Postup : 2015/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0880/2015

Predkladané texty :

B8-0880/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0319

NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.848v01-00
 
B8-0880/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Bielorusku (2015/2834(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2015/2834(RSP))  
B8‑0880/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä na uznesenia z 29. marca 2012(1), 16. februára 2012(2), 15. septembra 2011(3), 12. mája 2011(4), 10. marca 2011(5) a 20. januára 2011(6),

–       so zreteľom na nedávne prepustenie šiestich politických väzňov v Bielorusku – Mikolu Statkeviča, Mikolu Dziadoka, Ihara Alineviča, Juryho Rubtsova, Euhenyho Vaskoviča a Artyoma Prakapenku,

–       so zreteľom na nadchádzajúce prezidentské voľby v Bielorusku, ktoré sú naplánované na 11. októbra 2015,

–       so zreteľom na prebiehajúcu krízu na Ukrajine, ktorá má priame aj nepriame dôsledky pre Bielorusko,

–       so zreteľom na stanovisko podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna o prepustení politických väzňov v Bielorusku,

–       so zreteľom na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom, ktorý sa uskutočnil 28. júla 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európska únia je pripravená zlepšiť vzťahy a spoluprácu s Bieloruskom, akonáhle to podmienky v krajine umožnia, pokiaľ ide o dodržiavanie demokratických noriem, právny štát a dodržiavanie základných práv;

B.     keďže nedávne prepustenie šiestich politických väzňov je vítaným a veľmi potrebným krokom správnym smerom a budí nádej, že budú nasledovať ďalšie opatrenia;

C.     keďže výrazné zlepšenie v súvislosti so slobodou prejavu a médií, rešpektovaním politických práv bežných občanov a tiež opozičných aktivistov a plné rešpektovanie zásady právneho štátu a základných práv sú predpokladmi pre zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom;

1.      víta prepustenie šiestich politických väzňov ako nesporné zlepšenie spôsobu, akým Bielorusko rieši opozičných aktivistov, naliehavo však vyzýva príslušné orgány, aby nadviazali na tento krok opatreniami, ktoré budú v plnej miere zaručovať slobodu prejavu a médií a možnosti pre občanov a aktivistov Bieloruska mať plnú účasť na politickom živote v ich krajine;

2.      vyzýva bieloruské orgány, aby vytvorili spravodlivé podmienky a príležitosti pre všetkých kandidátov na vedenie skutočnej volebnej kampane a zabezpečili, aby všetky strany, ktoré sa zúčastňujú na voľbách, boli zastúpené vo volebných komisiách na všetkých úrovniach; vyjadruje však pochybnosti, či budú voľby spĺňať medzinárodné normy, k čomu sa Bielorusko zaviazalo;

3.      napriek tomu žiada bieloruské orgány, aby prijali a vykonávali odporúčané zmeny volebného zákona a aby v rámci tohto procesu spolupracovali s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Benátskou komisiou;

4.      zdôrazňuje, že Európska únia je aj naďalej pripravená rozšíriť obchodné väzby s Bieloruskom a že členstvo krajiny v Eurázijskej únii nie je nezlučiteľné s takýmito opatreniami;

5.      vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby hľadali nové spôsoby podpory organizácií občianskej spoločnosti v Bielorusku v súlade s politikou kritickej angažovanosti EÚ voči Bielorusku;

6.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Bielorusko bolo jednou z 11 krajín, ktoré hlasovali proti rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 68/262 z 27. marca 2014, ktorá bola prijatá v reakcii na ruskú anexiu Krymu; konštatuje však, že Bielorusko zastáva umiernenú pozíciu v súčasnom konflikte vo východnej časti Ukrajiny a neuznáva ruskú anexiu Krymu; vyzýva bieloruské vedenie, aby sa naďalej zúčastňovalo na úsilí o mierové riešenie konfliktu v súlade s dohodou z Minska;

7.      berie na vedomie, že v januári 2014 začnú rokovania o zjednodušení vízového režimu zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov a podporu občianskej spoločnosti;

8.      odsudzuje skutočnosť, že Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa doteraz uplatňuje trest smrti, čo je v rozpore s európskymi hodnotami; žiada o okamžité moratórium na vykonávanie trestu smrti a o príslušné zmeny trestného zákonníka s cieľom zrušiť trest smrti;

9.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, Sekretariátu SNŠ a bieloruským úradom.

(1)

Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 9.

(2)

Ú. v. EÚ C 249 E, 30.08.2013, s. 57.

(3)

Ú. v. EÚ C 51 E, 22.02.2013, s. 140.

(4)

Ú. v. EÚ C 377 E, 07.12.2012, s. 162.

(5)

Ú. v. EÚ C 199 E, 07.07.2012, s. 182.

(6)

Ú. v. EÚ C 136 E, 11.05.2012, s. 57.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia