FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 57k
28.8.2015
PE565.861v01-00
 
B8-0893/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om mer effektiva insatser mot det minskande antalet i antalet arbetstillfällen i Italien


Mara Bizzotto

Europaparlamentets resolution om mer effektiva insatser mot det minskande antalet arbetstillfällen i Italien  
B8-0893/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 27 maj offentliggjorde Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) uppgifter som visar att sysselsättningsnivån för unga mellan 15 och 29 år ligger på 52,79 %, vilket är en nedgång med tolv procent jämfört med 2007.

B.     I åldersgruppen mellan 30 och 54 år har sysselsättningsnivån minskat med fyra procent jämfört med 2007 (från 74,98 % till 70,98 %), vilket placerar Italien på fjärde plats från slutet om man jämför med de andra OECD-länderna.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ingripa för att vända den negativa trend som visar en fortsatt minskning av antalet arbetstillfällen i Italien alltsedan 2007 och fram till idag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy