Procedūra : 2015/2834(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0874/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0874/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0319

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 153kWORD 75k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Baltkrievijā saistībā ar 2015. gadā paredzētajām prezidenta vēlēšanām (2015/2834(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā saistībā ar 2015. gadā paredzētajām prezidenta vēlēšanām (2015/2834(RSP))  
B8‑0874/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas un ziņojumus par Baltkrieviju,

–       ņemot vērā 2015. gada 11. oktobrī gaidāmās prezidenta vēlēšanas;

–       ņemot vērā, ka 2015. gada 18. un 19. jūnijā pirmo reizi kopš 2002. gada Parlamenta delegācija attiecībām ar Baltkrieviju oficiālā vizītē apmeklēja Minsku;

–       ņemot vērā pirmo sarunu kārtu Baltkrievijas un ES dialogā par cilvēktiesībām, kas norisinājās 2015. gada 28. jūlijā,

–       ņemot vērā Cilvēktiesību padomes 2015. gada vispārējo regulāro pārskatu par Baltkrieviju,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2015. gada 22. augustā Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, pamatojoties uz „humānisma principu”, apžēloja sešus varas iestāžu apcietinājumā turētos opozīcijas līderus;

B.     tā kā neviens no atbrīvotajiem politiskajiem oponentiem nevarēja kandidēt nākamajās prezidenta vēlēšanās, jo termiņš kandidātu reģistrācijai beidzās dienu pirms viņu atbrīvošanas; tā kā dažas no atbrīvotajām politiskajām personām ir palikušas policijas uzraudzībā un viņiem ir būtiski ierobežota iespēja pārvietoties, kā arī pienākums regulāri atskaitīties policijā;

C.     tā kā 2010. gada prezidenta vēlēšanas aptumšoja cenzūra, uzbrukumi un vardarbīga opozīcijas iznīcināšana, kad tika apcietināti vairāk nekā 700 opozīcijas aktīvistu, tostarp septiņi prezidenta kandidāti;

D.     tā kā pēc 2010. gada vēlēšanām ES atjaunoja ceļošanas aizliegumu, kas liedza A. Lukašenko un 156 viņa atbalstītājiem iebraukt dalībvalstīs; tā kā 2015. gada jūlijā ES Padome no Baltkrievijas sankciju saraksta svītroja 26 personas un 4 uzņēmumus, tomēr vienlaikus pagarināja sankciju periodu līdz 2015. gada 31. oktobrim;

E.     tā kā Baltkrievija ir pēdējā valsts Eiropā, kas joprojām piemēro nāvessodu; tā kā Baltkrievijas Kriminālkodekss paredz visus nāvessodus īstenot „nošaujot”, kas nozīmē, ka upuriem ir jānometas ceļos un šāviens tiek raidīts pakausī;

F.     tā kā 2012. gada oktobrī ANO Cilvēktiesību komiteja paziņoja, ka Baltkrievijas valdības rīcība attiecībā uz nāvessodiem, tostarp slepena nāvessodu izpilde, atteikšanās atdot nonāvēto mirstīgās atliekas piederīgajiem un iespēja neteikt piederīgajiem, kur apglabāta ar nāvi sodītā persona, ir sodīto personu un viņu piederīgo cilvēktiesību pārkāpums;

G.     tā ka 2015. gada 1. janvārī tika pieņemts jauns likums par visa veida plašsaziņas līdzekļiem; tā kā šis likums ļauj valdībai slēgt jebkādus plašsaziņas līdzekļus, tostarp tiešsaistes plašsaziņas līdzekļus, ja tie publicē „nepiemērotu” saturu;

H.     tā kā 2015. gada aprīlī prezidents A. Lukašenko parakstīja Dekrētu Nr. 3 „Par sociālās atkarības novēršanu”, kas ir tā sauktais „sociālā parazītisma likums”, kas paredz, ka iedzīvotājiem, kuri nestrādā, ir katru gadu jāmaksā soda nauda aptuveni 250 ASV dolāru apmērā;

I.      tā kā 2015. gada pirmajā pusgadā ir bijuši vairāk nekā 30 gadījumu, kad, pieaugot vardarbībai pret neatkarīgajiem žurnālistiem, žurnālisti ir aizturēti, saņēmuši soda naudas kvīti vai arestēti;

J.      tā kā prezidenta vēlēšanas notiks 2015. gada 11. oktobrī;

K.     tā kā 2015. gada 28. jūlijā Briselē norisinājās pirmā sarunu kārta Baltkrievijas un ES dialogam cilvēktiesību jomā, kurā tika izskatīta Nacionālās cilvēktiesību institūcijas izveide, vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības uzlabošana, nāvessoda atcelšana un cīņa pret necilvēcisku un degradējošu izturēšanos, kā arī bērnu tiesību palielināšana,

1.      pauž bažas, ka Baltkrievijā sistemātiski pasliktinās cilvēktiesību ievērošana, tiek liegtas tiesības uz vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir obligāti jāreģistrējas un joprojām tiek izmantots nāvessods;

2.      atzinīgi vērtē Baltkrievijas varas iestāžu paziņojumus, kas aicina normalizēt attiecības ar Eiropu un ASV, bet norāda, ka 2015. gada pirmajā pusē cilvēktiesību stāvoklis valstī nav uzlabojies;

3.      uzsver, ka attiecības var normalizēt, pamatojoties uz nosacījumu principu; aicina Padomi atvieglot pret Baltkrieviju pieņemtās sankcijas tikai tad, ja ir panākti konkrēti uzlabojumi attiecībā uz demokrātijas un cilvēktiesību stāvokli šajā valstī;

4.      atzinīgi vērtē prezidenta piespriesto apžēlošanu sešiem „politieslodzītajiem” kā pozitīvu rīcību, un patiesi cer, ka tā varētu būt zīme, ka valstī notiks patiesas izmaiņas, nevis tikai stratēģisks manevrs pirms gaidāmajām prezidenta vēlēšanām;

5.      aicina varas iestādes reabilitēt atbrīvotos politieslodzītos, pilnībā atjaunojot viņu pilsoniskās un politiskās tiesības, un ļaujot viņiem reintegrēties un piedalīties Baltkrievijas sabiedriskajā dzīvē;

6.      uzskata, ka, lai arī sešu opozīcijas līderu atbrīvošana ir pozitīvs solis, ar to tomēr nepietiek, lai garantētu ticamas prezidenta vēlēšanas oktobrī; aicina valdību atvieglot pilsonisko un politisko tiesību ierobežojumus, kas ir nepieciešams, lai varētu norisināties brīvas un taisnīgas prezidenta vēlēšanas;

7.      aicina Baltkrievijas varas iestādes maksimāli censties rīkot šīs vēlēšanas atklātā, brīvā un demokrātiskā veidā, ievērojot starptautiski atzītus standartus; aicina varas iestādes atturēties no oponentu marginalizēšanas un centieniem apklusināt plašsaziņas līdzekļus, un tādējādi nodrošināt vidi, kurā katram kandidātam ir līdzvērtīgas iespējas;

8.      sagaida, ka Baltkrievijas valdība veiks arī citus nozīmīgus pasākumus, lai valstī uzlabotu cilvēktiesības un pārtrauktu apspiest miermīlīgo disidentu apspiešanu; uzskata, ka, lai panāktu ticamu demokrātiju, ir jāveic pamatīgas reformas tiesu iestādēs, kā arī jānodrošina netraucēta vārda un pulcēšanās brīvība;

9.      atgādina, kā pēdējo desmit gadu laikā Baltkrievijā katru gadu aptuveni 2–5 cilvēkiem tiek piespriests nāvessods; mudina Baltkrieviju ieviest globālu moratoriju nāvessoda izpildei kā pirmo soli ceļā uz vispārēju nāvessoda atcelšanu;

10.    pauž stingru uzskatu, ka ir svarīgi veidot saikni starp ES un Baltkrieviju visos līmeņos; pauž īpašu pārliecību par to, ka ES stratēģiskajai prioritātei vajadzētu būt pilsoniskās sabiedrības atbalstam, un aicina Komisiju finansiāli un politiski atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību;

11.    atzinīgi vērtē Baltkrievijas rīcību, jo īpaši attiecībā uz tehnisko un loģistikas atbalstu, saistībā ar Ukrainas miera procesa sarunām, un tās centienus mazināt spriedzi attiecīgajā valstī;

12.    atzinīgi vērtē to, ka Baltkrievija 2015. gada 14. maijā ir pievienojusies Boloņas procesam un Eiropas Augstākās izglītības telpai, un aicina šo valsti pildīt ceļvedī paredzētos pienākumus;

13.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, EĀDD, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika