα επίπεδα· είναι, ειδικότερα, πεπεισμένο ότι η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία, με οικονομικά και πολιτικά μέσα·

11.    εξαίρει τον θετικό ρόλο της Λευκορωσίας, ιδίως σε ό, τι αφορά την τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη, σε συνδυασμό με τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία, και τις προσπάθειές της για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην χώρα·

12.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Λευκορωσία προσχώρησε στη διαδικασία της Μπολόνια και στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 14 Μαΐου 2015, και καλεί τη χώρα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον χάρτη πορείας

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ/ΑΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου