Eljárás : 2015/2834(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0879/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0879/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0319

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 147kWORD 79k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.847v01-00
 
B8-0879/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a fehéroroszországi helyzetről (2015/2834(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a fehéroroszországi helyzetről (2015/2834(RSP))  
B8‑0879/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Fehéroroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2012. március 29-i(1), a 2012. február 16-i(2), a 2011. május 12-i(3), a 2011. március 10-i(4) és a 2011. január 20-i(5) állásfoglalására,

–       tekintettel a Fehéroroszországgal kapcsolatos uniós politikáról szóló, a Tanácshoz a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett 2013. szeptember 12-i ajánlására(6),

–       tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Johannes Hahn, szomszédságpolitikáért és csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos 2015. augusztus 22-i nyilatkozatára a politikai foglyok szabadon bocsátásáról Fehéroroszországban,

–       tekintettel az emberi jogokról az Európai Unió és a Fehérorosz Köztársaság között 2015. július 28-án lezajlott párbeszédre,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a fehérorosz hatóságok nemrégiben szabadon bocsátották a még fogva tartott politikai foglyokat, köztük volt elnökjelöltek;

B.     mivel bár a közelmúltban intenzívebbé váltak az Európai Unió és Fehéroroszország közötti kapcsolatok, az emberi jogok és a demokrácia fehéroroszországi helyzetében remélt pozitív változás beállta még kérdéses;

C.     mivel Fehéroroszországban tovább folyik az emberi jogok védelmezői, a civil társadalom és a demokráciapárti aktivisták megfélemlítése és a rájuk való nyomásgyakorlás, és a rendőrségi razziák, a berendezések lefoglalása, valamint a fehérorosz aktivisták országból való erőszakos eltávolítása továbbra is mindennapos eseményeknek számítanak;

D.     mivel a hatóságok még mindig alkalmazzák a közigazgatási büntetőeljárás gyakorlatát az akkreditációval nem rendelkező, külföldi médiának dolgozó szabadúszó újságírókkal szemben, ahogy azt az elmúlt hónapokban dokumentált számos eset is bizonyítja;

E.     mivel Fehéroroszország az egyetlen olyan ország Európában, amely még mindig alkalmazza a halálbüntetést;

F.     mivel Lukasenka elnök 2015. április 2-én aláírta a „társadalmi függőség megelőzéséről” szóló 3. számú rendeletet, amely közmunkára kötelezi a munkanélküli személyeket, melynek elmaradása esetén az érintettnek különadót kell fizetnie az állami költségvetésbe, vagy közigazgatási bírsággal, illetve közigazgatási eljárás keretében letartóztatással sújtható;

G.     mivel 2002 óta első ízben tett hivatalos látogatást Minszkben az Európai Parlament Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége 2015. június 19–18-án;

H.     mivel sikerült előrehaladást elérni a Fehéroroszországgal való ágazati együttműködés terén, többek között a felsőoktatás, a szakképzés, a digitális piac, az energiaágazat, az élelmiszerbiztonság és a kultúra területén;

I.      mivel pozitívan kell értékelni Fehéroroszországnak az ukrajnai konfliktus megoldásában játszott közvetítői szerepét;

1.      továbbra is mély aggodalommal tölti el, hogy Fehéroroszországban továbbra is sérülnek az emberi jogok és alapvető szabadságok, továbbá hogy a független nemzetközi megfigyelők súlyos hiányosságokat állapítottak meg az előző választások során;

2.      ismét felszólítja a fehérorosz hatóságokat, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és a Fehéroroszország által ratifikált nemzetközi és regionális emberi jogi eszközökkel összhangban minden körülmények között biztosítsák a demokratikus elvek érvényesülését, valamint az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat;

3.      üdvözli a még fogva tartott politikai foglyok szabadon bocsátását, és úgy véli, hogy ez az egyik első lépés lehet az Európai Unió és Fehéroroszország közötti kapcsolatok javítása felé;

4.      felszólítja a fehérorosz hatóságokat, hogy rehabilitálják a szabadon bocsátott politikai foglyokat és maradéktalanul állítsák vissza polgári és politikai jogaikat, hogy ők és családtagjaik is teljes körűen gyakorolhassák az őket megillető polgári jogokat;

5.      aggodalommal tölti el Makszim Pjakarszki, Vadzim Zsaromszki és Vjacsaszlau Kaszinerau ifjúsági aktivisták közelmúltbeli letartóztatása és az ellenük „rosszhiszemű huliganizmus” vádjával indított, jelenleg folyó büntetőeljárás, melyet aránytalan intézkedésnek tart, és határozottan elítéli az ellenük alkalmazott erőszakot;

6.      emlékeztet arra, hogy a Fehéroroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatok javítására adódó lehetőségek eddig sosem nem valósultak meg, mivel a fehérorosz hatóságok által tett egyes lépéseket rendre újabb korlátozó és büntető intézkedések követték Fehéroroszországban;

7.      ennek megfelelően nem fűz túlzott reményeket ahhoz, hogy a most kínálkozó lehetőséget a fehérorosz fél megragadja, és olyan azonnali, valamint hosszú távú intézkedéseket hoz, amelyek megteremtik az áttörés alapját a kétoldalú kapcsolatok terén;

8.      hangsúlyozza, hogy Fehéroroszországnak a közelgő elnökválasztásokat a nemzetközileg elismert normákkal összhangban kell lefolytatnia, szabad hozzáférést kell biztosítania az ellenzék jelöltjeinek a kormányzati ellenőrzés alatt álló valamennyi kommunikációs eszközhöz, és lehetővé kell tennie számukra, hogy egyenlő feltételek mellett vegyenek részt a választásokon;

9.      aggódik azon megelőző intézkedések miatt, amelyek értelmében a korábban elítélt és bebörtönzött politikai ellenfelek nem vehetnek részt a soron következő elnökválasztáson, és amelyek megakadályozták egyes nem kormányzati és civil társadalmi szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételét;

10.    sürgeti a fehérorosz hatóságokat, hogy eszközöljenek változtatásokat, és módosítsák a választási jogszabályokat annak érdekében, hogy azok garantálják a politikai ellenzék képviseletét a választási bizottságokban, a szavazatszámlálás nyitottságát és átláthatóságát – ideértve az ellenzéki megfigyelők abban való részvételét –, valamint a választási bizottságok határozatai elleni fellebbezés jogát;

11.    sürgeti a fehérorosz hatóságokat, hogy hagyjanak fel a független média politikai okokból folytatott zaklatásával, ideértve a közigazgatási büntetőeljárás gyakorlatát és a közigazgatási törvénykönyv 22. cikk (9) bekezdése (2) albekezdésének az akkreditációval nem rendelkező, külföldi médiának dolgozó szabadúszó újságírókkal szembeni önkényes alkalmazását, amelyek korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az információk terjesztését;

12.    sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2010 óta tíz alkalommal hajtottak végre halálbüntetést, hármat csak az elmúlt évben, és a legutóbbi halálos ítéletet 2015. március 18-én hozták; sürgeti Fehéroroszországot mint az egyetlen olyan európai országot, amely még mindig alkalmazza a halálbüntetést, hogy a halálbüntetés végleges eltörlése felé tett első lépésként csatlakozzon a halálbüntetések végrehajtására vonatkozó globális moratóriumhoz;

13.    felszólítja a fehérorosz kormányt, hogy tartsa tiszteletben az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának a kényszermunka elemeinek Fehéroroszországban való eltörlésére vonatkozó ajánlásait;

14.    ismételten felhívja a Bizottságot, hogy pénzügyi és politikai eszközökkel támogassa a fehérorosz civil társadalom, a független média és a nem kormányzati szervezetek demokratikus erőfeszítéseit és törekvéseit;

15.    üdvözli, hogy Fehéroroszország együttműködik az Európai Unióval és más érintett szereplőkkel abban, hogy megoldást találjanak a kelet-ukrajnai konfliktusra, beleértve azt, hogy a tűzszüneti megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokat Fehéroroszországban bonyolították le;

16.    üdvözli a Fehéroroszországgal való ágazati együttműködés terén elért előrehaladást, többek között a felsőoktatás, a szakképzés, a digitális piac, az energiaágazat, az élelmiszerbiztonság és a kultúra területén;

17.    kéri az Európai Bizottságot, hogy nyújtson részletes értékelést a Fehéroroszországnak eddig juttatott európai uniós pénzügyi támogatásról, ideértve annak fehérorosz hatóságok általi kifizetését és felhasználását;

18.    aggasztónak tartja a fehérorosz lakosság által elszenvedett gazdasági nehézségeket és az életszínvonal csökkenését, és hangsúlyozza, hogy a demokráciapárti, emberi jogi, civil társadalmi és ellenzéki aktivisták korlátozását és elnyomását célzó politika fenntartása csak akadályozza az Európai Unió és Fehéroroszország közötti gazdasági együttműködést;

19.    tudomásul veszi a fehérorosz nyelv közéleti felhasználásának növekedését és a fehérorosz oktatási minisztérium arra irányuló terveit, hogy előmozdítja a fehérorosz nyelv használatát az oktatásban, és ösztönzi az alkotmánybíróságot a jogalkotási aktusok orosz és fehérorosz nyelven történő közzétételére;

20.    eltökélt szándéka, hogy továbbra is támogatja a fehérorosz kormánnyal szemben kritikát is megfogalmazó közeledés uniós politikáját;

21.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az alelnöknek/főképviselőnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az EBESZ és az Európa Tanács parlamenti közgyűléseinek, valamint a fehérorosz hatóságoknak.

(1)

HL C 257. E, 2013.9.6., 9. o.

 

(2)

HL C 249. E, 2013.8.30., 57. o.

 

(3)

HL C 377. E, 2012.12.7., 162. o.

(4)

HL C 199. E, 2012.7.7., 182. o.

(5)

HL C 136. E, 2012.5.11., 57. o.

(6)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0382.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat