Prijedlog rezolucije - B8-0876/2015Prijedlog rezolucije
B8-0876/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Bjelarusu

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Postupak : 2015/2834(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0876/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0876/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0876/2015

Rezolucija Europskog parlamenta   o Bjelarusu

(2015/2834(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je nakon parlamentarnih izbora 2012 EU obustavio službene odnose s bjelaruskim vlastima te budući da su u različitim fazama od 2004. uvedene sankcije kao odgovor na stanje ljudskih prava i demokracije u državi;

B.     budući da Europski parlament trenutačno nema službene odnose s bjelaruskim parlamentom; budući da je parlamentarni dijalog zamijenjen dijalogom s civilnim društvom, osobito s predstavnicima političke oporbe;

C.     budući da je u ožujku 2012. Komisija pokrenula Europske dijaloge o modernizaciji s bjelaruskim društvom;

D.     budući da je bjelaruska vlada kontinuirano izražavala interes za normalizaciju odnosa s Europskom unijom; budući da su se poboljšali bilateralni odnosi između brojnih država članica i Bjelarusa; budući da je Bjelarus pomogao u pregovorima o Sporazumu o prekidu vatre u Ukrajini koji je potpisan u Minsku;

E.     budući da su u ožujku 2015. EU i bjelarusko Ministarstvo vanjskih poslova održali sastanak u kontekstu dijaloga o modernizaciji, i to prvi put od 2009., na kojem se raspravljalo o pitanjima kao što su izborna reforma, pravosuđe i ljudska prava; budući da je Bjelarus izrazio da je spreman nastaviti dijalog s EU-om o ljudskim pravima i primiti posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava;

F.     budući da je 22. kolovoza predsjednik Bjelarusa Aleksander Lukašenko „na temelju načela humanizma” izdao nalog za puštanje na slobodu šest političkih zatvorenika, uključujući bivšeg oporbenog predsjedničkog kandidata Mikolu Statkeviča;

G.     budući da je u izvješću posebnog izvjestitelja UN-a o ljudskim pravima u Bjelarusu Miklósa Harasztija (A/HRC/29/43) otkriveno da nije došlo do znatnog poboljšanja u cjelokupnom stanju ljudskih prava u Bjelarusu;

H.     budući da je Bjelarus članica Euroazijske gospodarske unije; budući da se gotovo polovica međunarodne trgovine Bjelarusa odvija s Rusijom, njegovim najvažnijim trgovinskim partnerom;

I.      budući da se smrtna kazna i dalje izvršava u Bjelarusu te budući da su 2014. tri osobe pogubljene, a nova smrtna kazna izrečena je 18. ožujka 2015.;

J.      budući da su sljedeći predsjednički izbori zakazani za 15. Studenog 2015.;

1.      smatra da je potrebno ponovno uspostaviti politički dijalog između EU-a i Bjelarusa;

2.      smatra da se politika sankcioniranja pokazala kontraproduktivnom i poziva na ukidanje sankcija čim je prije moguće;

3.      poziva na uspostavljanje regularnih parlamentarnih odnosa između Europskog parlamenta i bjelaruskog parlamenta; smatra da je to prikladan okvir za sveobuhvatni dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući ona u kojima se partneri temeljno razlikuju;

4.      poziva bjelaruske vlasti da stvore uvjete za slobodne i poštene predsjedničke izbore; ističe da je potrebno svim demokratskim političkim snagama dati prostora za političku raspravu i omogućiti poštovanje prava na slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja; poziva vlasti da zajamče transparentnost i sudjelovanje javnosti u izbornom postupku te osobito da:

      (a)  utemelje neovisna izborna povjerenstva s različitim predstavnicima;

      (b)  zajamče transparentno brojanje glasova na izborima u okviru čega će se članovima izbornog povjerenstva i drugim dionicima omogućiti puno i otvoreno promatranje;

5.      poziva bjelaruske vlasti da borce za ljudska prava i novinare zaštite od zlostavljanja, zastrašivanja i nasilja te da brzo, nepristrano i temeljito provode istragu, kazneni progon i kažnjavanje takvih djela;

6.      ponavlja svoj poziv Bjelarusu da uvede moratorij na izvršenje smrtne kazne u cilju njezina ukidanja; očekuje da će se to pitanje učinkovito rješavati u okviru dijaloga o ljudskim pravima između Bjelarusa i EU-a;

7.      pozdravlja spremnost bjelaruskih vlasti da ponovno pokrenu dijalog o problemima ljudskih prava s međunarodnim partnerima kao što je EU; podupire preporuku posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava o razvoju nacionalnog akcijskog plana za ljudska prava kako bi se zajamčila provedba svih preporuka međunarodnog sustava za ljudska prava, kao i izvješćivanje o njima, nakon opsežnog savjetovanja sa svim organizacijama civilnog društva koje promiču ljudska prava i širom javnosti;

8.      pozdravlja doprinos Bjelarusa u pregovorima o sporazumima iz Minska; poziva na iskorištavanje potencijala Bjelarusa u rješavanju sukoba između Rusije, Ukrajine i EU-a;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, parlamentarnim skupštinama OESS-a i Vijeću Europe, tajništvu Zajednice neovisnih država te parlamentu i vladi Bjelarusa.