Eljárás : 2015/2834(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0878/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0878/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0319

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 142kWORD 82k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.846v01-00
 
B8-0878/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a belarusz helyzetről (2015/2834(RSP))


Heidi Hautala, Rebecca Harms a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a belarusz helyzetről (2015/2834(RSP))  
B8‑0878/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Belaruszról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a belarusz helyzetről szóló 2012. március 29-i és a Belaruszban kirótt halálbüntetésről szóló 2012. február 16-i állásfoglalására, különös tekintettel Dzmitrij Kanavalau és Uladziszlau Kavaljeu ügyére(1),

–       tekintettel a Belarusszal kapcsolatos uniós politikáról szóló, a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett 2013. szeptember 12-i ajánlására(2),

–       tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Johannes Hahn, szomszédságpolitikáért és csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos 2015. augusztus 22-i nyilatkozatára a politikai foglyok szabadon bocsátásáról Belaruszban,

–       tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó, a május 21–22-i rigai csúcstalálkozón kiadott együttes nyilatkozatra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel Belarusz egyike a keleti partnerség alapító államainak; mivel az EU és a keleti partnerség vezetői számtalanszor megerősítették, hogy a keleti partnerség a közös értékeken és a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság tiszteletben tartásának elvén alapul;

B.     mivel Belarusz nemrégiben jelezte azon szándékát, hogy javítja és normalizálja az EU-val fenntartott kapcsolatait; mivel a valódi együttműködés és partnerség fejlesztése csak közös értékeken, elsősorban a demokrácián és az emberi jogokon alapulhat;

C.     mivel 2015. augusztus 22-én a Lukasenka által „az emberiesség elve” alapján kegyelemben részesült hat politikai foglyot szabadon engedték Belarusz különböző börtöneiből, és ismét családjuk körében lehetnek;

D.     mivel továbbra is előfordul, hogy rendőri razziákkal és berendezések lefoglalásával nyomást gyakorolnak, illetve megfélemlítik az emberijog-védőket, a civil társadalmat és a demokráciát támogató aktivistákat Belaruszban; mivel a hatóságok még mindig alkalmazzák a közigazgatási büntetőeljárás gyakorlatát az akkreditációval nem rendelkező, külföldi médiának dolgozó szabadúszó újságírókkal szemben, ahogy azt az elmúlt hónapokban dokumentált számos eset is bizonyítja;

E.     mivel az Európai Unió továbbra is szilárdan elkötelezett az emberi jogok védelme, többek között a szólásszabadság és a média szabadsága mellett Belaruszban;

F.     mivel október 11-én elnökválasztást tartanak Belaruszban; mivel Belaruszban 1994 óta nem rendeztek a nemzetközi normákkal összhangban levő választási jogszabályok alapján szabad és tisztességes választásokat; mivel az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala hosszú távú választási megfigyelő missziót küldött egész Belaruszba, és feladata a rövid távra kirendelt megfigyelők munkájának koordinálása lesz; mivel az előzetes megállapításokról és következtetésekről a választásokat követő napon szoktak nyilatkozatot kibocsátani, és a választási folyamat egészének megfigyeléséről szóló záró jelentést hozzávetőlegesen két hónappal az említett eljárás befejezése után teszik közzé;

G.     mivel az elmúlt években az EU és Belarusz közötti kapcsolatok valamelyest fellendültek, amikor Belarusz hajlandóságot mutatott az EU-val való konstruktív kapcsolatok kialakítására, és a civil társadalom, az ellenzék és a szabad sajtó működésének feltételei terén valamelyes javulás volt megfigyelhető; mivel a 2010. évi elnökválasztást követő brutális fellépés, a megszigorított elnyomó politika, valamint az emberijog-védők és a független média elnyomása e kapcsolatok jelentős romlásához vezetett;

H.     mivel 2015. július 13-án és július 31-én a Tanács felülvizsgálta a Belarusszal szembeni korlátozó intézkedéseket, és néhány tisztviselő és vállalat nevét eltávolítva módosította a vízumtilalommal és vagyoni eszközeik befagyasztásával sújtottak listáját; mivel 175 személy, köztük Aljakszandr Lukasenka, a beutazási tilalom hatálya alatt áll, és az EU területén rajtuk kívül még 18 gazdasági szereplő vagyoni eszközei vannak befagyasztva; mivel az uniós korlátozó intézkedések értékelésére várhatóan az elkövetkező hónapokban kerül sor, melynek során figyelembe veszik a legújabb fejleményeket, és minden más olyan tényezőt, amelyre a korlátozó intézkedések alapulnak;

I.      mivel 2015. július 28-án az EU és a Belarusz Köztársaság Brüsszelben emberi jogi párbeszédet tartott olyan kérdésekre összpontosítva, mint például a Nemzeti Emberi Jogi Intézet létrehozása, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési és az egyesülési szabadság, a halálbüntetés, a kínzás és a rossz bánásmód elleni küzdelem, valamint a gyermekek jogai;

J.      mivel Belarusz az egyetlen olyan európai ország, amely halálbüntetést alkalmaz; mivel a kivégzések időpontját nem közlik az elítélt családtagjaival és a nyilvánossággal sem, a kivégzettek holttestét nem adják át a hozzátartozóknak, hogy eltemethessék őket, továbbá a temetés helyszínét sem közlik;

K.     mivel egyes források szerint az EU arra törekszik, hogy a keleti partnerség keretében olyan új típusú gazdasági együttműködést alakítson ki, amely Belaruszt az EU-hoz a társulási megállapodásoknál kisebb mértékben kötné, és nem biztosítana vámkedvezményeket, miután Belarusz az Eurázsiai Gazdasági Unió tagja;

L.     mivel a 2012-ben elindított, a belarusz társadalommal folytatott európai modernizációs párbeszédnek pozitív hatása volt arra, hogy a belarusz társadalom konstruktív vitát kezdjen az országban szükséges reformokról és kialakuljon az Európai Unióval kapcsolatos tudatosság; mivel szükség van e párbeszéd koncepciójának, céljának, stratégiájának, megfelelő finanszírozásának és irányítási struktúrájának a további fejlesztésére, valamint a keleti partnerség kezdeményezéseinek fokozottabb összehangolására;

M.    mivel Belarusz érdemi erőfeszítéseket tett, és jelentős szerepet játszott az Ukrajna keleti részében zajlódó válság során a felek közötti párbeszéd elősegítésében; mivel 2014. január óta több mint 27 000 ukrán menekült települt át Belaruszba;

N.     mivel az energiaügyi minisztérium fennhatósága alá tartozó állami vállalat, az atomerőművek építéséért felelős igazgatóság bejelentette, hogy az ostrovetsi atomerőmű 1. reaktorblokkjához a nukleáris biztonsági beton kiöntése 2013. november 6-án megkezdődött; mivel az első atomerőmű megépítését a 2013. november 2-i elnöki rendelet engedélyezte; mivel a VVER-típusú orosz technológiával készült két 1170 megawattos (MWe) elektromos blokk (AES- 2006) közül az első várhatóan 2018-ra, a második pedig a tervek szerint 2020-ra lesz működőképes;

1.      üdvözli, hogy 2015. augusztus 22-én hat politikai foglyot szabadon bocsátottak, és felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy rehabilitálják őket és teljes mértékben állítsák vissza polgári és politikai jogaikat;

2.      úgy véli, hogy ez az első fontos lépés az EU-val fenntartott kapcsolatok javítására, de továbbra is mély aggodalommal tölti el az emberi jogok és az alapvető szabadságok terén tapasztalható általános helyzet egy olyan országban, amelyben a helyzet hosszú idők óta romlik;

3.      hangsúlyozza, hogy a korábbi években tettek néhány pozitív lépést a belarusz hatóságok, és a javulás jelei mutatkoztak az emberi jogok és a polgári szabadságjogok terén az országban, de ezt követően a helyzet hirtelen ismét romlott;

4.      sürgeti az összes demokratikus ellenzékre, civil társadalmi szervezetre és nem kormányzati szervezetre – többek között az egyesülés, a szólás, a mozgás, a békés gyülekezés és a gondolat szabadságának gyakorlására – vonatkozó akadályok és korlátozások, beleértve a bejegyzés, valamint a teljes körű működés és a nemzetközi fejlesztésre irányuló technikai támogatás fogadása előtt álló akadályok megszüntetését;

5.      ismételten felhívja a Bizottságot és az Európai Demokrácia Alapítványt, hogy a belarusz nép demokratikus törekvéseinek támogatása érdekében pénzügyi és politikai eszközökkel támogassa a belarusz civil társadalom, a független média és a nem kormányzati szervezetek erőfeszítéseit Belaruszban;

6.      ezzel összefüggésben sürgeti, hogy az alelnök/főképviselő, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és a Tanács az uniós szankciók esetleges enyhítésével vagy visszavonásával, illetve a Belarusszal fenntartott kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos bármely döntés meghozatala előtt készítsen mélyreható és átfogó értékelést az ország helyzetére vonatkozóan, és biztosítsa a Parlament teljes körű bevonását;

7.      hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a soron következő elnökválasztást a nemzetközileg elismert előírásokkal összhangban kell megtartani, és e tekintetben felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy teljes mértékben tegyenek eleget az EBESZ/ODIHR korábbi választások kapcsán megfogalmazott ajánlásainak; hangsúlyozza, hogy valamennyi elnökjelölt és az ellenzéki erők számára korlátlan hozzáférést kell biztosítani a kormány ellenőrzése alatt álló valamennyi kommunikációs eszközhöz, és lehetővé kell tenni számukra a választásokon való egyenlő feltételek melletti részvételt;

8.      megjegyzi, hogy a modernizációs kérdésekről folytatott EU és Belarusz közötti konzultációk hatodik fordulójára 2015. szeptember 3-án, Brüsszelben került sor, amelynek során a delegációk a 2014-ben és 2015-ben létrejött megállapodások alapján megvitatták az együttműködési lehetőségeket a kulcsfontosságú területeken; sürgeti, hogy az EKSZ és a Tanács biztosítsa, hogy a hatóságoknak a modernizációról folytatott párbeszédben való részvételük a demokratikus ellenzékkel és a civil társadalommal együttesen és azonos alapon történjék, a demokratikus elvek teljes mértékű tiszteletben tartásával, egy fenntartható és versenyképes gazdaság kialakítása, valamint a demokratikus reformok, a pluralista társadalom és a jogállamiság előmozdítása érdekében;

9.      emlékeztet arra, hogy 2010 óta több mint 10 embert végeztek ki Belaruszban, ugyanakkor 2014-ben már három embert, és 2015. március 18-án újabb halálos ítélet került kihirdetésre; ismételten felszólít arra, hogy azonnali hatállyal hirdessenek moratóriumot a kivégzésekre, majd ezt követően töröljék el a halálbüntetést;

10.    aggodalmát fejezi ki az atomerőmű építésével kapcsolatos döntés miatt; felszólítja Belaruszt, hogy függessze fel a létesítmény építését mindaddig, amíg az építkezéssel és a működéssel kapcsolatos, a meglévő nemzetközi jogszabályoknak – például az Espoo-i és az Aarhusi Egyezménynek – teljes mértékben megfelelő, és valamennyi érdekelt fél bevonásával el nem készül egy valóban független környezetvédelmi hatásvizsgálat;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az alelnöknek/főképviselőnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az EBESZ és az Európa Tanács parlamenti közgyűléseinek, valamint a belarusz hatóságoknak.

(1)

HL C 257., 2013.9.6., 9. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0382.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat