Návrh uznesenia - B8-0874/2015Návrh uznesenia
B8-0874/2015

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bielorusku v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v roku 2015

  8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0866/2015

  Postup : 2015/2834(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0874/2015
  Predkladané texty :
  B8-0874/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0874/2015

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v roku 2015

  (2015/2834(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na predchádzajúce uznesenia a odporúčania o Bielorusku,

  –       so zreteľom na nadchádzajúce prezidentské voľby, ktoré sú naplánované na 11. októbra 2015,

  –       so zreteľom na prvú oficiálnu návštevu Delegácie EP pre vzťahy s Bieloruskom od roku 2002, ktorá sa konala v Minsku 18. a 19. júna 2015,

  –       so zreteľom na prvé kolo dialógu medzi Bieloruskom a EÚ o ľudských právach, ktoré sa uskutočnilo 28. júla 2015,

  –       so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Rady pre ľudské práva z roku 2015 týkajúce sa Bieloruska,

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže 22. augusta 2015 udelil prezident Bieloruska Alexander Lukašenko milosť z „humanitárnych dôvodov“ šiestim vedúcim predstaviteľom opozície, ktorých orgány uväznili;

  B.     keďže žiaden z prepustených politických oponentov by nemohol kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách, keďže lehota na registráciu kandidátov uplynula deň pred ich prepustením; keďže niektoré prepustené politické osobnosti boli umiestnené pod policajný dohľad, ich pohyb je prísne obmedzený a sú povinné pravidelne sa hlásiť polícii;

  C.     keďže prezidentské voľby 2010 boli poznačené cenzúrami, raziami a násilnými zásahmi voči opozícii vo všeobecnosti, pričom až do 700 opozičných aktivistov vrátane 7 prezidentských kandidátov bolo uväznených;

  D.     keďže po voľbách v roku 2010 Európska únia obnovila zákaz cestovania, čím zabránila Lukašenkovi a 156 z jeho spolupracovníkov vycestovať do členských štátov; keďže v júli 2015 Rada EÚ odstránila zo svojho zoznamu sankcií voči Bielorusku 26 osôb a 4 spoločnosti, pričom súčasne predĺžila trvanie sankcií do 31. októbra 2015;

  E.     keďže Bielorusko je poslednou krajinou v Európe, ktorá používa trest smrti; keďže v trestnom zákone Bieloruska sa uvádza, že všetky popravy sa majú vykonať „zastrelením“, čo znamená, že obete sú strelené do zadnej časti hlavy po tom, čo sú nútené kľaknúť si;

  F.     keďže v októbri 2012 Výbor OSN pre ľudské práva vyhlásil, že postupy bieloruskej vlády týkajúce sa trestu smrti, vrátane vykonania popravy v tajnosti, odmietnutia vydať pozostatky rodinám a možnosti neoznámiť miesto pohrebu popravených ich príbuzným, porušujú ľudské práva odsúdených a ich rodín;

  G.     keďže 1. januára 2015 bol zavedený nový zákon regulujúci všetky druhy médií; keďže tento zákon umožňuje vláde, aby zrušila všetky masmédiá vrátane online médií, ak považuje obsah, ktorý uverejnia, za „nevhodný“;

  H.     keďže v apríli 2015 prezident Lukašenko podpísal dekrét č. 3 „O predchádzaní sociálnej závislosti“, tzv. „zákon sociálneho parazitizmu“, ktorý zaväzuje občanov platiť ročný poplatok vo výške približne 250 USD, ak nie sú zamestnaní;

  I.      keďže v prvej polovici roku 2015 bolo zaregistrovaných vyše 30 prípadov zadržania, pokutovania alebo zatknutia novinárov, čo vyústilo do prenasledovania nezávislých novinárov;

  J.      keďže prezidentské voľby sa uskutočnia 11. októbra 2015;

  K.     keďže 28. júla 2015 sa v Bruseli uskutočnilo prvé kolo dialógu o ľudských právach medzi Bieloruskom a EÚ zameraného na vytvorenie národnej inštitúcie pre ľudské práva, slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, zrušenie trestu smrti a boj proti neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, ako aj posilnenie práv detí;

  1.      je znepokojený systematickým zhoršovaním sa situácie v oblasti ľudských práv v Bielorusku, odopieraním práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, procesom svojvoľnej registrácie organizácií občianskej spoločnosti a využívaním trestu smrti v Bielorusku;

  2.      víta vyhlásenia, ktorými bieloruské orgány vyzývajú k normalizácii vzťahov s Európou a Spojenými štátmi, poznamenáva však, že celková situácia v oblasti ľudských práv v krajine sa v prvom polroku 2015 nezlepšila;

  3.      zdôrazňuje, že takáto normalizácia by mala byť uskutočnená v súlade so zásadou podmienenosti; vyzýva Radu, aby podmienila akékoľvek zníženie sankcií voči Bielorusku dosiahnutím konkrétneho pokroku v oblasti demokracie a ľudských práv v krajine;

  4.      víta prezidentskú milosť udelenú šiestim „politickým väzňom“ ako pozitívne gesto a úprimne dúfa, že to môže byť znamením skutočnej zmeny pre krajinu a nielen strategickým krokom pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami;

  5.      vyzýva orgány, aby prepustených politických väzňov reintegrovali tým, že obnovia ich plné občianske a politické práva a umožnia im opätovné začlenenie do verejného života Bieloruska a zúčastňovanie sa na ňom;

  6.      domnieva sa, že hoci je prepustenie šiestich opozičných vodcov pozitívne, je to iba polkrok, ktorý nezaručuje dôveryhodné voľby v októbri; vyzýva vládu na zmiernenie obmedzení občianskych a politických práv, keďže je to krok potrebný pre slobodné a spravodlivé prezidentské voľby;

  7.      vyzýva bieloruské orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na to, aby voľby prebiehali otvorene, slobodne, demokraticky a v súlade s medzinárodne uznávanými normami; vyzýva orgány, aby prestali marginalizovať ich oponentov a umlčiavať médiá, aby sa mohlo vytvoriť prostredie, kde je každá strana naozaj schopná rovnocennej konkurencie;

  8.      očakáva, že bieloruská vláda prijme ďalšie významné opatrenia na zlepšenie humanitárnych práv v krajine a zastaví potláčanie nenásilného nesúhlasu; domnieva sa, že veľké reformy súdnictva, ako aj právo neobmedzenej slobody prejavu a zhromažďovania by boli potrebné na dosiahnutie skutočnej demokracie;

  9.      pripomína, že počas uplynulého desaťročia bolo v Bielorusku každý rok 2 až 9 osôb odsúdených na trest smrti; naliehavo žiada Bielorusko, aby sa pripojilo k celosvetovému moratóriu na trest smrti, čo je prvým krokom k jeho všeobecnému zrušeniu;

  10.    je pevne presvedčený o dôležitosti budovania vzťahov medzi Európskou úniou a Bieloruskom na všetkých úrovniach; je presvedčený najmä o tom, že podpora subjektov občianskej spoločnosti musí byť strategickou prioritou Európskej únie a vyzýva Komisiu, aby finančne a politicky pomáhala občianskej spoločnosti v Bielorusku;

   

  11.    oceňuje pozitívnu úlohu Bieloruska, najmä pokiaľ ide o technickú a logistickú podporu v súvislosti s rokovaniami v rámci mierového procesu na Ukrajine a jeho úsilie uvoľniť napätie v krajine;

  12.    víta skutočnosť, že Bielorusko sa pripojilo k bolonskému procesu a európskemu priestoru vysokoškolského vzdelávania 14. mája 2015 a vyzýva krajinu, aby splnila záväzky stanovené v pláne;

  13.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), ESVČ, Rade, Komisii a členským štátom.