RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 57k
28.8.2015
PE565.861v01-00
 
B8-0893/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


tõhusama sekkumise kohta võitluses tööhõive taseme languse vastu Itaalias


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tõhusama sekkumise kohta võitluses tööhõive taseme languse vastu Itaalias  
B8-0893/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt 27. mail 2015. aastal avaldatud andmete kohaselt on Itaalias 15–29 aasta vanuste noorte tööhõive määr 52,79%, mis on 12 protsendipunkti võrra madalam kui 2007. aastal;

B.     arvestades, et vanuserühmas 30–54 on tööhõive määr alanenud 2007. aastaga võrreldes 4 protsendipunkti võrra (74,98 protsendilt 70,98 protsendile), mis seab Itaalia teiste OECD riikide seas tagantpoolt neljandale kohale;

1.      kutsub komisjoni üles sekkuma, et pöörata ümber negatiivne suundumus, mis seisneb töökohtade pidevas vähenemises Itaalias alates 2007. aastast kuni praeguseni.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika