Procedūra : 2015/2834(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0874/2015

Pateikti tekstai :

B8-0874/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0319

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 141kWORD 73k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje, atsižvelgiant į artėjančius 2015 m. prezidento rinkimus (215/2834(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje, atsižvelgiant į artėjančius 2015 m. prezidento rinkimus (215/2834(RSP))  
B8-0874/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

–       atsižvelgdamas į artėjančius prezidento rinkimus, numatytus 2015 m. spalio 11 d.,

–       atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. birželio 18–19 d. įvyko pirmasis nuo 2002 m. oficialus Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija vizitas į Minską,

–       atsižvelgdamas į pirmąjį Europos Sąjungos ir Baltarusijos žmogaus teisių dialogo raundą, vykusį 2015 m. liepos 28 d.,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos bendrąjį periodišką Baltarusijos vertinimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2015 m. rugpjūčio 22 d. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka išleido „humanizmo principu pagrįstą“ įsakymą paleisti šešis įkalintus opozicijos lyderius, įskaitant buvusį opozicijos kandidatą į prezidento postą Mikolą Statkevičių;

B.     kadangi nei vienas iš paleistų politinių oponentų negalėjo dalyvauti kituose prezidento rinkimuose, nes kandidatų registracija baigėsi dieną prieš jų paleidimą; kadangi paleistiems politiniams veikėjams buvo paskirta policijos priežiūra, griežtai ribojamas jų judėjimą ir reikalaujama nuolat registruotis policijoje;

C.     kadangi 2010 m. prezidento rinkimams trukdė cenzūra, reidai ir apskritai buvo taikomos smurtinės priemonės, dėl kurių 700 opozicijos aktyvistų, įskaitant septynis kandidatus į prezidento postą, buvo įkaltini;

D.     kadangi po 2010 m. rinkimų ES A. Lukašenkai ir 156 jo bendrininkams atnaujino draudimą keliauti į valstybes nares; kadangi 2015 m. liepos mėn. ES Taryba iš Baltarusijai taikomų sankcijų sąrašo išbraukė 26 asmenis ir keturias bendroves, bet sankcijų galiojimą pratęsė iki 2015 m. spalio 31 dienos;

E.     kadangi Baltarusija yra paskutinė šalis Europoje, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė; kadangi pagal Baltarusijos baudžiamąjį kodeksą nurodoma, kad mirties bausmę vykdo šaulių būrys, o tai reiškia, kad pasmerktieji, paklupdyti ant kelių, nušaunami į pakaušį;

F.     kadangi 2012 m. spalio mėn. JT žmogaus teisių komitetas paskelbė, kad Baltarusijos vyriausybės praktika, susijusi su mirties bausme, įskaitant slaptą egzekucijų vykdymą, atsisakymą atiduoti kūnus šeimoms ir nesuteikiant galimybių artimiesiems sužinoti asmenų, kuriems buvo įvykdyta mirties bausmė laidojimo vietas, pažeidžia nuteistųjų ir jų šeimos narių žmogaus teises;

G.     kadangi 2015 m. sausio 1 d. buvo išleistas naujas įstatymas, kuriuo reguliuojamos visos žiniasklaidos rūšys; kadangi pagal minėtą įstatymą vyriausybė gali uždaryti visas žiniasklaidos priemones, įskaitant interneto žiniasklaidos priemones, jei jų paskelbta informacija laikoma netinkama;

H.     kadangi 2015 m. balandžio mėn. prezidentas A. Lukašenka pasirašė Dekretą Nr. 3 dėl socialinės priklausomybės prevencijos, vadinamąjį „socialinio parazitizmo įstatymą“, pagal kurį piliečiai privalo sumokėti metinį 250 USD mokestį, jei jie nedirba;

I.      kadangi pirmoje 2015 m. pusėje įvyko daugiau kaip 30 incidentų, per kuriuos eskaluojant nepriklausomos žurnalistikos persekiojimą žurnalistai buvo įkalinti, sulaikyti ar jiems paskirtos baudos;

J.      kadangi prezidento rinkimai vyks 2015 m. spalio 11 d.;

K.     kadangi 2015 m. liepos 28 d. Briuselyje vyko pirmasis ES ir Baltarusijos Respublikos dialogo žmogaus teisių klausimais raundas, per kurį dėmesys buvo skiriamas nacionalinės žmogaus teisių institucijos įsteigimui, saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvės gerinimui, mirties bausmės panaikinimui, kovai su kankinimu ir netinkamu elgesiu, taip pat vaikų teisių stiprinimui;

1.      yra susirūpinęs dėl sistemingo žmogaus teisių padėties blogėjimo Baltarusijoje, atsisakymo suteikti teisę į susirinkimus, teisę jungtis į asociacijas ir teisę į saviraiškos laisvę, dėl privalomos pilietinės visuomenės organizacijų registracijos ir dėl mirties bausmės taikymo;

2.      pritaria Baltarusijos valdžios institucijų pareiškimams, kuriuose raginama normalizuoti santykius su Europa ir JAV, tačiau pastebi, kad pirmoje 2015 m. pusėje bendra žmogaus teisių padėtis šalyje nepagerėjo;

3.      pabrėžia, kad toks santykių normalizavimas yra galimas tik vadovaujantis sąlygų taikymo principu; ragina Tarybą mažinti sankcijas Baltarusijai, atsižvelgiant į konkrečią šalies pažangą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

4.      prezidento šešiems politiniams kaliniams suteiktą malonę vertina, kaip teigiamą žingsnį ir nuoširdžiai viliasi, kad tai bus tikrųjų pokyčių šalyje ženklas, o ne vien tik strateginis ėjimas prieš artėjančius prezidento rinkimus;

5.      ragina valdžios institucijas reabilituoti iš kalėjimų paleistus politinius kalinius ir atkurti jų pilietines ir politines teises, leidžiant jiems integruotis ir dalyvauti Baltarusijos visuomeniniame gyvenime;

6.      mano, kad šešių opozicijos lyderių išlaisvinimas yra teigiamas žingsnis, tačiau reiškiantis tik dalinę pažangą ir neužtikrinantis patikimų rinkimų, vyksiančių spalio mėnesį; ragina vyriausybę sumažini pilietinėms ir politinėms teisės taikomos apribojimus, nes tai tai yra būtinas veiksmas, siekiant užtikrinti laisvus ir sąžiningus prezidento rinkimus;

7.      ragina Baltarusijos valdžios institucijas imtis visų priemonių rengiant atvirus, laisvus ir demokratinius rinkimus, vadovaujantis tarptautiniu mastu pripažintais standartais; ragina valdžios institucijas susilaikyti nuo jų oponentų menkinimo ir žiniasklaidos žabojimo, siekiant sukurti aplinką, kurioje visos partijos galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis;

8.      tikisi, kad Baltarusijos vyriausybė imsis ir kitų prasmingų žingsnių, siekdama šalyje pagerinti humanitarines teises ir nutraukti taikaus nuomonių skirtumo slopinimą; mano, kad įgyvendinant patikimą demokratiją būtina vykdyti pagrindines teismų reformas, nuimti žodžio laisvės ir teisės į susirinkimus apribojimus;

9.      dar kartą primena apie tai, kad per pastarąjį dešimtmetį kasmet du iš devynių žmonių Baltarusijoje buvo nuteisti mirties bausme; primygtinai ragina Baltarusiją prisijungti prie bendro mirties bausmės vykdymo moratoriumo – tai būtų pirmas žingsnis siekiant visiškai ją panaikinti;

10.    tvirtai tiki ES ir Baltarusijos ryšių kūrimo visuose lygmenyse svarba; yra ypač įsitikinęs, kad parama pilietinės visuomenės institucijoms turi būti strateginiu ES prioritetu ir ragina Komisiją padėti pilietinei visuomenei Baltarusijoje, jai suteikiant finansines ir politines priemones;

11.    Ukrainos taikos proceso derybose giria teigiamą Baltarusijos vaidmenį, ypač techninės ir logistinės pagalbos atžvilgiu, ir jos pastangas šalyje sumažinti įtampą;

12.    palankiai vertina tai, kad 2015 m. gegužės 14 d. Baltarusija prisijungė prie Bolonijos proceso ir Europos aukštojo mokslo erdvės ir ragina šalį vykdyti savo įsipareigojimus, numatytus veiksmų plane;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika